Terje E.

Oslo har mange gode behandlingstilbud for angstlidelser

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Angstlidelser er vanlige psykiske helseproblemer som kan påvirke livskvaliteten og funksjonsevnen til en person. Heldigvis finnes det mange tilbud om behandling av angst i Oslo.

Dette kjennetegner angst

Angst er en naturlig følelse som alle opplever fra tid til annen. Det er en reaksjon på situasjoner som oppleves som truende eller skremmende, og kan være en normal respons på stressende situasjoner eller vanskelige livshendelser. Angst kan også være en respons på en fysisk trussel, som for eksempel et dyr som angriper.

Men når angst blir vedvarende, overdrevet eller forstyrrer dagliglivet, kan det være et tegn på en angstlidelse. Angstlidelser er en gruppe av psykiske lidelser som kjennetegnes av overdreven eller unødvendig angst og bekymring, og kan føre til en rekke fysiske og mentale symptomer.

Noen av de vanligste kjennetegnene på angst inkluderer:

Overdreven bekymring: En person med angstlidelse kan bekymre seg overdrevent om en rekke forskjellige ting, inkludert ting som ikke er farlige eller usannsynlige å skje.

Fysiske symptomer: Angst kan føre til en rekke fysiske symptomer, inkludert hjertebank, svette, skjelvinger, pusteproblemer, muskelspenninger og magesmerter.

Unngåelse: En person med angst kan unngå situasjoner eller aktiviteter som de tror vil utløse angstsymptomer.

Søvnproblemer: Angst kan gjøre det vanskelig å sove eller føre til urolig søvn.

Irritasjon eller rastløshet: Personer med angst kan føle seg irriterte eller rastløse, og har vanskelig for å slappe av.

Kontrolltap: Personer med angst kan føle at de mister kontrollen over situasjonen eller at de blir «gal».

Frykt for fremtiden: En person med angst kan bekymre seg for fremtiden og ha en følelse av at noe forferdelig vil skje.

Det er viktig å merke seg at angstsymptomer kan variere fra person til person, og at en person med en angstlidelse kan oppleve noen eller alle av disse symptomene.

Angstlidelse kan være en alvorlig tilstand, men det finnes effektive behandlingsmetoder som kan hjelpe.

Kognitiv atferdsterapi (CBT)

Kognitiv atferdsterapi (CBT) er en velprøvd og effektiv behandlingsform for angstlidelser. CBT fokuserer på å identifisere og endre negative tanker og atferdsmønstre som opprettholder angstsymptomer. Behandlingen innebærer vanligvis ukentlige sesjoner med en psykolog over en periode på noen måneder.

Det er lett å finne en psykolog i Oslo tilbyr CBT-behandling for angstlidelser. Oslo Universitetssykehus har også en egen poliklinikk for angstlidelser som tilbyr CBT-behandling for pasienter med mer alvorlige angstlidelser.

Gruppebehandling

Gruppebehandling for angstlidelser kan være spesielt nyttig for personer som opplever at sosial angst hindrer dem i å delta i sosiale situasjoner. Gruppebehandling gir muligheten til å lære av andres erfaringer og få støtte og motivasjon fra andre i samme situasjon.

Trenger du psykolog i Oslo, så finnes det en rekke muligheter. Angstklinikken er en privat klinikk som tilbyr spesialisert behandling av angstlidelser i Oslo. Klinikken tilbyr blant annet gruppebehandling for sosial angstlidelse og andre angstlidelser.

Medikamentell behandling

For noen personer med angstlidelser kan medikamentell behandling være nyttig. Legemidler som SSRI-er og SNRI-er kan være effektive i å redusere angstsymptomer. Legemidler mot angstlidelser skal kun forskrives av lege og må tas i samråd med behandlende lege.

Kostnad

Prisene for behandling av angst i Oslo kan variere avhengig av tilbyder og type behandling. Offentlige tilbud, som poliklinikken for angstlidelser ved Oslo Universitetssykehus, kan ha ventetid, men behandlingen er dekket av det offentlige. Private psykologer og terapeuter kan ha kortere ventetid, men behandlingen må dekkes av pasienten selv.

Mange private helseforsikringer dekker deler av kostnadene for behandling av angst, så det kan være lurt å sjekke om du har en slik forsikring gjennom jobben eller privat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *