Terje E.

Er e-sigaretter helsefarlige?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

E-sigaretter blir stadig mer populære, men er det farlig å dampe i vei? Og hva med passiv røyking fra de elektroniske sigarettene? Les her hvilken forskning det finnes på området og få forskernes svar på om e-sigarettene er skadelige for helsen vårt.

For få år siden hadde ingen hørt om e-sigaretter, men de elektroniske sigarettene er i løpet av kort tid blitt populære hos nordmenn. Mange damper i vei på e-sigarettene fordi de ønsker å kvitte seg med uvanen med å bruke tobakksvarer, men unge ikke-røykere kan også finne på å eksperimentere med e-sigaretter.

E-sigarettene kan ha en «harmløs» smak av sjokolade, jordbær, lakris eller lignende – men er det harmløst for helsen å trekke dampen fra e-sigaretter ned i lungene?

Så spørsmålet er: «Er det overhodet noe helseskadelig i e-sigaretter? Og i så fall, hvor farlige er de i forhold til vanlig tobakksrøyking?»

Stor forskjell på innhold i e-sigaretter

La oss begynne med å slå fast at det kan være stor forskjell på hva e-sigaretter inneholder.
Når man suger på en e-sigarett får man oppvarmet damp ned i lungene – en damp som kommer fra spesielle væsker som fylles på e-sigarettene. Væskene fås både med og uten nikotin – et avhengighetsskapende stoff som også finnes i vanlige sigaretter.

Normalt inneholder væsken til e-sigaretter også smaksstoffer og oppløsninger av forskjellige andre stoffer – hovedsakelig såkalte «glycolstoffer». Det man bruker til å lage væsken er ofte propylenglycol og glyserin, det er felles for nesten alle e-sigarettene. Det er stoffer som minner om stoffene i den frostvæsken som man tømmer på biler.

Stoffene propylenglycol og glyserin finnes blant annet også i kosmetikkprodukter og legemidler og de brukes som tilsetningsstoff i visse matvarer.

Les også: Unge ikke-røykere eksperimenterer med e-sigaretter

Fakta

 • e-sigarett-helseEn elektronisk sigarett (e-sigarett) består ofte av et sigarettformet stålhylster som inneholder en liten utskiftelig beholder med væske.
 • Strøm levert av et lite batteri får væsken til å fordampe og når man suger på munnstykket får man denne oppvarmede dampen inn i munnen og ned i lungene.
 • Inneholder væsken nikotin tas opp det i blodbanen akkurat som ved tobakksrøyking.
 • I Norge er det lovlig å selge e-sigaretter uten nikotin.
 • E-sigaretter med nikotin er derimot ulovlige å selge i Norge.

Nikotin øker risiko for blodpropp

Men spørsmålet er om det skader helsen å inhalere dampen fra sigarettvæsken?
Nettopp fordi det er så stor forskjell på hva e-sigarettene inneholder er det vanskelig for forskerne å si noe håndfast om hvordan det påvirker oss å dampe på dem.

Men hvis vi ser på de væskene som inneholder nikotin så vet vi at nikotin i seg selv påvirker helsen vårt. Nikotin er et temmelig potent stoff som er avhengighetsskapende. Det finnes også undersøkelser som tyder på at nikotin kan gi økte risiko for blodpropper.

Ifølge Sundhedsstyrelsen blir nikotindamp fra elektroniske sigaretter tatt opp i blodbanen via munnslimhinnen og luftveiene.

Undersøkelse: Mindre skade på lungefunksjonen

En nyere undersøkelse fra det vitenskapelige tidsskriftet Inhalation Toxicology tyder på at man taropp  noenlunde samme mengde nikotin i blodet fra e-sigaretter som man gjør fra vanlige sigaretter.

Samme undersøkelse viste imidlertid også at forsøksdeltakernes lunger ble langt mindre påvirket av damp fra e-sigaretter enn det de gjorde av sigarettrøyk, forteller førsteamanuensis i miljømedisin Andreas Flouris, som sto bak eksperimentet.

«Vi kunne tydelig se i undersøkelsen at tobakkssigarettene ga en vesentlig forstyrrelse av lungenes funksjon, men det er ikke noe nytt. Når det gjaldt e-sigarettene kunne vi også se en liten forstyrrelse av lungefunksjonen, men det var langt mindre enn med de vanlige sigarettene.»

«Men det er viktig å understreke at vi bare så på den akutte effekten på lungene. Vi kan ikke vite hva som skjer hvis man får damp fra e-sigaretter ned i lungene gjennom flere måneder eller år», sier Andreas Flouris, som er ansatt ved det kanadiske University of Ottowa og forsker i e-sigaretter ved Centre for Research And Technology i Hellas.

Stor usikkerhet om langtidsvirkninger av damp

I Norge er det ikke laget større vitenskapelige forsøk med e-sigaretter, men grupperinger holder på å samle inn vitenskapelig litteratur på området.

Det er stor usikkerhet om hvordan lengre tids bruk av e-sigaretter påvirker helsen.

«Umiddelbart vil man forvente at den største skaden skjer på lungene. Det er også gjort eksperimenter med lungene hvor man kan se at de reagerer negativt på at man røyker e-sigaretter. Det er mange, som opplever bivirkninger – typisk fra luftveiene, men også fra hjertet og det nevrologiske systemet. Men det er også folk som forteller om bedring av for eksempel tobakkshosten når de slutter å røyke og bare bruker e-sigaretter.»

Kan inneholde kreftfremkallende stoffer

Noen undersøkelser har også funnet kreftfremkallende stoffer i væskene til e-sigaretter.

Selv om noen væsker er nikotinfri og blir markedsført som fullstendig harmløse så er det massevis av smaksstoffer i dem og disse stoffene kan uten tvil gi en helserisiko. I produkter med kanelsmak er det for eksempel funnet mange kreftfremkallende stoffer.

Forskningen på e-sigaretter har hittil vært fokusert på sammenligninger med vanlige sigaretter – og dermed også stoffer som kjennes fra vanlig sigarettrøyk. Derfor vet forskerne ikke hvordan dampen fra stoffer slik som propylenglycol påvirker helsen på lengre sikt.

Kanskje er væsken propylenglycol , som normalt utgjør omkring 90 prosent av innholdet i væsken fra e-sigaretter, det skadeligste stoffet på lang sikt? I små doser er det temmelig uskadelig, men hva når man inhalerer det 300 ganger daglig i 40 år?

Forsker: E-sigaretter er ikke så ille

Spør man overlege Philip Tønnesen, som forsker i røykeavvenning og lungesykdommer, er han imidlertid ikke nær så skeptisk overfor innholdet i e-sigaretter. Han påpeker at mens vanlige tobakkssigaretter inneholder en farlig cocktail av mange kreftfremkallende og skadelige stoffer så ser ikke e-sigarettene nær så ille ut.

«Tobakksrøyking er dødsfarlig. Det kan også være visse skadelige stoffer i e-sigaretter, men de inneholder langt fra alle de samme kreftfremkallende stoffene som man finner i vanlige sigaretter», sier Philip Tønnesen fra Glostrup Hospital i Danmark.

Han henviser blant annet til en amerikansk undersøkelse i det vitenskapelige tidsskriftet Tobacco Control av 12 forskjellige typer e-sigaretter. Forskerne undersøkte både e-sigarettene og vanlige sigaretter og de sjekket om dampen fra produktene inneholdt fire forskjellige grupper av giftige og kreftfremkallende stoffer.

«Vi fant at dampen fra e-sigaretter inneholdt noen giftige stoffer. Nivået av giftstoffene var 9-450 ganger lavere enn i sigarettrøyk», skriver forskerne om resultatene deres i undersøkelsen.

Er e-sigaretter bedre enn røyking?

Samlet sett må vi altså konkludere at vitenskapen enda ikke har et entydig svar på hvordan det påvirker helsen å dampe i vei på e-sigaretter.

Les også: Hvor gode er unnskyldningene dine for å røyke?

Fakta

Virker e-sigaretter som røykeavvenningsmiddel?

E-sigaretter markedsføres ofte som et effektivt middel for røykeavvenning.

Verdens helseorganisasjon WHO har i en rapport fra 2009 presisert at det ikke er noen vitenskapelig dokumentasjon for at e-sigaretter er effektive i forhold til røykavvenning. Siden da har det imidlertid kommet flere undersøkelser på området.

Den mest grundige er antagelig en undersøkelse fra det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet.

Undersøkelsen viste at 7,3 prosent av de forsøksdeltakerne som brukte e-sigaretter lyktes med røykeavvenning etter seks måneder – noenlunde samme resultat som de forsøksdeltakerne som brukte nikotinplaster.

Les også: Gode ekspertråd ved røykeslutt | Slik hjelper du andre å slutte å røyke

Men hvis man er en røyker? Er det ikke mindre skadelig å bruke e-sigaretter enn vanlige tobakkssigaretter?

Det vet vi ikke enda. Det er ingen tvil om at det ikke er risikofritt å bruke e-sigaretter, men skaden er antagelig en del mindre enn ved røyking. Men vi kan ikke si det med sikkerhet fordi vi ikke kjenner langtidsvirkningene ved å bruke e-sigaretter. De har ikke vært på markedet lenge nok til at langtidsvirkningene har rukket å oppstå og blitt dokumentert».

Spør man overlege og røykeavvenningsforsker Philip Tønnesen er han ikke i tvil om at e-sigaretter er langt mindre skadelige enn riktige sigaretter.

«Myndigheter som den danske Sundhedsstyrelsen er selvfølgelig nødt til å være svært forsiktigemed hva de sier, men man har også lov å bruke sune fornuft og se på hva e-sigaretter faktisk inneholder.»

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke at man bruker e-sigaretter som et middel for å slutte med å røyke.

«Når folk spør om det er mindre skadelig enn vanlige sigaretter så kan vi bare si: «Ja, det er sannsynlig, men det er ikke sikkert.'»

«Og den usikkerheten betinger at vi ikke kan anbefale at man bruker e-sigaretter – heller ikke som middel for å slutte å røyke», sier Jørgen Falk fra Sundhedsstyrelsen.

Philip Tønnesen understreker også at han anbefaler å bruke godkjente legemidler – og ikke e-sigaretter – hvis man vil forsøke å slutte å røyke.

«De undersøkelsene som finnes inntil videre tyder ikke på at e-sigaretter er særlig effektive som røykavvenningsmiddel i forhold til andre produkter.»

Les også: Gode ekspertråd ved røykeavvenning

Hva med passiv damp?

Til slutt skal vi se på den passive røykingen – eller rettere dampen – fra e-sigarettene.  Er det skadelig om sidemannen på kontoret ditt damper i vei på e-sigaretten sin?

Hvis vi vender tilbake til den greske forskeren Andreas Flouris så viste undersøkelsen hans at det stort sett førte til samme mengde nikotin i blode, når forsøksdeltakerne ble utsatt for passiv e-sigarettdamp som når de ble utsatt for passiv tobakksrøyking. Til gjengjeld så forsøksdeltakernes lungefunksjon ut til å bli langt mindre påvirket av e-sigarettdampen enn av sigarettrøyken.

«Vi fant en noen få forstyrrelser av lungefunksjonen når forsøkspersonene ble utsatt for damp fra e-sigaretter, men ut fra et statistisk synspunkt hadde det i praksis ingen effekt. Passiv tobakksrøyk hadde derimot en betydelig effekt på lungene», sier Andreas Flouris.

Unngå passiv damp

Det er fortsatt uvisst nøyaktig hvordan vi blir påvirket av passiv damping fra e-sigaretter.

«Det er stor usikkerhet om hva som skjer hvis man blir utsatt passivt for dampen. Derfor er anbefalingen vår at hvis man absolutt vil bruke e-sigaretter så bør man bruke dem utendørs slik at man ikke sjenerer andre med det», sier Jørgen Falk.

Verdens heleorganisasjon WHO og et anerkjent tysk statsinstitutt for risikovurdering, BfR, anbefaler også at e-sigaretter inntil videre behandles som vanlige tobakksprodukter når det gjelder reglene om røykfrie miljøer.

Noen helt presise og entydige svar på hvordan helsen vårt blir påvirket av e-sigaretter har vitenskapen altså ikke funnet fram til enda.

Konklusjonen må være at det sikreste for helsen er å holde seg helt vekk fra de elektroniske sigarettene. Men hvis alternativet er å røyke vanlige sigaretter så tyder det på at e-sigarettene er mindre skadelige, men også at forskerne enda ikke vet eller kan si noe om hvordan dampen påvirker kroppen på lang sikt.

En kommentar til Er e-sigaretter helsefarlige?

 1. Helsesigaretten.co.uk 2. september 2014 | 01:34

  WHO har nylig kommet med anbefalinger i forhold til elektriske sigaretter, og disse blir fremstilt i media over hele verden. Bruken av elektriske sigaretter sprer om seg – og dette bekymrer blant andre WHO. Andre som nok er bekymret er den konvensjonelle tobakksindustrien, de som lager snus – og de som lager produkter rettet mot å slutte å røyke. Disse er mektige motstandere, som har mange medspillere.

  Det WHO uttrykker bekymring for er selvfølgelig skadevirkningene fra elektriske sigaretter, en bekymring vi i Helsesigaretten deler med alle de ansvarlige. Det er derfor vi produserer innholdet i de elektriske sigarettene selv – i Norge. Under streng kontroll.

  Elektriske sigaretter blir laget av mange produsenter, mange steder, og de inneholder mye forskjellig. Alle typene elektriske sigaretter er sikkert ikke av like god kvalitet, men de fleste produsentene gjør nok så godt de kan. I en undersøkelse asiatiske tollmyndigheter gjorde av 18 forskjellige typer elektriske sigaretter, ble det ikke funnet noen som var skadelige eller som inneholdt farlige stoffer.

  E-væske, eller e-juice, er vanlige navn på det en elektrisk sigarett inneholder. Det er dette innholdet, og dampen fra dette, som i hovedsak er opphav til bekymringene rundt elektriske sigaretter.

  Såvidt det går an å forstå WHO anbefalingene, så baseres disse på at det oppstår noe luftforurensning ved bruk av elektriske sigaretter innendørs. Uten at det presiseres nærmere, er det grunn til å tro at denne forurensningen oppstår på grunn av innholdet i de elektriske sigarettene, og dampen som kommer fra dette. Det oppgis heller ikke om det er nivået av nikotin i luften, eller om det er andre stoffer, som eventuelt er problemet.

  Hvis det gjelder nikotin i luften er det bare å gi seg. Hvis det å bruke en elektrisk sigarett avgir så høye nivåer av nikotin til atmosfæren, at for eksempel små barn får i seg noe som kan ligne en dose med nikotin – ja da er det helt klart at WHO har funnet ut noe svært viktig. Nikotin er et rusmiddel og en gift som ingen skal få i seg utilsiktet.
  Det er allikevel liten grunn til å tro at dette er tilfelle, og at det nok er mer sannsynlig å tro at noen sigaretter avgir andre stoffer til atmosfæren enn nikotin – og at disse stoffene kan være skadelige.

  Som tidligere nevnt er e-væske helt sentralt i forbindelse med elektriske sigaretter, regulering av elektriske sigaretter – og det norske forbudet mot elektriske sigaretter med nikotin. Det en kan merke seg er det store fokuset på nikotin, det er bare elektriske sigaretter med nikotin det snakkes om, og som det reguleres i forhold til. Dette er egentlig rart, nikotin er et stoff vi i stor grad kjenner effektene av – selv om det ennå diskuteres hvor farlig det er i forhold til forskjellige sykdommer. Det som ikke er særlig kjent er de eventuelle virkninger av de andre stoffene i e-væsken.

  Noen e-væsker har innholdsdeklarasjoner lange som et vondt år, og det kan være vanskelig å forstå hvorfor væsken er sammensatt på denne måten. På den annen side har det kostet oss mange anstrengelser og penger å lage en e-væske som er trygg å bruke – også for omgivelsene.

  Det finnes dessverre lite forskning omkring effekter av elektriske sigaretter på den menneskelige organisme – det er ikke så mange studier av effekter på dyr heller. Ikke av elektriske sigaretter. Vi får både håpe og tro at dette er noe som vil endre seg, spesielt når det gjelder studier av effekter på mennesker. Svært få av de studiene som finnes peker mot skadevirkninger av noen grad.

  Stoffene som bør utgjøre bestanddelene i e-væske er ikke kreftfremkallende, eller farlige. Det finnes allergikere som kan reagere, men det behøver ikke bety at stoffet er skadelig.

  Når disse resultatene kombineres med alle de millioner som bruker elektriske sigaretter daglig, så er det få som tror at elektriske sigaretter er særlig farlige på noe vis. Med unntak av elektriske sigaretter av dårlig kvalitet da, som jo kan inneholde stoffer som er skadelige. Men denne situasjonen gjelder jo også solkrem og en rekke andre produkter, hvor det finnes gode produsenter – og mindre gode.

  WHO uttrykker også bekymringer når det gjelder å tilsette e-væsken forskjellig type smak. Helsesigaretten deler denne bekymringen, men på et annet grunnlag. WHO er redd slike smaker skal lokke til seg nye brukere av vanlige sigaretter, mens vi er bekymret for eventuelle helseskader fra smaksstoffene.

  Vi finner det lite trolig at noen vil gå over til å bruke vanlige sigaretter, etter å ha brukt elektriske sigaretter – ganske enkelt fordi at vanlige sigaretter smaker utrolig vondt og skader deg skikkelig. Det er derfor tobakksindustrien er så kraftig i mot de elektriske sigarettene, ingen vil bruke vanlige tobakksprodukter i noe omfang, hvis elektriske sigaretter blir gjort tilgjengelige.

  Noen smakstoffer kan skade lungene. Dette er vår store bekymring når det gjelder smakstilsetninger, derfor bruker vi kun smaksstoffer uten tilsetninger. Og de blir laget spesielt for oss, i Europa. Dette gjør vi fordi vi mener det er viktig at de som bruker elektriske sigaretter skal kunne oppnå helsegevinster på grunn av dette.

  Elektriske sigaretter uten nikotin, men med smak, er et alternativ til sukker og tomme kalorier – som vi vet er skadelige. Vi anbefaler heller dampe en helsesigarett med Cola-smak, enn å drikke brus. Det vil være mye sunnere. Det samme gjelder kaker og annet smågodt. Det er bedre å sitte på kafeen med en elektrisk sigarett med kakesmak, bedre for midjen og for helsen.

  Vi mener derfor at fokuset når det gjelder elektriske sigaretter bør være på hva de inneholder – utenom nikotin, nikotin kjenner vi effekten og doseringen av. Nikotin er også et produkt som kan kjøpes i dagligvarehandelen, i forskjellige former.
  Noen ny regulering for elektriske sigaretter er ikke nødvendig, elektriske sigaretter bør i forhold til dagens regulering, både selges i dagligvaren, og på apoteket. Som uskadelig nytelse, og som medisin mot vanlige sigaretter.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *