Terje E.

Leie inn FIRST HOUSE?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

FIRST HOUSE jobber for kunder i privat og offentlig sektor ved å arbeide med posisjonering- og markedskommunikasjon for markedsledere,  utfordrere samt andre som trenger medierådgivning. FIRST HOUSE prøver å bidra til å skape gjennomslag og gode kompromisser gjennom politisk kommunikasjon, de ønsker å maksimere verdier for eiere gjennom å bidra til sterk regional utvikling og effektiv finansiell kommunikasjon, og ved å bygge kulturer gjennom internkommunikasjon.

Videre skal FIRST HOUSE bistå som rådgivere og prosjektledere innen kriseleding og krisekommunikasjon, maktkamper, juridiske tvister, Økokrim og Konkurransetilsyns-saker samt i saker hvor et omdømme står på spill.

FIRST HOUSE skal være en bidragsyter som bistår aktører med interesse for regional vekst i Nord-Norge, Midt-Norge, på Vestlandet, i Innlandet og i Sør-Norge.

per-hoibyFIRST HOUSE vil jobbe med døråpning for internasjonale firmaer fra land som Kina, India og Østen for øvrig, samt fra Nord- og Sør-Amerika som trenger rådgivere i forbindelse med etablering og markedstilgang i det norske markedet.

FIRST HOUSE hadde før oppstart inngått samarbeidsavtaler med regionale rådgivningsmiljøer som har solid lokal forankring. FIRST HOUSE inngått samarbeidsavtaler med ledende kommunikasjonsrådgivende virksomheter i Norden, Europa, Asia og Østen og Sør- og Nord Amerika. Selskapet har etablert gode relasjoner med corporate kommunikasjonsselskapene Hallvarsson&Halvarsson i Sverige, Bottomline i Danmark og Cocomms i Finland. Det er inngått samarbeidsavtale med Nordic eMarketing på Island, som er et selskap som utnytter sosiale medier og webbasert kommunikasjon.

Ansatte i FIRST HOUSE er:

 

Bjørn Richard Johansen

Bjørn Richard Johansen er rådgiver innen omdømme- bygging, posisjonering og strategisk kommunikasjon.

Christine Eiken

Christine Eiken er rådgiver i avdelingen for virksomhets- kommunikasjon.

Steinar Flaa

Steinar Flaa har bred erfaring med virksomhets- kommunikasjon.

Tore Østby

Tore Østby har spisskompetanse innen finansiell analyse, strukturprosesser, investor- kommunikasjon og adferd i aksjemarkedet.

Øystein Bonvik

Øystein Bonvik er kommunikasjonsrådgiver, foredragsholdere og skribent.

Diane Dahl

Diane Dahl har  erfaring i administrasjon i offentlig og privat sektor i Norge og internasjonalt.

Erlend Engh Brekke

Erlend Engh Brekke leder rådgivnings- virksomhet knyttet til EU.

Erlend Fuglum

Erlend Fuglum har erfaring fra medieprosesser og det politiske systemet på alle plan, og har kompetanse på kommunikasjon.

Geir Arne Drangeid

Geir Arne Drangeids har erfaring med ledelse i store, internasjonale virksomheter.

Geir Gjervan

Geir Gjervan leder First House sitt kontor i Stavanger.

Sigrid Hagerup Melhuus

Sigrid Hagerup Melhuus bistår med utvikling av politiske analyser av beslutnings- prosesser og politisk handlingsrom.

Tor Mikkel Wara

Tor Mikkel Wara bistår kunder med utvikling av politiske analyser av handlingsrom, beslutnings- prosesser og politisk risiko ved investeringsbeslutninger.

Torbjørn Giæver Eriksen

Torbjørn Giæver Eriksen arbeider særlig med rådgivning innen strategisk kommunikasjon og mediehåndtering.

Henriette Grønn

Henriette Grønn bistår våre kunder med myndighets- kontakt, analyser og strategisk lederrådgiving, særlig knyttet til endringer av rammebetingelser.

Jan-Erik Larsen

Jan-Erik Larsen er rådgiver innen strategisk kommunikasjon.

Ketil Lindseth

Ketil Lindseth er leder av selskapets politikk og samfunnsavdeling.

Kristin D. Ebbesen

Kristin Ebbesen er administrasjon- og økonomisjef, og styrer større prosjekter i samarbeid med de kundeansvarlige i First House.

Johanna Ellefsen Rostad

Johanna Ellefsen Rostad sitt spesialfelt er politisk analyse, budskapsutvikling og utarbeidelse av kommunikasjons- strategier og handlingsplaner for operativ PR.

Kari Holm Hejna

Kari Holm Hejna leder avdelingen for finansiell kommunikasjon og er rådgiver innenfor finansielle transaksjoner, løpende investorkommunikasjon, generell virksomhetskommunikasjon og lederrådgivning.

Gro Bogen Nilsen

Gro Bogen Nilsen har kommunikasjons- faglig kompetanse og ledererfaring.

Haakon Dagestad

Haakon Dagestad bistår med mediehåndtering, politisk analyse, budskapsutvikling og utarbeidelse av kommunikasjons- strategier og handlingsplaner.

Hans-Christian Vadseth

Hans-Christian Vadseth, tidligere medialeder.

Leif Monsen

Leif Monsen har erfaring som rådgiver for toppledelse og eiermiljøer i norsk næringsliv.

Marius Parmann

Marius Parmann er rådgiver innenfor strategisk virksomhets- kommunikasjon, mediehåndtering og finansiell kommunikasjon.

Miriam Kvanvik

Miriam Kvanvik arbeider med prosjekter innenfor ulike sektorer, og har særlig kompetanse på helse- og velferdsområdet.

Morten Andreas Meyer

Morten Andreas Meyer bistår kunder blant annet med utarbeidelse av politiske analyser av beslutnings- prosesser og handlingsrom i forbindelse med endring av rammebetingelser for bedrifter eller bransjer.

Morten Wetland

Morten Wetland leder den internasjonale virksomheten til First House og arbeider særlig med prosjekter innen energi, transport, ressursforvaltning og offentlige anskaffelser.

Per Høiby

Per Høiby har erfaring som rådgiver innen strategisk kommunikasjon og krisehåndtering.

Andreas Nyheim

Andreas Nyheim er seniorrådgiver innenfor finansiell kommunikasjon.

Beate Nossum

Beate Nossum er rådgiver blant aktører som jobber med posisjonering.

Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen jobber med kunder som ønsker å forstå og påvirke politiske prosesser.

Bjørg Leinum Seim

Bjørg Leinum Seim bistår kunder med utarbeidelse av kommunikasjons- strategier, utredningsarbeid, myndighets- kontakt og analyser av politiske beslutningsprosesser i skjæringsfeltet mellom politikk og forvaltning.

Torbjørn Sølsnæs

Torbjørn Sølsnæs bistår våre kunder med politiske analyser av handlingsrom, beslutnings- prosesser og politisk risiko ved investeringsbeslutninger.

Øyvind Rognlien Skovli

Øyvind Rognlien Skovli har erfaring fra presse- rådgivning og prosjektledelse, og har jobbet tett med en rekke tv-profiler og lanseringer de siste årene.

Even Nordstrøm

Even Nordstrøm har 20 års erfaring fra mediebransjen. Han har vært konsernsjef i A-pressen og før det CFO og medlem av konsernledelsen.

Geir Helljesen

Geir Helljesen jobbet i politisk avdeling i NRK, og er særlig kjent som ekspert­kommentator og analytiker under kommunevalg og stortingsvalg.

Jon Erling Tenvik

Jon Erling Tenvik har erfaring fra ledende stillinger innen finans, shipping, HR og teknologi.

Merete Haugli

Merete Haugli er aktiv som styre­medlem i en rekke selskaper og managing partner i Bertrand-the mental edge.

Nils M. Apeland

Nils M. Apeland er kommunikasjons- rådgiver med analyse, omdømmebygging og mediehåndtering som spesialfelt.

Per Terje Vold

Per Terje Vold er næringlivsleder og er tilknyttet First House som assosiert partner gjennom eget selskap.

Thoralf Granerød

Thoralf Granerød har erfaring med kommunikasjons- ledelse og som rådgiver for eiere, ledere og fagmiljøer.

Bjørn Olav Blokhus

Bjørn Olav Blokhus er jurist og har erfaring fra utenrikstjenesten side 1978.

Einar Lunde

Einar Lunde har vært utenriks­korrespondent og nyhetsanker i NRK Dagsrevyen i 40 år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *