Terje E.

Viktig om lyspærer og energiforbruk

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Hvis du vil spare på strømmen er det ikke det samme hvilke lyspærer du setter i lampene dine. De dyreste pærene er de billigste på sikt.

Hvordan kan du spare, når du kjøper lyspærer?

Energiforbruket til belysning utgjør i gjennomsnitt typisk 16 prosent av ditt samlede strømforbruk. Derfor er det penger å spare ved å gå etter de energiriktige lyskildene. Utover en besparelse på strømregninga betyr mer energiriktige lyspærer også at CO2-utslippet begrenses og miljøet at skånes.

For å gjøre valget av energiriktige lyspærer mer oversiktelig finnes det lovkrav om at alle lyskilder skal ha energiklasser. Det er de samme energiklassene som vi kjenner fra for eksempel vaskemaskiner eller kjøleskap. Skalaen går fra A til G hvor energiklasse A er den beste. For at en pære kan være i energiklasse A skal den ha et lavt energiforbruk og en levetid på minimum 6000 timer. Pr. 1. september 2012 vil glødepærene være utfaset. Det er bare Sparepærer, LED pærer og halogenpærer i minst energiklasse C som vil kunne kjøpes.

Hvis du vil spare elektrisitet,når du kjøper lyspærer er det mest opplagt å kjøpe de mest energiriktige lyspærene. Det er imidlertid forskjell på hvordan de forskjellige lyskildene bruker energie, og det er derfor avgjørende for strømregninga di at du velger den riktige pæren ut fra formål og forbruk. Er det f.eks. snakk om en lampe som du ofte tenner eller er det en lampe som står på over lang tid?

Dessuten skal du sørge for å velge gode funksjonelle lamper som gir det lyset de skal og som du har bruk for. Hvis en lampe ikke gir det riktige eller tilstrekkelig lyset er vi tilbøyelige til å slå på flere lamper og bruker dermed mer energi.

Glødepære

Glødepæren er den klassiske pæretypen som har vært brukt flittig i mange år. Jo flere watt pæren er på, jo mer lys gir den. Glødepæren avgir et godt lys og med god fargegjengivelse – CRI-verdi og med en god fargetemperatur – Kelvin. Vi er vant til glødepærens lys og derfor blir de nye pæretypene ofte sammenlignet med glødepæren.

Les også: Farvel glødepærer: Slik får du det beste lyset uten glødepærer

Sparepære

Begrepet sparepære ble førte gang introdusert rundt 1990. Sparepæren er et lysstoffrør og fungerer derfor som et lysstoffrør. Det finnes sparepærer i flere energiklasser. En sparepære bruker ca. en fjerdedel av den elektrisiteten en tilsvarende vanlig glødepære bruker.

Les også: Sparepærer og LED-belysning | Hvorfor Sparepærer?

Halogenpære

I en halogenpære utnyttes en kjemisk reaksjon mellom et halogen og metallet wolfram. Et halogen kan være ett av stoffene fluor, klor, brom, jod eller astalin. Halogen danner salter med metall når de kommer i kontakt med wolfram.
Glødetråden i en halogenpære er av wolfram og når det sendes strøm gjennom glødetråden fordamper den langsomt og går i kjemisk reaksjon med halogenet som er i glasskolben og det oppstår et sterkt, klart lys.

I starten var bare mulig å lage lavvolthalogen på typisk 12 V som krevde en ekstern transformator. I dag finnes det halogenpærer på 230 V hvor transformatoren er innebygget i selve pæren.

Halogen ligger i energiklasse B til E. En lavvolthalogenpære er mer energisparende enn en halogenpæren på 230 V. Dessuten har halogenpæren den fordelen at den gir veldig mye lys – cirka 15 prosent mer enn en glødepære.

Ulempen er at man har tendens til å montere mange halogenpærer f.eks. innebygget i taket. Det gir et mektig flott og klart lys, men er dyrere i drift. En halogenpære avgir dessuten mye varme og derfor er det meget viktig å holde sikkerhetsavstand til brennbart materiale når du bygger inn spotter. Det kan gjøres med å montere spottene i en muffe, som er en liten «plastbøtte» som skaper avstand til isoleringen.

Lysstoffrør (neon)

Betegnelsen lysstoffrør dekker over de lyskildene som fungerer ved at en gass i et glassrør utsender et ultrafiolett (usynlig) lys som blir synlig når det passerer et fluorescerende stoff på innsiden av glassrøret. Lysstyrken i et lysstoffrør er seks til åtte ganger større enn en standardglødepære. Hvor god lyskvaliteten er kan diskuteres. Lysstyrken i et lysstoffrør er definert ved lengden av røret. Jo lengre rør, jo flere watt og dermed større lysstyrke. Ulempen ved lysstoffrør er at de inneholder kvikksølv og derfor alltid skal avleveres på gjenbruksstasjoner el.lign.

Lysdiode/LED pærer

LED pærer er en teknologi som brukes innen signallys, men som også er på vei fram som ny teknologi innen lyskilder. En pære fungerer litt som en transistor, den utsender elektromagnetisk stråling når det tilføres strøm.
Strålingens bølgelengde er bestemmende for hvilken farge lysdioden lyser med. LED pærer krever en annen elektronikk enn tradisjonelle lyskilder, men fordelen er at de er meget holdbare og har en meget lang levetid på 25.000 til 50.000 timer. LED pærer er svært energivennlige. De kan fås i energiklasse A+.

Les også: Gode råd om innendørs belysning

Hvilke lyspærer er billigst på sikt?

Når du sammenligner prisen på de forskjellige lyspærene, er det viktig at du ser på flere aspekter. Sparepærer, lysstoffrør og LED pærer er mest økonomiske. Så selv om de er dyre innkjøp tjener de seg inn på sikt fordi de har en lang levetid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *