Google PageRank og nofollow lenker

Category: Google, Søkemotoroptimalisering 114 2

google-pagerank-pr

Jeg har sett at mange nettstedsadministratorer fortsatt bruker nofollow (rel=»nofollow») på lenker som går ut fra nettsidene deres. Jeg gjorde også dette til en viss grad før. Dette fordi jeg ville beholde PR og link juice inne på mitt eget nettsted og heller la mine egne sider nyte godt og ranke bedre i Google.

Vel, dette var før, nå er det ikke nødvendig å tenke på denne måten lenger. Google har nemlig forandret måten de distribuerer link juice på. De forandret dette for rundt et år siden, men det har vært overraskende lite snakk om det.

Før fungerte det slik:

– Du fikk 20 PageRankpoeng inn til siden din
– På siden hadde du 10 lenker, 5 interne og 5 utgående med nofollow
– De 5 interne lenkene sendte videre 4 poeng hver, de utgående ingenting

Link juicen ble fordelt mellom alle lenker som ikke var nofollow

Nå fungerer det slik:

– Du får 20 PageRankpoeng inn til siden din
– På siden har du 10 lenker, 5 interne og 5 utgående med nofollow
– De 5 interne lenkene sendte videre 2 poeng hver

Hvorfor?

Jo, det totale antall PageRankpoeng blir redusert i forhold til hvor mange nofollowlenker du har. De PageRankpoeng nofollowlenken skulle hatt hvis den var follow forsvinner rett og slett, den blir ikke fordelt til followlenker. Followlenker nyter altså ikke lenger godt av at man bruker nofollow på utgående lenker. Dette har Google gjort fordi de ikke ønsker at webmastere skal manipulere og få muligheten til selv å bestemme hvor PR skal gå.

Så mitt tips er å la utgående lenker til gode nettsteder være follow, du taper ingenting på det, tvert i mot så vil du antakelig tjene bitte litt på det fordi Google liker at nettsteder lenker til andre nettsteder som er nyttige.

sign_tonny

2 thoughts on “Google PageRank og nofollow lenker

  1. Andreas

    Mener du at det ikke lenger er relevant å bruke nofollow på menylinker som peker til «uinteressante» sider på eget nettsted?

    Har du noe kilder på detter?

    Det er ikke lenge siden jeg så noen «guru» videoer om at dette fremdeles er lurt.

  2. Tonny

    Det er kun linkjuicefordeling jeg snakker om her, at man ikke kan fordele linkjuice etter eget forgodtbefinnende slik som før. Ikke hva som er lurt ang. innhold på sidene. Du tenker på at det er lurt å holde et nettsted fokusert på et tema ikke sant? Eller tenker du på sider som privacy policy sider, adminsider og slikt? Uansett, jeg vil gjerne se de videoene 🙂

Legg til kommentar