• Laster aksjedata...


  

Arveavgift

Skatt 2009 Etter det jeg skjønner, kan en som en tommelfinger-regel gå ut i fra at arveavgiften generelt blir på ca. 1/3 av verdien av det du arver, stemmer det? F.eks. enebolig med markedsverdi på 3 mill. - arveavgift 1 mill.  Er det noe tak på skatter og...

les mer

Skatteklasser?

Skatt 2009 Jeg er eneforsørger for min familie. Min kone er utenlandsk og har gått på skole for å lære språk. Vi giftet oss i fjor sommer og fikk et barn nå i sommer. Da vi giftet oss trodde jeg at jeg kunne betale mindre skatt siden hun ikke har jobb. Har snakket med...

les mer

Toppskatt

Skatt 2009 Hvor mange prosent blir toppskatten på, og ved hvilken minimum årslønn slår denne inn for en normalt arbeidende? Hei! Det er ingen endringer i selve prosentsatsene for toppskatt for inntektsåret 2010. Men innslagspunktet for toppsskatt er foreslått hevet...

les mer

Sparing i aksjer

Sparer en del i aksjer, har solgt en del med tap i år, har flere aksjer med urealisert gevinst som vil overstige tapet betraktelig. Hva vil være lurt i forhold til beskatning, å ta ut gevinsten også i år, eller avvente? Hvordan vil evt. tapet slå ut i form av...

les mer

Øvre grense for inntektsbeskattning?

Skatt 2009 Finnes det en øvre prosentsats på beskattning av vanlig lønnsinntekt i Norge? Hei, Maksimal prosentsats for beskatning av lønnsinntekt er 47, 8 prosent. Denne satsen blir uforandret i 2010 og består av skatt på alminnelig inntekt (28 prosent), toppskatt (12...

les mer

To jobber?

Skatt 2009 Må det betales 45% skatt (står på skattekortet) hvis jeg tar meg en ekstrajobb?   Hei! Hvis de opplysningene som danner grunnlaget for skattekortet ditt er korrekte så stemmer nok det. Du skal levere del 1 av skattekortet - tabellkort - til...

les mer

Eiendomsskatt på hytter

Skatt 2009 Hva er egentlig begrunnelsen for å kunne kreve inn eiendomsskatt på hytter?  Jeg betaler eiendomsskatt på min bolig i hjemkommunen, men det får jeg noe igjen for i form av diverse offentlige tilbud som helse, eldreomsorg, kultur osv. Sommerhytta...

les mer

utleie

Skatt 2009 Når jeg leier ut en leilighet, og leia ikke dekker mine utgifter på boretslaget eller mitt eget lån, kan jeg da fraskrive mellomlegget av i skatten, eller får jeg 28% i fradgrag på dette?? Hei, Renter på lån er fradragsberettiget, uansett om de har...

les mer

Tabellkort

Jeg har for øyeblikket tabellkort og synes jeg betaler nok skatt av mine brutto 26000-27000. Blir tabellsatsene endret så jeg må betale mer skatt? Hei, Forslaget til statsbudsjett vil få virkning fra 2010, og vil altså ikke påvirke tabellkortet ditt for 2009. Det er...

les mer

Skatt på lån

Skatt 2009 Noen godt forklaring på hvorfor jeg må betale eiendomsskatt på noe banken i hovedsak eier? Hei, Skattebetalerforeningen er enig i at et av problemene med eiendomsskatt er at den i realiteten skattlegger formue som en ikke har, noe som er tilfellet dersom...

les mer

Skatt og AS

Skatt 2009 Jeg drev tidligere et enkeltpersonsforetak, men har omgjort firmaet til et AS av skattemessige årsaker. Hadde forstått det slik at jeg da skattet 28 % av utbytte, men hører av andre at firmaet først må skatte 28 % av utbytte og deretter en personlig skatt...

les mer

Kildeskatt etter flytting til Thailand

Skatt 2009 Den såkalte 3-års regelen for utflytting fra Norge er i strid med den bilaterale skatteavtalen mellom Norge og Thailand. Norske myndigheter respekterer ikke dette selv om de taper alle rettsakker om temaet.  Har vi nå fått innført kildeskatt fom...

les mer

Fritaksmetoden

Skatt 2009 Det er spekulert mye i om regjeringen kommer til å gjøre noen innstramninger rundt fritaksmodellen og aksjonærmodellen i 2010/2011. Hvilke innstramminger tror du vil komme? Ser jo at Norge sitter på en av de beste skatteguntigste modellene i Europa, og...

les mer

Kina vil beskatte virtuelle penger

Virtuell valutahandel skal beskattes med 20 prosent. Den beskjeden har de kinesiske skattemyndighetene sendt ut til skattekontorene. Det er ikke lengre skattefritt å selge enorme landområder i Second Life eller sekkevis av virtuelle gulldukater i World Of Warcraft. I...

les mer

Selvstendig bedrift

Skatt 2009 Jeg driver egen bedrift, som jeg vil tjene kanskje rundt 40 000 på i år. I tillleg har jeg fast jobb som vikar hvor jeg tjener ca 240 000 dette året. Jeg trekker her 35% skatt. Hvor mye skatt må jeg betale inn på bedriften?   Jeg har hittil betalt 30...

les mer

Formuesskatt

Skatt 2009 Hvordan kan man tillate et system der man får NEGATIV avkastning på (bank)sparing pga. lav rente, høy skatt på avkastning og høy formuesskatt?  Hvordan kan man forsvare at man betaler formuesskatt på eiendeler i fond, som også omfatter fondsavkastning...

les mer

Personfradrag med barn

Jeg forstår ikke helt dette med personfradrag. Det står at dette trekkes ifra i beregningen av skatt, men er ikke egen post. Hvordan kan jeg vite (eller se) om skattemyndighetene har trukket dette fra? Eller er det noe som jeg selv skal trekke i fra til slutt? I post...

les mer

Sjekk at skattekortet stemmer

Viktig å sjekke på skattekortet, hvis ikke disse tingene stemmer så kan du få uriktig høy restskatt: Aksjer: Skattemyndighetene har tatt utgangspunkt i verdiene fra 31.12.07 på børsnoterte aksjer og aksjefond, og for ikke-børsnoterte selskaper 31.12.06. Verdiene per...

les mer

Skatt og regnskap – opsjoner og futures

Investorer med store engasjementer i opsjoner og futures tilrådes å søke profesjonell hjelp i forbindelse med skatt og regnskap. I eksemplene benyttes aksjer og aksjeindekser som underliggende instrumenter for opsjoner og futures, men prinsippene gjelder også for de...

les mer

Vi skryter overfor naboen – ikke overfor Skatteetaten

Når det svinger seg om aksjer, skryter vi mer overfor naboen enn overfor skattevesenet. de fleste avisene og TV-kanaler med respekt for seg selv har finanstillegg eller - innslag, og på nær i sommerferien er det alltid en avis, som har aksjespill med premiesummer i...

les mer

Kjør luksusbil uten å bli flådd i skatt

Ved å lease en lett brukt luksusvogn i stedet for en nybegynner kan man slippe med å betale det halve i firmabilskatt. Finten kan utføres av enhver, som kjører i leaset firmabil. Leasing er en finansieringsform, hvor et leasingselskap mot betaling stiller f.eks. en...

les mer

Skatteforhold ved boligkjøp – foreldre

Leier du en leilighet ut til ditt barn, blir du beskattet av leieinntektene, men kan trekke vis utgifter fra, og du slipper for å betale eiendomsskatt. Boligsalg SKATT: Det er tre forskjellige metoder, som du kan benytte. Det skattemessigt mer fordelaktige avhenger av...

les mer

GUIDE: Skatteoaser i Europa

Dette er en guide til, hvor dansker kan bosette seg, hvis de har ond i skatten. Les om fordeler og ulemper knyttet med de enkelte landene. Artiklene er laget i samarbeid med internasjonal skatteekspert Hans O. Birkholm fra Belle Balance International Aps og...

les mer

ITALIA – Lav skatt på lønn og aksjer

Lav skatt på inntekt og aksjer gjør Italia til en skattemessig perle for mange dansker. Pensjonister skal likevel som utgangspunkt holde seg vekk. Bolig i utlandet ITALIA: Ikke at det er de skattemessige aspektene, som typisk driver dansker til å velge Italia som...

les mer

ENGLAND – En skatteoase for rikinger med jobb

England er skattemessigt attraktivt for høytlønnede og formuende, men ikke for folk, som lever av pensjonen. ENGLAND: England er på mange måter et skatteparadis i forhold til Danmark. Og tusenvis av dansker har da også valgt å slå seg ned i det engelsken, hvilket man...

les mer

Østerrike lokker med lav skatt

Tør du handle nå, kan du enda få glede av et stort østerriksk skattehull. Derimot er danske pensjonisters gode tider i Frankrike, Spania og Kroatia forbi. SKATTEHULL: Er du en av dem, som sitter med pakket koffert - snytt på målstreken av at regjeringen nå har lukket...

les mer

Invester skattefritt på Kypros

Skatteplagede dansk kan nå opprette investeringsselskaper på Kypros og slippe for løpende beskatning av utbytter. aksjeSKAT: Det er fullt lovlig, en smule vanskeligt, men utrolig innbringende. Ved å opprette et investeringsselskap på Kypros kan man i praksis helt...

les mer

Beskatning av eierboliger – eiendomsverdisskatt

Beskatning av boligen skjer gjennom eiendomsverdisskatten og hovedsskylden, hvor siste også er kjent under betegnelsen hovedsskyld. I alt beløper de to skatter seg til ca. 1 prosent av boligens handelssverdi pr. år. INNHOLD * Hvor meget betaler du i samlet skatt for...

les mer

Høyrentekonto og toppskatt

Selv om 5 % i rente på bankboken lyder tillokkende, kan det langt bedre betale seg å kaste penger inn i en skattebegunstiget 2 prosent-obligasjon. Beregninger viser at du skal ha 8,25 % i rente på bankboken for å være like godt stilt, som hvis du kjøper en obligasjon...

les mer

Fradrag for utgifter til hobby

Spørsmål om skatt 2008: Jeg leste i fjor i VG at dersom man har en hobby, som på sikt kan gi inntekt, kan man trekke utgiftene fra i skat. Jeg har holdt på med hundekjøring i noen år og ønsker på sikt å kunne leve av å kjøe med turister. -Imidlerid er det en svært dyr...

les mer

Inntekt på 12000 kr – skatteklasse to

Spørsmål om skatt 2008: Jeg var i inntekts året 2008 heltidsstudent. Hadde inntekt på 12000 kr. Min mann var forsørger. Hvordan skal jeg og min mann lignes? Vi har tidligere blitt lignet i skatteklasse 1E. Svar: Med så lav inntekt på deg skal dere lignes i...

les mer

Trekke fra kostnaden du har for bo

Spørsmål om skatt 2008: Jeg har hovedjobb i Bergen og en såkalt bistilling (20%) i Oslo. Arbeidsgiver har hittil dekket selve reisekostnadene mellom Bergen og Oslo, men ikke opphold. Jeg er er i Oslo tre-fire dager i omgangen og bor hos venner som jeg betaler en liten...

les mer

Utgifter til flytting kan være fradragsberettiget

Spørsmål om skatt 2008: Jeg har flytet fra Nordnorge til Vest-Agder i fjør. Har jeg rett på fradrag på dette grunn. Svar: Utgifter til flytting kan være fradragsberettiget. Da må flyttingen ha skjedd på grunn av jobbytte. Problemet er at disse utgiftene skal inngå i...

les mer

Fratrekk på skatten ved oppussing av hus

Spørsmål om skatt 2008: Lurer rett å slett på om det er mulig å få fratrekk på skatten ved oppussing av hus. Brukt en 80-100000kr på huset i fjor. Nytt tak,veranda å vinduer. Så jobber jeg i Nordskjøen. Har ikke vi noe avis, blad, telefon, mat man kan trekke av...

les mer

Skattepengene tidligere enn juni

Spørsmål om skatt 2008: kan jeg få ut skattepengene tidliggere enn juni.foreløpig har jeg skattepenger til gode. Svar: Nei, det kan du ikke. Skatteoppgjøret er klart den 24 juni. Pengene blir utbetalt kort tid etter.

les mer

Foreldrefradrag – barn i barnehage og dagmamma

Spørsmål om skatt 2008: Er det en betingelse for å få foreldrefradrag at barnet er i barnehage eller hos dagmamma? mener å huske fra tidligere at alle fikk foreldrefradrag uansett. Svar: Ja, du må ha virkelige utgifter. Det er ikke lenger noe standardfradrag å...

les mer

Egenandel på kjøring til og ifra barnehage

Spørsmål om skatt 2008: Er det egenandel på kjøring til og ifra barnehage? Svar: Kjøring til barnehage inngår ikke i reisefradraget (post 3.2.8). Men du kan kanskje få trukket det fra innenfor foreldrefradraget (post 3.2.10). Hvis du har ledig kvote innenfor...

les mer

Standardfradrag – hva er det egentlig

Spørsmål om skatt 2008: Standardfradrag - hva er det egentlig?. er den i tillegg til minstefradraget? er det Kr 40000 maks beløpet? stemmer det? Svar: Standardfradrag kan brukes av utenlandske arbeidstagere. Grensen er 10 % av inntekten. Grunnlaget er arbeidsinntekten...

les mer

Trekke fra kostnader til reise innenfor reisefradraget

Spørsmål om skatt 2008: Hei, jeg har et par spørsmål om skatt. Jeg jobber for tiden offshore for et kontraktør firma. Jeg reiser fra bergen til stavanger hver gang jeg skal ut. Har jeg noe jeg kan skrive av i denne forbindelse? Så lurer jeg på matskatt, jeg tjener...

les mer

Matskatt for inntekter

Spørsmål om skatt 2008: Arbeider i nordsjøen, der ble det innført matskatt for inntekter over 600000.- for 2 år siden. For 2007 førte jeg opp et beløp som vi fant under pendler takster i selvangivelsen, det var mer enn et som var trekt og fikk avslag . Mitt spørsmål...

les mer

Føre opp overskudd på SPAR X

Spørsmål om skatt 2008: Hvor skal man føre opp overskudd på ein SPAR X som er ferdig og oppgjort frå bankens side. Svar: Du skal egentlig ha fått en oppgave fra banken din på hvordan du skal føre dette. Overskuddet beskattes som en kapitalinntekt med 28 prosent skatt....

les mer

Samme samlede skatt

Spørsmål om skatt 2008: 1.Jeg og min kone har lån på ca 1,2mill. Dette kommer på min selvangivelse og ingenting på hennes Jeg har bestandig splittet dette på selvangivelsen, slik att det blir delt på to.(lån renter og fradrag). Er dette nødvendig ? Får hun restskatt...

les mer

Fradrag for reiseutgifter til arbeidsstedet

Spørsmål om skatt 2008: I fjor jobbet jeg for et firma der jobben var å kjøre rundt i butikker å gjøre en jobb for produktene til firmaet. Fikk kilometer godtgjølse fra første butikk og til siste butikk vi hadde de forskjellige dagene. Men har jeg rett på å forlange...

les mer

Enslig forsørger i skatteklasse 2

Spørsmål om skatt 2008: jeg har vært gift i 11 år, og skattet i 2f i alle år, menn i ligningen for 08, er jeg og kona begge havnet i 1e, dette till tross for att kona aldri har vært i jobb, og derfor aldri har hatt inntekt. er dette noe nytt, eller må jeg gjøre noe...

les mer

Tannlegeutgifter og fradrag på selvangivelsen

Spørsmål om skatt 2008: Har hatt store tannlegeutgifter i 2008; kr.20.000,-. Har fått erklæring for dette fra tannlegen min. Hvor/hvordan skal jeg føre dette i selvangivelsen? Har oppfattet det slik at jeg får 28% fratrekk på hele beløpet, ikke bare det som er over...

les mer

Skatteklasse 2 og samboer

Spørsmål om skatt 2008: Jeg er alenemor! Jeg har skatteklasse 2 og mottar én ekstra barnetrygd og bidrag til barnetilsyn (selvfølgelig i tillegg til bidrag fra barnefar). Jeg lurer på om jeg mister alt dette umiddelbart hvis jeg en gang blir samboer igjen? Eller om...

les mer