Terje E.

Slik får du et godt naboskap som nyinnflytter

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Du kan unngå problemer med naboene hvis du gjør en rekke ting, før og etter du har flyttet inn. Få gode råd til hvordan du som ny i kvartalet kan skape et godt forhold til naboene.

 Gode råd innen innflytting

1. Husk at naboene følger med på kjøpet

Spør selger om kvartalet og beboerne allerede i kjøpsprosessen. Hvordan er selgers forhold til naboene? Gjemmer det seg noen uløste uenigheter noe sted? Hvis du risikerer å overta en nabokonflikt er det en stor fordel å være forberedt på det før innflytting. Les evt. referater fra nabomøter gjennom for å få et inntrykk av forholdet mellom kvartalets beboere.

2. Få selger til å kontrollere og fastsette grensen

Som kjøper er du naturligvis interessert i å overta en eiendom med korrekte registreringer. Det kan imidlertid skape splid mellom deg og dine nye naboer hvis du like etter innflytting leier en landmåler til å sjekke om grensen er plassert riktig. La i stedet selger ta den konflikten som evt. kan komme ut av det. Det er også en god idé å få greie på bygningenes arealer og innholdet av tinglyste servitutter på eiendommen..

3. Sett deg inn kvartalet

Naboskapet i kvartalet har stor betydning for hva som forventes av deg som nyinnflytter. Noen steder er det f.eks. naturlig at folk hilser på hverandre, får seg litt sladder over hekken eller en kopp kaffe. Andre steder holder beboerne også både felles fester og andre felles arrangementer mens det også er områder hvor folk ikke hilser og knapt vet hvor naboen bor. Spør evt. selger, eiendomsmegleren eller andre som kjenner kvartalet hvordan sjargongen er og hvilke uskrevne normer som finnes.

Les også: Naboer er det verste nordmenn vet om

Gode råd etter innflytting

4. Hils på og vær imøtekommende

Selv om det kanskje ikke er kutyme å hilse på hverandre i kvartalet så sørg allikevel for å få presentert deg overfor dine nye naboer. Som ny er det viktig fra starten av å signalisere åpenhet og interesse for dine naboer og områdets andre beboere.

5. Bli med i fellesskapet

Har du flyttet til et sted hvor folk bryr seg om hverandre er sosiale arrangementer en god anledning til å komme inn i fellesskapet. Har du overskudd til det så meld deg som frivillig når den neste sommerfesten eller dugnaden skal arrangeres. Det er en god anledning til å lære dine nye naboer bedre å kjenne.

6. Sett de nødvendige grensene fra starten

Det er en hårfin balanse mellom å ’komme hverandre nærme’ og ’renne ned dørene’ til hverandre. Flytter du til et kvartal hvor folk er mer sosiale enn det du har lyst til å være er det viktig at du på en pen måte sier fra og setter grenser mellom ditt og familiens privatliv og fellesskapet før det oppstår en konflikt. Samtidig er det også viktig å ha fornemmelse for andres grenser.

7. Fortell naboen om dine bygge- og hageplaner

Ønsker du å endre på hagens innredning er det alltid en god idé å fortelle naboene dine om det hvis planene kan få betydning for dem. Det kan f.eks. være at du vil fjerne det høye bjørketreet i hagens hjørne, men kanskje er de veldig glade for nettopp det treet på den andre siden av hekken fordi det skjermer for innblikk. En liten advarsel innen fellingen kan i mange tilfeller ta brodden av en evt. konflikt.

Les også: Slik unngår du en nabokonflikt

8. Ta hensyn – ikke bråk for mye

Som boligeier har du ansvar for å ta hensyn til de menneskene som bor omkring deg. Stil deg selv spørsmålet: Hvordan vil jeg ta det hvis naboen gjorde dette her? Det kan være at svaret får deg på andre tanker enn å slå gresset kl. 7 lørdag morgen. Vil du feire innflyttingen med en fest som risikerer å bli støyende så husk også å gi naboene beskjed i god tid – eller vurder å invitere dem på festen.

9. Sett deg i naboens sted

Rådet om å ta hensyn gjelder også når f.eks. trampoliner eller fotballmål skal plasseres. Ofte står lekeredskaper opp til grensene der støyen har kort vei bort til naboens hage. Hvis du ikke har mulighet for å plassere apparatene et annet sted så vurder å lage en avtale med barna om at de tar hensyn og demper lydnivå, hvis naboen f.eks. sitter og spiser i hagen.

10. Tilby hjelp

Et godt naboskap handler både om å gi og ta. Gir du noe til naboen din, f.eks. en tjeneste, et stykke hjemmebakst eller et tilbud om hjelp vil det sannsynligvis smitte positivt over på din nabos toleranseterskel. Jo mer følelsesmessig involverte vi er i hverandre og jo mer som er på spill, jo sterkere blir våre sosiale relasjoner.

Praktisk hjelp kan være alt fra barnepass, snørydding eller innkjøp. Dere kan også kan bytte mindre tjenester som f.eks. å se etter huset i ferieperioder eller gi en hjelpende hånd med «gjør det selv» arbeidet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *