Samfunn

 Terje E.

Helse i Peru

Helse i Peru

Altfor mange av Perus barn får ikke nok å spise. Bare i det sørøstlige distriktet Colquepata er over halvparten av barna underernærte. Derfor har man startet et prosjekt som gagner 650 familier. De lærer blant annet å dyrke grønnsaker til eget forbruk og til videresalg. Det betyr at andelen av underernærte barn har falt markant […]

 Terje E.

Special Olympics Norge

Special Olympics Norge

Special Olympics Norge har kongelige beskyttere og ambassadører. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Nå har de havnet på Innsamlingskontrollens verstingliste. Märtha Louise er ambassadør for Special Olympics Norge.

 Terje E.

SID Norge

SID Norge er oppført på OBS-lista til Innsamlingskontrollen. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 De som er oppført på den lista betaler over 75% av innsamlet beløp for selve innsamlingen. Bare 25% går til saken.

 Terje E.

School 4 life

Innsamlingskontrollen lager en liste over veldedige organisasjoner som betaler for mye for innsamling av penger. School 4 life står på denne listen fordi kostnadene er over 75% av den innsamlede summen. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704

 Terje E.

Rise-Above Norge

Rise-Above Norge står på Innsamlingskontrollen sin verstingliste over organisasjoner som bruker uforsvarlig mye penger på innsamlig, over 75%. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704

 Terje E.

Norges Livredningsselskap

Kronprins Haakon er høy beskytter for Norges Livredningsselskap som står på Innsamlingskontrollen sin verstingliste over organisasjoner som bruker mye penger på innsamling. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Minst 75% av pengene går til kostnader hos Norges Livredningsselskap.

 Terje E.

Futuro Con Dios

Innsamlingskontrollen lager en OBS-liste, altså en liste over organisasjoner giverne bør være oppmerksomme på. I disse tilfellene er de kritiske til ressursbruken. Når kostnadene til innsamling store, mener de det er i strid med god innsamlingsskikk. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Futuro Con Dios er oppført på listen.

 Terje E.

Foreningen Våre Barn

Innsamlingskontrollen har som oppgave å kontrollere innsamlinger. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Foreningen Våre Barn er kontrollert og de beholder 75% av pengene selv mens bare 25% går til saken.

 Terje E.

Foreningen Tiltak

Tenk deg at du får en oppringning med spørsmål om du kan støtte Foreningen Tiltak med 100 kroner. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Så får du vite at 75 kroner av 100-lappen går til salgsselskapet som ringer deg, og at de siste 25 kronene fordeles på administrasjonskostnader i organisasjonen og formålet du i utgangspunktet sa ja til å […]

 Terje E.

Foreningen Direkte bistand

Innsamlingsaksjonen fører opp organisasjoner som betaler mer enn 75% av innsamlede midler til innsamleren på en egen OBS-liste. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Foreningen Direkte bistand er oppført på denne lista over organisasjoner som betaler uforsvarlig mye.

 Terje E.

Foreningen Den Tredje Barns Verden

På OBS-listen til Innsamlingskontrollen finner vi navnet Foreningen Den Tredje Barns Verden. OBS-listen er ment som en advarsel til organisasjonene. Vi tar ikke stilling til formålet til organisasjonen, og vi gjør heller ikke noen gradering av hvor ille organisasjonene er. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 OBS-listen er basert på objektive kriterier der målsettingen er å bevisstgjøre giverne i […]

 Terje E.

Childcare Norge

Det finnes ei liste i Norge som heter OBS-lista. Den lista inneholder navn på veldedige organisasjoner som beholder minst 75% av pengene selv. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Childcare Norge står på den listen.

 Terje E.

Child Africa

Innsamlingskontrollen har en OBS-liste over organisasjoner som tar 75% av inntektene selv. Child Africa står på den lista. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Innsamlingskontrollen har to lister til hjelp for folk som ønsker å gi penger til forskjellige formål; Innsamlingsregisteret med organisasjoner de mener du trygt kan gi penger til, og OBS-listen med organisasjoner de mener du bør […]

 Terje E.

Barnas Vel

Listen til Innsamlingskontrollen fører opp Barnas vel som en organisasjon som selv tar 75% av innsamlede midler, 25% går til saken. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Innsamlingskontrollen kontrollerer at innsamlinger foregår transparent både i forhold til det økonomiske og organisatoriske, og at mesteparten av innsamlede midler skal gå til formålet det er samlet inn til.

 Terje E.

Barnas Forening

Barnas Forening figurerer på en liste fra Innsamlingskontrollen over organisasjoner som selv beholder minst 75% av alle innsamlede midler. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Kulturdepartementet har tildelt Innsamlingskontrollen oppgaven som registreringsorgan i en frivillig registreringsordning for innsamling av penger eller gaver som er rettet mot offentligheten til inntekt for samfunnsnyttige formål. De skal også utvikle registeret og alle […]

 Terje E.

Al Furqan Relief

Innsamlingskontrollen plasserer Al Furqan Relief på en liste over organisasjoner som beholder minst 75% av de innsamlede midlene. https://www.innsamlingskontrollen.no/obsliste/ https://www.nrk.no/norge/kun-25-prosent-gar-til-formalet-1.11801704 Innsamlingskontrollen er et resultat av Lov om registrering av innsamlinger som trådte i kraft 1. Juli 2009 og som innførte en frivillig registreringsordning av innsamlinger, og er opprettet av flere humanitære organisasjoner for å være […]

 Terje E.

Utdanning: Advokat – et innblikk

Utdanning: Advokat – et innblikk

Som advokat beskjeftiger du deg primært med personlig rådgivning innen en lang rekke områder. Du har utdanning innen rettslære. Du har blant annet ansvaret for å veilede klientene dine i forbindelse med juridiske problemer, og du skal ofte hjelpe dem gjennom en rettssak. Som advokat skal du være en dyktig retoriker, da du skal presentere […]

 Terje E.

Sirenes stiller ut 2 ganger i New York, i Roma og Ritazzo

Sirenes stiller ut 2 ganger i New York, i Roma og Ritazzo

Den norske kunstneren «Sirenes” – opplever stor etterspørsel internasjonalt etter maleriene hennes og i april måned deltar hun på 2 utstillinger i New York og 1 utstilling Roma og 1 i Retazzo i Italia i samarbeid med de internasjonale galleriene som representerer henne. I Vinterferien deltok Sirenes på gruppeutstillingen «Cutting Edge Contemporary Masters 2014» i […]

 Terje E.

Elektrifisering av Utsirahøyden – Fakta

Elektrifisering av Utsirahøyden – Fakta

Elektrifisering av Utsirahøyden I 1996 bestemte Stortinget at det ved alle nye feltutbygginger på norsk sokkel skal beregnes kostnader ved å elektrifisere innretningen fremfor å bruke gassturbiner. I Petroleumsmeldingen i juni 2011 ligger krav om at oljeselskaper skal vurdere kraft fra land til nye felt og ved store ombygginger av eksisterende felt. Utsirahøyden er ett […]

 Terje E.

Logoer til store firmaer i Norge

Logoer til store firmaer i Norge

Vi har samlet en del logoer til store norske firmaer, 50 i tallet. Dette er altså det vi kan by på av logoer i Norge, ikke spesielt imponerende eller innovativt? Kjedelig og traust logodesign ser ut til å slå godt an i styrerommene rundt omkring i det ganske land… Mange logoer kommer fra utlandet, og […]

1 3 4 5