Terje E.

Uvitende allergikere

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Hver tredje allergiker aner ikke hva som feiler han/henne. Mange mennesker lider av høyfeber, men en av tre vet det ikke, viser ny forskning. Støvallergi er blant det som mange ikke vet at de lider av.

Nesen renner og øynene klør. Hodet føles febertungt, og kroppen er sløv. En banal sykkeltur eller lunsj i det grønne resulterer i voldsomme nyseanfall. Slik lever tusenvis av nordmenn, særlig i pollensesongene, uten at de vet at de relativt lett kan få en langt bedre livskvalitet, færre sykedager fra jobben og – for de under utdanning – bedre eksamensresultater. Det viser en helt ny befolkningsundersøkelse.

«Via allergitester og spørreundersøkelser om symptomer har vi funnet ut at vel 20 prosent av befolkningen lider av allergi overfor pollen, pelsdyr eller støvmidd. Minst en tredjedel av dem vi spurte visste ikke at de hadde høyfeber. Og fire av ti hadde ikke mottatt behandling innen de siste 12 månedene», sier Allan Binneberg om de nye resultatene, som publiseres i et vitenskapelig tidsskrift.
Både astmatikere og andre luftveisallergikere lever altså i stor grad uten behandling. Landets matvareallergikere og mennesker med hud- eller kontaktallergi er ikke er med i undersøkelsen.

Allergi kan føre til astma
allergiDen manglende behandlingen kan koste både samfunnet og allergikerne selv dyrt. En person med ubehandlet allergi har økt risiko for å utvikle astma eller for å utvikle allergi overfor flere og flere ting.

«Allergisk astma og allergi henger sammen, det er bare et spørsmål om den mengden allergifremkallende stoffer du blir utsatt for. Vi vet at det kan oppstå astma eller lungebetennelse hvis du har en ubehandlet allergi», sier Allan Binneberg. Astma er en lungesykdom som viser seg ved åndenød, hoste og hvesende eller pipende pust, og som er kronisk i de aller fleste tilfellene.

Antallet nordmenn med allergi og astma er steget eksplosivt gjennom mange år. Mens hver tiende person i 1985 led av allergi, var det i 2005 hver femte, noe som tilsvarer en økning på over 100 prosent. Antallet astmatikere steg i samme periode fra vel to til over seks prosent.

«Astma og allergi er helt klar de kraftigst økende sykdommene, du opplever ikke andre sykdommer som øker på samme måte», sier Allan Binneberg. Man har regnet ut at over 37 prosent av nordmenn vil lide av allergi i 2020 hvis sykdommen fortsetter med å vokse i samme takt. I den europeiske pasientorganisasjonen for allergikere, EFA, går man enda lengre og anslår at 50 prosent av europeerne allerede i 2015 vil lide av en eller annen form for allergi.

Les også : Høyfeber får oss til å vingle som en fyllekjører

Sykedager for milliarder
I de aller fleste tilfellene er luftveisallergier og velbehandlet astma ikke livstruende, men de kan gi mange sykedager.

I Sverige anslo myndighetene i 2008 at allergiske sykdommer kostet samfunnet 20 milliarder kroner i tapt arbeidsfortjeneste som følge av sykedager og nedsatt produktivitet. Og dansk forskning slo i fjor fast at personer med astma oftere ender med å være på offentlige ytelser enn ikkeastmatikere. Også eksamensprestasjoner har vist seg å ligge et helt karakterpoeng høyere for allergikere om vinteren når det ikke er pollen, sammenlignet med vårens eksamener i pollensesongen.

De mange uoppdagede allergikerne skyldes blant annet at lidelsene er usynlige i helsesystemet.

«Folk med en mild allergi kan gå rundt i årevis med nedsatt arbeidsevne og forringet livskvalitet, uten at det blir oppdaget. De praktiserende legene er dyktige, men de har kort tid til den enkelte pasienten. Selv når personer med allergi kommer i behandling ender det ofte med at det ikke er skikkelig undersøkt hva de er allergiske overfor».

allergi-liteEn pasient som utelukkende får symptombehandling kan ikke unngå støvmidd, pollen eller annet de er allergiske overfor og det gjør medisinen mindre effektiv.

80 til 90 prosent av allergikerne kan behandles hos deres praktiserende lege, men i resten av allergitilfellene er det nødvendig å gå til spesialister for å få oppklart hva som setter gang i de allergiske reaksjonene og hvordan pasienten kan hjelpes.

Les også: Parfymeallergi er på fremmarsj

Vanskelig å få bestillt tid
Og nettopp spesialistene er under et stadig kraftigere tidspress. For i takt med at antallet allergikere og astmatikere stiger går flere og flere allergispesialister av med pensjon uten at det utdannes nye. Det skaper lange ventetider for pasienter som skal ha utredet sykdommen deres, eller søker behandling.

«Det er svært vanskelig tilgjengelig for folk å komme til spesialisten og få riktig diagnose. Man bør ha tilbud til folk. Særlig svake pasienter når ikke fram til spesialisten», sier Allan Binneberg.
Første skritt for personer med symptomer som rennende nese, kløende øyne, kløe på huden eller pustevansker er imidlertid å gå til deres egen lege i stedet for å bare avfeie det som noe man bare må leve med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *