• Laster aksjedata...


  

Innskuddsrenter i 2020: På tide å være illojal

Innskuddsrenter i 2020: På tide å være illojal

Torsdag 7. mai annonserte Norges Bank at styringsrenta settes ned til rekordlave 0 prosent. Lavere boliglånsrente, mer penger i omløp i kriseøkonomien og lavere eller ingen sparerente er noen av effektene vi kan forvente å se fremover. Men hva er det lureste du som...

les mer

Enda lavere rente i Lånekassen

Dette er utrolig gode rentebetingelser på lån i Lånekassen og man bør sterkt vurdere å binde rentene nå. Det er mye å spare hvis rentene går mye opp, men lite å tape hvis rentene går enda mer ned fordi det er en grense hvor langt ned de vil gå. Rentesatser på lån fra...

les mer

Dette avgjør renten på lånet ditt

Om du tror det er helt ”random” hvilken rente du ender opp med når banken skal velge ut boliglånsrente og forbrukslånrente til deg, så tar du grundig feil. Det er noen faste algoritmer som blir brukt som grunnmur når man skal velge hvilke vilkår den hver enkelte...

les mer

Hvordan regner ut man rente på lån

For mange folk kan det være svært forvirrende å skulle regne ut og forstå hvor mye et lån egentlig koster basert på den renten lånet angis med. Fast rente per måned eller per år for et lån? Bankrente eller en rente ved en lånefirma! La oss prøve å se på et eksempel...

les mer

Inflasjon tvinger renten opp i Brasil

Offentliggjort 09.06.11 kl. 06:55 Centralbanken setter opp renten igjen på grunn av de stigende forbrukerprisene. Flere stigninger kan ventes. Det pengepolitiske møtet onsdag i den brasilianske sentralbanken utløste for fjerde gang i år en økning av renten....

les mer

ECB fastholder renten på 1,25 prosent

Offentliggjort 09.06.11 kl. 13:51 Den Europeiske Sentralbank, ECB, gjorde torsdag presis, som økonomene hadde forutsagt. Høy økonomisk vekst medfører stor etterspørsel og dermed risiko for store prisstigninger. Ved å heve renten demper sentralbankene etterspørselen og...

les mer

Renteøkninger på vei i EU

Offentliggjort 09.06.11 kl. 14:43 ECB-sjefen Jean-Claude Trichet signaliserer at renten stiger i neste måned. ECB løfter skjønn for BNP og inflasjon: ECB løfter skjønnet sitt for veksten i eurosonen for 2011, mens den stort sett fastholdes for 2012, fremgår det av...

les mer

Lån og renter – en oppklaring

Når du skal ta opp et lån, så må du ta hensyn til en del begreper som regulerer hvor nyttig dette lånet er rent økonomisk. Rente er en slik ting. Tilbakebetalingstid er en annen. Rente er den prosentsatsen av lånebeløpet som du må regne med å betale tilbake til banken...

les mer

Beregning av lån og rente

Det er svært forskjellig hva det koster å låne penger, så du bør alltid sammenligne flere forskjellige  lånefirma  før du søker om et lån. Hvis du ikke bruker tid på å sammenligne tilbud, så risikerer du å betale mer enn nødvendig hver eneste måned. Når du skal...

les mer

Rentene faller fortsatt

25. mars 2010Nationalbanken nyeste rentestatistikk viser at realkredittinstituttenes utlånsrenter til husholdninger på den eksisterende porteføljen på månedsbasis er uendret på 4,2 pct.p.a.Renten på nyutlån er faltUtlånsrenten på nyutlån til husholdninger er derimot...

les mer

Tidens trend: Stigende rentefølsomhet

28. mai 2010Nationalbankens statistikk viser et stabilt utlån fra realkredittinstitutt til privater på 1718 mrd. kr. i april, mens utlånet fra bankene falt fra 567 mrd. kr. til 560 mrd. kr. i samme periode. Samlet sett er utlånet imidlertid fremdeles noe lavere enn...

les mer

Lavere renter på boliglån – men ei på kassakreditter

25. juni 2010 Rentene har vært synkende gjennom de siste parene måneder, noe som har ført til at vi aktuelt har de laveste rentene i mange år. Det viser nye tall fra Danmarks Nationalbank.Mange sanerer privatøkonomienDe lavere rentene slår igjennom på henholdsvis...

les mer

Vil de historisk lave renter fortsette ?

12. august 2010 Rentene har stort sett bare kjent en vei gjennom det siste halvannet året - og det er nedover. Det betyr at vi nå har rammet det laveste rentenivået noensinne for de 1-årige rentetilpasningslånene. Samtidig matcher de med fastrente lånene nå det...

les mer

Få fordel av rentefall og sikkerhet for ytelsen

13. september 2010 BRF-kreditt tar nå konsekvensen av den store usikkerheten omkring rentene og tilbyr et nytt lån til boligeierne som både gir glede av de aktuelt lave rentene og samtidig et tak over hvor hardt man kan bli rammet av en framtidig rentestigning. Med et...

les mer

Renter og Låneomlegging

Grunnregelen er nok at det avhenger av den enkelte privatøkonomien om man har råd til å gamble - flere analytikere forutser at det kan komme rentenedsettelser for å demme opp for den europeiske inflasjonen - i så fall kan boliglån bli billigere innen en overskuelig...

les mer

Fastrentelån

fastrentelån, lån som løper med en fast, forhåndsbestemt rente over et avtalt tidsrom (rentebindingstid). Fastrentelån til forbruker benyttes oftest til boligfinansiering, vanligvis med 1, 3, 5 eller 10 år mellom hver renteregulering. Ved utløpet av rentebindingstiden...

les mer

Internrente

internrente – økonomi, mål på en investerings prosentuelle avkastning. Kan anvendes til å sammenligne forskjellige investeringsprosjekter; forteller også hva den investerte kapital maksimalt kan koste for at investeringen skal være lønnsom. .

les mer

Beste høyrentekonto 2008 – innskudd 500.000 kroner

Årlig gjennomsnittsrente. Bank Snittrente 500.000 Renteinntekt Verdibanken ASA 6,48 32417 Gjensidige Bank 6,45 32271 Glitnir Bank ASA 6,43 32167 Nordea 6,37 31833 Bank2 6,36 31792 yA Bank 6,36 31775 Bank Norwegian AS 6,35 31771 Santander Consumer Bank AS 6,27 31354...

les mer

Effektiv Rente

Effektiv rente er den totale kredittkostnaden angitt som en årlig rente på lånebeløpet. Kredittkostnaden er summen renten, legg til øvrige kostnader for et lån. Rente kan beregnes på ulike måter og også uten avgifter kan renten skille seg fra den effektive renten....

les mer

Få mer ut av lønnen din

* Energien * Telefonen * Transporten * Lån til bil * Forsikringen Energien Det er mange penger å spare på el-, vann- og varmeregningen, hvis man husker å: * Senke temperaturen fra 21 til 20 grader og samtidig senke varmebudsjettet 5 prosent. Tar man på en genser og...

les mer

Kontokort med urimelig høye renter

Det er klare regler for hvilken rente det skal anvendes, når kontokortfirmaene utsteder kort til forbrukerne. Men reglene overholdes ikke. forbrukerrådet overveier å reise sak Mange forbrukere har i årevis betalt for høye renter på dem kontokortet hos for eksempel...

les mer

Det store rentelotteriet

Stor forskjell på renten i samme bank avhengig av bankrådgiveren Det er avgjørende, hvilken bankrådgiver man sitter overfor, når man skal forhandle renten på sitt lånet. Det viser en undersøkelse. For et lån på 100.000 kr. svinger renten med flere prosent i den samme...

les mer

Rentefradrag

rentefradrag, den mulighet personlige skattytere har til å trekke gjeldsrenter fra inntekten. Rentefradraget er ubegrenset, dvs. at renter av all gjeld kan trekkes fra på selvangivelsen, også renter på lån til forbruksformål og avbetalingslån, dessuten provisjoner og...

les mer

Beste rente akkurat nå

Beste renter akkurat nå : BSU Nesset Sparebank    7,60% Sunndal Sparebank    7,50% Halden Sparebank 1    7,30% Boliglån - 60% BNP Paribas    6,98% Haugesund Sparebank    7,05% Orkdal Sparebank    7,10% Boliglån - 80% Flekkefjord Sparebank    7,24% BNP Paribas    7,30%...

les mer

Fast og flytende rente

Med flytende rente kan banken når som helst endre renten med seks ukers frist. Har du inngått avtale om fast rente, kan renten ikke endres i bindingsperioden. Hvis du innfrir lånet før bindingsperioden er utløpt vil det blir beregnet overkurs eller underkurs. Overkurs...

les mer

Bind renten på lånet ditt

Bind renten på lånet ditt Flere banker tilbyr nå en effektiv rente på 6,5 prosent for lån med fem års rentebinding. Tiårsrenter er noe lavere, mens treårsrenter er noe høyere. Mange kan altså senke renten med mer enn ett prosentpoeng ved å inngå avtale om fastrente. I...

les mer

Lave renter og rentesatser på forbrukslån

Billige forbrukslån er ikke bare billige forbrukslån. Det flyr rundt med ord som rente, effektiv rente, variabel rente fast rente, nominell rente prosent osv.. Samtidig har vi gebyrene, som saktens kan være voldsomme. Derfor kan du alltid og 100 % regne med at lån...

les mer

Hva er Renters Rente?

Renters rente betyr renter av renter. Hvis man betaler av på et lån av en art, som f.eks. et lån med sikkerhet, betaler man alltid som minimum rentene (eksempelvis med et avdragsfritt lån, hvor rentene er det eneste man betaler). Det betyr at rentene ikke blir...

les mer

Innskuddsrente – Den beste innskuddsrenten

En innskuddsrente er den prosentsats du får ut av å ha dine penger stående på en konto i banken. Hvor viktig en god innskuddsrente bør være for deg, avhenger blant annet av hvor mange penger, du normalt har stående på din konto. Den beste innskuddsrenten En...

les mer

Høye renter gjør investeringer til en dårlig forretning

I takt med at renten er steget, er fordelen ved å låne penger til investering i aksjer skrumpet kraftigt inn. Samtidig er risikoen økt markant, da aksjemarkedets kursutslag er blitt vesentlig større enn tidligere. Gearet investering: Investeringer i aksjer for lånte...

les mer

Forbrukere i rentekrig

En rekke kontokort har i årevis krevd renter på et ulovlig grunnlag, mener forbrukerrådet Ikano-konsernet nå har gitt seg og besluttet å endre sine rentebetingelsene i samarbeid med forbrukerrådet. forbrukerrådet bebuder nå søksmål mot ett eller flere store...

les mer

Høye renter gjør investeringer til en dårlig forretning

I takt med at renten er steget, er fordelen ved å låne penger til investering i aksjer skrumpet kraftigt inn. Samtidig er risikoen økt markant, da aksjemarkedets kursutslag er blitt vesentlig større enn tidligere. Gearet investere ing: Investeringer i aksjer for lånte...

les mer

Høyrentekonto

Står du overfor å skulle opprette en høyrentekonto, er det god grunn til å se deg om. Også her er det store forskjeller i rentesatsene fra bank til bank. Også når det gjelder sparing av formue i banken, er det stor forskjell mellom de beste og de dårlige tilbudene....

les mer

Rentehopp og kundeflukt?

Noen banker hever utlånsrenten, mens andre spekulerer i nye gebyr. Det er derfor tid til at forbrukerne gjør en banksjekk. Forbrukerrådets blad Tenk har laget en test, som hjelpe bankkundene før de shopper rundt etter bedre vilkår og priser. Trofasthet belønnes ikke...

les mer

Høyrentekonti i søkelyset

Februars bankkrig på innskudd sees nå etter i sømmene. Finanstilsynet gjennomlyser 15 bankers tilbud til mennesker med penger på kistebunnen for å finne ut av om markedsføringen har vært ærlig. Og om reglene skal strammes inn. "Vi synes, det er en god ide, at...

les mer

De beste rentene på høyrentekonto 02.06.2008

Det valgte innskuddsbeløpet er 50000 BANK Kontonavn Rente Antall frie uttak Minste innsk Glitnir Bank Sparekonto 6,50 12 0 Santander Consumer Bank Høyrentekont 6,40 Fritt 50.000 OBOS Kapitalkonto 6,35 8 0 Bank Norwegian Sparekonto 6,30 Fritt 0 Landkreditt Bank...

les mer

Livrente – Planlegger du livrente? Pass på reglene

Livrente egner seg svært godt for aktive sparere. Det er ingen kostnader ved fondsbytte og eventuelle gevinster blir ikke skattlagt før pengene tas ut av livrenteordningen. Du velger selv om du vil opprette en månedlig spareavtale, eller spare et engangsbeløp. Sparing...

les mer

Beste renter akkurat nå.

Beste akkurat nå, 02-06-2008 : BSU Sunndal Sparebank 7,25% Halden Sparebank 1 7,00% Orkdal Sparebank 7,00% Boliglånrente - 60% Nesset Sparebank 6,35% Sparebanken Hemne 6,46% Sunndal Sparebank 6,50% Boliglånrente - 80% Flekkefjord Sparebank 6,82% Grue Sparebank 6,84%...

les mer

Beste boliglån 02.06.2008

Listen er sortert etter effektiv rente. Det valgte lånebeløpet er 1200000. BANK Nominell rente Effektiv rente Etabl. gebyr Årlig termingebyr Åpen for alle Sparebanken Hemne 6.20% 6.46% 1800 360 Ja Meldal Sparebank 6.25% 6.51% 1500 360 Ja Bjugn Sparebank 6.30% 6.55%...

les mer