Terje E.

Plassering av solceller – få mest ut av solcellene dine

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Plasseringen av solcelleanlegget ditt har stor betydning for hvor godt anlegget utnytter solens stråler. Og her spiller spesielt plasseringen i forhold til solen og eventuelle skyggepåvirkninger en vesentlig faktor. For mange har det  en betydning hvordan anlegget plasseres rent arkitektonisk så det ikke blir stygt å se på. Men solceller krever plass enten på taket, carporten eller på bakken.

Solceller elsker optimal solstråling

solcelle-husFor å få optimal ytelse fra solceller er det viktig at de plasseres slik at de blir så solbelyst som mulig. Den maksimale effekten fra en solcelle får man når solen treffer vinkelrett og med maksimal styrke, dvs. midt på dagen i sørlig retning. I Norge er den optimale plasseringen av solceller derfor rett sør og med en helning på ca. 40 grader. I praksis kan solcellene imidlertid plasseres fra sørøst til sørvest og i en vinkel på mellom 15 og 60 grader uten at det reduserer ytelsen vesentlig.

Les også: Solceller formet som taksteiner

Unngå skygger på solceller

Solceller er følsomme overfor skygger og bør i utgangspunktet plassere, slik at det ikke er noen skygger som treffer dem i løpet av dagen. Solcellepanel er seriekoblede, og det betyr i praksis at selv en skygge på et lite areal, kan redusere ytelsen på en større del av solcelleanlegget. Det er derfor viktig å vurdere plasseringen av solcellene i forhold til skygge i form av trær, nabobygninger, kvister, skorstein o.l. Takflaten er ofte god å plassere dem på, da den på forhånd gir en skrå og skyggefri anleggsflate med lett adgang til husets installasjoner.

Les også: Om monokrystallinske, multikrystalinske og amorfe tynnfilm-solceller

Innpass og plassering av solceller

solceller-husSolceller krever plass og bruker, avhengig av type, typisk mellom 6-15 m 2 per kWh, noe som for eksempel betyr at ett 6 kWh solcelleanlegg krever omkring 40-90 m 2 .

Solceller plasseres oftest på en eksisterende takflate, som har riktig retning og helling mot solen. Store regulære flater uten forstyrrende elementer er generelt å foretrekke både av hensyn til estetikk og ensartet belysning. Ved mindre anlegg kan det ofte oppnås et fint visuelt samspill mellom ett eller to solcellemoduler omkring et vindueselement.

Les også: Slik fungerer solceller – 10 gode råd

Plassering av solceller på stativ

Har du ikke mulighet for å plassere solcellepanelene på taket kan du kanskje i stedet plassere dem på et stativ på gavlen eller på taket av carporten eller helt enkelt plassere dem på bakken. Plasseres solcellene på bakken bør de heves en halv meter over bakken for å unngå den verste snøen samt sikre ventilasjon av solcellene.

Integrert solcelleanlegg

Solceller kan også integreres i selve bygningen. Det kan vurderes ved nybygg eller ved større renoveringer, som for eksempel utskiftning av taket. Hele eller deler av takflaten kan bygges av opp solcellemoduler og dermed erstatte de materialene som ellers skulle være brukt.

Ved integrasjon av solcellemoduler i bygningen skal man være oppmerksom på ventilasjon rundt solcellene. Manglende ventilasjon omkring solcellene gir en økte driftstemperatur og reduserer solcellenes ytelse.

Husk også å sjekke om det evt. skulle være noe i reguleringsplanen for området som strider mot montering av solceller, eller om selve bygningen er fredet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *