Terje E.

Nyttige tips om negleprodukter

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Det finnes en rekke kosmetiske produkter til negler. En del av produktene inneholder kjemiske stoffer som i noen tilfeller kan utgjøre en helserisiko. Alle produktene bør oppbevares utilgjengelig for barn.

Neglelakk, neglelakkfjerner og negleherderer er alle tre produkttyper som inneholder organiske løsemidler. Særlig neglelakk og neglelakkfjerner kan typisk luktes, og hos noen kan det gi anledning til ubehag. Neglehærdere kan inneholde formaldehyd som kan være allergifremkallende. Neglebåndsfjernerer kan til gjengjeld inneholde sterk base som er etsende for hud og øyne.

Hvis du opplever ubehag eller hvis det er barn tilstede, når du bruker neglelakk eller neglelakkfjerner, så sørg for utlufting.

Prøv å unngå eller minimere hudkontakt, hvis du bruker neglelakk, neglelakkfjerner eller negleherder.

Pass på hud og øyne, hvis du bruker neglebåndsfjerner med alkali («potassium hydroksider»).

Oppbevar negleprodukter utilgjengelig for barn.

For øvrig gjelder som ved all annet kosmetikk at hvis du er allergisk, bør du alltid lese innholdsdeklarasjonen, før du kjøper et produkt, slik at du kan unngå det eller de stoffene du ikke tåler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *