Terje E.

En gang fadderbarn, alltid fadderbarn

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Overraskende mange fadderbarn velger etter endt utdannelse og på en eller annen måte å fortsette et samarbeid med organisasjonen de tidligere har vært under omsorg av, for på den måten å gjøre gjengjeld for all den hjelp og støtte de har mottatt.

Om ikke de direkte er involvert i den daglige driften av organisasjonen, stiller de ofte opp som frivillige ved arrangementer, eller rett og slett bare for å gi en hjelpende hånd dersom de har litt tid til overs. Enkelte blir mer engasjerte enn andre, og begynner å jobbe heltid, slik at de fortsatt livnærer seg og sin familie ved hjelp av hjelpeorganisasjoner, men da som enten direkte eller indirekte lønnsmottaker, ikke som bistandsmottaker. Noe som for mottakeren utgjør en stor forskjell.

Les også: Likhet for alle fadderbarn | Hvorfor bli fadder?

På denne måten vokser fadderorganisasjonene på en trygg og fornuftig måte, da det som regel skjer ved hjelp av folk som kjenner systemet godt, samtidig som de kommer fra, og har forståelse for, det landet og den kulturen de arbeider i.

Selv om mange kommer fra de regulære barnebyene, er det ofte disse som bringer arbeidet ut i forskjellige prosjekter i slumområdene, og på den måten fanger opp barn som man normalt ikke kommer i direkte kontakt med. Eksempelvis finnes det land i syd-Amerika som har et betraktelig høyt antall barn som lever i fattigdom, og for at disse skal unngå en skjebne enten i fengsel eller innen narkotikaindustrien eller sexturismen, er det særdeles viktig å fange dem opp før de kommer i kontakt med disse kartellene som står bak, og får sikret dem både medisinsk hjelp, mat og skolegang.

Les: Hva er en fadder (ekstern lenke)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *