Terje E.

Nordiske kvinner spiser sunnere enn nordiske menn

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Nordiske kvinner spiser sunnere enn nordiske men, og færre enn ett av ti nordiske barn spiser en sunn kost. Det viser den første felles nordiske undersøkelse med sammenlignbare resultater om kost, fysisk aktivitet og overvekt som DTU Fødevareinstituttet i Danmark har stått i spissen for.

DTU Fødevareinstituttet har høsten 2011 i samarbeid med forskere fra Norge , Island, Finland og Sverige gjennomført den første felles nordiske undersøkelse av kost, fysisk aktivitet og overvekt der det for første gang er mulig å sammenligne resultatene på tvers av landene. Undersøkelsen gir svar på spørsmål som: I hvilket nordisk land spiser innbyggerne mest brød, mest fiske eller mye godteri? Hvem er mest overvektige og hvem bruker mest tid foran datamaskinen?

Forskerne har spurt mer enn 11.500 personer i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island om inntaket deres av utvalgte matvarer, deres fysiske aktivitetsvaner samt vekten deres. Det samme spørreskjemaet er blitt brukt i alle fem land og derfor er det mulig å sammenligne resultatene på tvers av landene.

Utdanningsnivået avspeiler seg i kosten
fet-kostjold-norge-sverige-danmark-finlandMellom 9 og 24% av voksne i de nordiske landene og bare 8 % av barna har et kosthold som forskerne vurderer er sunn i forhold til de målene som Nordisk Ministerråd har foreslått i «The Nordic Plan of Action for Better Health». Undersøkelsen viser at i Norge og Danmark er kosten sunnere enn de andre landene mens svenskene har de minst sunne kostvanene. I alle land er deltakernes kost og fysisk aktivitet langt fra målene i «The Nordic Plan of Action».

Undersøkelsen viser også at kvinner generelt spiser sunnere enn menn og at utdanningsnivået har betydning for hva man spiser. Deltakere med kort utdannelse spiser mer usunt enn deltakere med lang utdannelse.

I Norden får vi generelt for lite grønnsaker og frukt og vi spiser for mye søtt. Deltakerne i undersøkelsen spiser sukkerrike matvarer mer enn fire ganger i uken. I Danmark, Sverige og Finland spiser deltakerne fisk mindre enn to ganger i uken. Bare deltakerne fra Island og Norge spiser i gjennomsnitt tilstrekkelig med fisk.

«Resultatene bekrefter en del av den kunnskapen vi har om det folk i Norden spiser. Undersøkelsen er unik, dels fordi vi ikke tidligere har hatt mulighet for å sammenligne befolkningenes kost og fysiske aktivitet på tvers av land og dels fordi undersøkelsen er lett og rask å gjennomføre. Undersøkelsen kan imidlertid ikke erstatte de mer dyptgående nasjonale undersøkelsene på området, men kan utgjøre et supplement» sier seniorrådgiver Sisse Fagt fra DTU fødevareinstitut.

Finner og dansker spiser mye rugbrød
chipsDet fremgår av resultatene at 40 % av danskene ikke bruker fett på brødet mens det bare er 8 % i Finland, mens 20% i Finland til gjengjeld bruker smørbart plantefettstoff på brødet. Islendingene spiser ikke mye brød, danskene og finnene spiser mye rugbrød. Svenskene spiser merpølser enn befolkningen gjør i de andre nordiske landene og islendingene toppscorer på inntak av godteri. Island har en litt større andel overvektige og fete enn de andre landene.

I undersøkelsen har deltakere også blitt spurt om deres fysiske aktivitet. Finland og Sverige har flest fysisk aktive personer mens nordmenn bruker lengst tid foran datamaskin og fjernsyn. I ingen av landene beveger barna seg den anbefalte timen om dagen.

Gjentatt undersøkelse skal vise utviklingen
«Undersøkelsen tjener som en viktig såkalt baselinje-undersøkelse i Norden. Når undersøkelsen gjentas i 2014 blir det mulig å vise hvordan kostvanene og nivået for fysisk aktivitet utvikler seg og dermed om utviklingen går i riktig retning på alle områder» sier seniorforsker Lone Banke Rasmussen fra DTU fødevareinstitut.

Resultatene kan inngå i beslutningsgrunnlaget for å sette forebyggende aktiviteter i gang på såvel nordisk som nasjonalt nivå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *