Samfunn

 Terje E.

Al Furqan Relief

Innsamlingskontrollen plasserer Al Furqan Relief på en liste over organisasjoner som beholder minst 75% av de innsamlede midlene. http://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ http://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Innsamlingskontrollen er et resultat av Lov om registrering av innsamlinger som trådte i kraft 1. Juli 2009 og som innførte en frivillig registreringsordning av innsamlinger, og er opprettet av flere humanitære organisasjoner for å være […]

 Terje E.

Utdanning: Advokat – et innblikk

Utdanning: Advokat – et innblikk

Som advokat beskjeftiger du deg primært med personlig rådgivning innen en lang rekke områder. Du har utdanning innen rettslære. Du har blant annet ansvaret for å veilede klientene dine i forbindelse med juridiske problemer, og du skal ofte hjelpe dem gjennom en rettssak. Som advokat skal du være en dyktig retoriker, da du skal presentere […]

 Terje E.

Sirenes stiller ut 2 ganger i New York, i Roma og Ritazzo

Sirenes stiller ut 2 ganger i New York, i Roma og Ritazzo

Den norske kunstneren «Sirenes” – opplever stor etterspørsel internasjonalt etter maleriene hennes og i april måned deltar hun på 2 utstillinger i New York og 1 utstilling Roma og 1 i Retazzo i Italia i samarbeid med de internasjonale galleriene som representerer henne. I Vinterferien deltok Sirenes på gruppeutstillingen «Cutting Edge Contemporary Masters 2014» i […]

 Terje E.

Elektrifisering av Utsirahøyden – Fakta

Elektrifisering av Utsirahøyden – Fakta

Elektrifisering av Utsirahøyden I 1996 bestemte Stortinget at det ved alle nye feltutbygginger på norsk sokkel skal beregnes kostnader ved å elektrifisere innretningen fremfor å bruke gassturbiner. I Petroleumsmeldingen i juni 2011 ligger krav om at oljeselskaper skal vurdere kraft fra land til nye felt og ved store ombygginger av eksisterende felt. Utsirahøyden er ett […]

 Terje E.

Logoer til store firmaer i Norge

Logoer til store firmaer i Norge

Vi har samlet en del logoer til store norske firmaer, 50 i tallet. Dette er altså det vi kan by på av logoer i Norge, ikke spesielt imponerende eller innovativt? Kjedelig og traust logodesign ser ut til å slå godt an i styrerommene rundt omkring i det ganske land… Mange logoer kommer fra utlandet, og […]

1 3 4 5