Terje E.

Hvorfor bruke Sparepærer?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Både samfunnshusholdningens CO2-regnskap og privatøkonomien din drar stor nytte av at du skifter ut  energislukende glødepærer med sparepærer.

Hva er Sparepærer?

Belysning står for 15 prosent av energiforbruket i en gjennomsnittlig norsk husholdning og det er derfor en betydelig (energi) økonomisk besparelse  å skifte til lyskilder som bruker mindre strøm enn tradisjonelle glødepærer eller halogenspotter. I mange tilfeller vil et godt tips til en alternativ lyskilde være en sparepære.

Betegnelsen «Sparepære» stammer fra EUs energiklassifisering (såkalte Quality charter) av harde hvitevarer og lyspærer. Denne går fra klasse A (mest energieffektiv) til klasse G (minst energieffektiv). På grunn av sparepærens gode forhold mellom energiforbruk og avgitt lysmengde tilhører den klassen A.

I forhold til den tradisjonelle glødelampen avgir sparepærer fire ganger så mye lys pr. anvendt kilowattime og holder vanligvis 15 ganger lengre. Du kan skifte ut nesten alle slags glødepærer med sparepærer og dermed både spare CO2-utslipp og penger.

les også: Farvel glødepærer: Slik får du det beste lyset

For å bli A-merket skal en sparepære:

  •     Ha en levetid på minimum 6000 timer.
  •     Kunne tenns minst 6000 ganger – eller minst like mange ganger som levetiden i timer.
  •     Ha en god fargegjengivelse (ha på en Ra-verdi minst 80, se avsnittet om lyskvalitet nedenfor).

Hvordan fungerer en Sparepære?

I prinsippet fungerer en Sparepære på samme måte som et lysstoffrør. Et fluoriserende lyspulver på innsiden av pærens glasskolbe treffes av elektriske utladninger, noe som får pulveret til å sende ut synlig lys. Sparepærer produseres i mange forskjellige former. De mest vanlige har form som staver, pærer eller spiraler.

Det finnes sparepærer som har fått et melkehvit plastbelegg eller en glasskappe utenpå minilysstoffrøret for å ligne mest mulig på en vanlig lyspære.

Da sparepæren fungerer som et minilysstoffrør har den også behov for lysstoffrørets elektronikk for å tennes og avgi lys. I de aller fleste sparepærene er elektronikk og lysstoffrør innebygget i sokkelen.

En sparepære inneholder litt kvikksølv (1-5 milligram eller 0,001-0,005 gram) og kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men må leveres på gjenbruksstasjonen eller på kommunale innsamlingsordninger for miljøsøppel. Opp mot 98 prosent av sparepærene blir gjenbrukt til produksjon av nye sparepærer.

Les også: Gode råd om innendørs belysning

Er sparepærens lyskvalitet like god som glødepærens?
Sparepærer var i starten kjent for å gi et dårlig og kaldt lys, men slik er det ikke lenger. I dag produseres sparepærer med en fargetemperatur i området 2.600-3000 grader kelvin, hvor tradisjonelle glødepærer ligger på 2700 grader kelvin. Jo høyere kelvintemperaturen er dess kaldere er lyset. Vi må helt opp på 4000 grader kelvin, før det er snakk om «kaldt» lys, slik at det går greit å la sparepærene stå for hyggebelysningen.

les også: Watt til Lumen – konvertering/omregningstabell

Sparepærer anbefales ikke til steder hvor det er viktig å kunne bedømme farger fullstendig riktig og det skyldes en helt annen faktor. Enhver lyskildes evne til å gjengi farger korrekt måles i forhold til det såkalte fargesgjengivelseindeksen, også kalt CRI-indeksen, som går fra 0 til 100 (100 tilsvarer dagslys). Glødepæren har en CRI-verdi på 99-100, dvs. meget tett opptil dagslysets, mens sparepæren sjelden når over 80. Sparepæren gjengir derfor farger betydelig mindre korrekt enn glødepæren.

Les også: Sparepærer og LED-belysning | Lyspærer og energiforbruk

En annen ulempe ved sparepæren er at den bruker litt tid for å lyse fullt opp mens både halogenspotter og glødepærer lyser maksimalt med det samme.

På grunn av de teknologiske forskjellene finnes det ikke sparepærer med presis samme lysutbytte som en tilsvarende glødepære. Derfor er det generelt en god idé å velge en sparepære som avgir litte mer lys enn den glødepæren den skal erstatte. Bruktabell under her som en pekepinn.

Almindelig glødetrådspære, watt.
Tilsvarer omtrent en sparepære med denne effekten (i watt):
25W  –   7-9W
40W  –   11W
60W  –   15W
75W   –  20W
100W  –   23W

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *