Terje E.

Hva er e-sigarett?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Om E-sigarett

 • Ser ut som en vanlig sigarett.
 • Finnes flere ulike typer.
 • Laget av aluminium eller plast.
 • Batteridrevet og må lades opp før bruk.
 • Har et lys i enden som etterligner en glo og lyser når man trekker inn. Kan også brukes til å indikere lavt batteri eller lavt nikotininnhold (ved blinking)
 • Inneholder ampuller med nikotin av ulik styrke og/eller smaksampuller.
 • De sterkeste nikotinampullene kan inneholde opptil 36 mg nikotin. Finnes også ampuller uten nikotin.
 • Produseres damp som ser ut som røyk når man blåser ut.

Les også: Er e-sigaretter helsefarlige?

E-sigaretter i Sverige, Danmark, Finland og Island

e-sigarettI Sverige, Danmark, Finland og Island er lovligheten av e-sigaretter regulert gjennom legemiddellovgivningen (de har ingen tilsvarende forbudsbestemmelse som oss). E-sigaretter med nikotin anses som et farmasøytisk produkt på linje med andre røykeavvenningsprodukter og så langt har ingen e-sigaretter blitt godkjent for kommersielt salg på markedet i noen av disse landene. Slik som i Norge er e-sigaretter uten nikotin heller ikke omfattet av lovgivningen i de øvrige skandinaviske land.

Les også: Unge eksperimenterer med e-sigaretter

Røyking og røykeslutt

 • Røyking er fortsatt den viktigste enkeltårsaken til sykdom og for tidlig død i Norge som det kan gjøres noe med.
 • Det dør 5100 mennesker i Norge hvert år som følge av røykerelatert sykdom. I gjennomsnitt taper de 11 leveår.
 • WHO har beregnet at halvparten av de som røyker dør tidligere enn de ville gjort som ikke-røykere.
 • Reseptfrie midler mot røyking inkluderer plaster, tyggegummi, sugetabletter, smeltetabletter og inhalator som tilfører kroppen nikotin for å dempe fysiske abstinenser.
 • I Norge finnes det i tillegg to typer reseptbelagte legemidler som hindrer røyksug og abstinens gjennom å påvirke hjernen. Virkestoffene er henholdsvis Vareniklin og Bupropion.
 • Snus anbefales ikke, men er det foretrukne hjelpemiddelet blant dem som slutter å røyke.
 • Naturmetoder som hypnose, akupunktur og luktesalt har ingen klinisk påvist effekt, men mange tilhengere.

Nytt EU-direktiv gjør e-sigaretter lovlig å selge i Norge fra 2016

EU-parlamentet har vedtatt et nytt direktiv som regulerer produksjonen og markedsføringen av tobakk.

For første gang stiller europeiske myndigheter krav til e-sigarettenes kvalitet og sikkerhet. Med det nye direktivet, som også gjelder for Norge, godkjenner EU fritt salg av e-røyk som ikke inneholder mer enn 20 milligram nikotin per milliliter væske.

70 prosent av bruken i Norge er i dag under denne grensen på 20 mg.

Størrelsen på nikotinpatronene blir også regulert, og de må avgi nøyaktig samme dose nikotin hver gang man inhalerer. Dessuten kan produsentene bare bruke flytende nikotin av den reneste typen. Og patronene må være sikret mot lekkasje. Ingenting av dette har til nå vært offentlig regulert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *