• Laster aksjedata...


  

Omkostninger ved kjøp i norsk aksjefond – skatt

Skatt 2011 Er det slik at dette er fradragsberettiget og i så fall hvor fører man det? Eller blir dette tatt hensyn til i det man selger andeler? Omkostninger ved kjøp og salg av fond behandles på samme måte som kurtasje ved aksjekjøp - disse legges til eller trekkes...

les mer

Aksjer i utlandet – skatt

Skatt 2011 Solgte aksjer iUSA med tap sist år. Kjøpte de i 2000, men de har ikke blitt oppgitt noen steder siden de ble kjøpt. Kan jeg føre tapet opp på selvangivelsen for 2010? Hvilket papirer skal evt fylles? Utenlandske aksjer beskattes etter samme regler som...

les mer

Fradrag for kiropraktor og reseptbelagte medisiner

Skatt 2011 kan man få fratekk for kiropraktor og reseptbelagte medisiner?går dette under høye medisinske utgifter?må der evt være over en viss grense? Du kan få fradrag for store sykdomsutgifter når sykdommen er varig. Skattemyndighetene har definert varig til å være...

les mer

Boligsparing for ungdom – skattefradrag

Skatt 2011 Hva er grunnen til at jeg har fått igjen 3250kr, når jeg har spart 20.000 i BSU? Trodde man fikk 1000kr i fradrag per 5000kr man sparer i BSU:) Mangler det ikke 750kr? Du skal få 20 prosent av spart BSU-beløp i fradrag på skatten. Så har du spart 20.000...

les mer

Skoleskyss – fradrag?

Skatt 2011 har barna annen hver uke,å da må jeg betale skolebusspenger til barna. Er dette noe jeg kan før opp pa selvangivelsen? Jeg motta kun overgangsstønad,har ingen jobb. Å i så fall,må alle kvitteringer fra bussbilletter legges ved? Nei, skolebusspenger kan ikke...

les mer

Parkering

Skatt 2011 Hei jeg betaler 700 kr i måneden for parkering i forbindelse med jobb. Før jeg ført dette som fradrag ? Nei, du får dessverre ikke ført parkering som fradrag. Dette regnes som privatutgift.

les mer

Skatteklasse 1/2

Skatt 2011 Hvor lav inntekt kan ektefelle ha før jeg kan liknes i skatteklasse 2? Hei, skatteetaten beregner normalt automatisk hvilken skatteklasse som lønner seg for dere, men det må dere passe på. For 2010 ligger skjæringspunktet for ektefellens inntekt på omlag...

les mer

Fradrag for bil

Skatt 2011 Jeg reiser totalt 118 km pr dag til og fra jobb. I tillegg bruker jeg bilen i jobb og kjører mellom 4000-5000km i året i jobbsammenheng. Bilen blir kun brukt i jobbsammenheng, da jeg har annen privatbil som jeg bruker til alle andre formål. Hva har jeg...

les mer

Aleneforsørger – reisefradrag

Skatt 2011 Er gift og aleneforsørger. Kona kom til Norge for ca 4 måneder siden, men måtte reise tilbake til hjemlandet pga syk mor, og jeg skal også reise snart fordi situasjonene hennes er veldig kritisk. Kunne jeg føre opp reiseutgiftene i selvangivelsen? Er det...

les mer

Mottatt aksjeutbytte

Skatt 2011 Jeg har fått oppført høyere verdi på post 3.1.5 Skattepliktig aksjeutbytte enn det som faktisk er tilfelle. Hvor får skattemyndighetene dette beløpet fra? Og er det bare å endre dette beløpet selv til faktisk utbytte? Det kan være skattemyndighetene eller...

les mer

Oppussing

Skatt 2011 Kan noe slikt trekkes fra på skatten? I så fall, i hvilke tilfeller da? Hvordan vet man forresten at likningsverdien på ens bolig er korrekt? Hei, oppussing av bolig du bor i selv, er ikke fradragsberettiget. Det er kun dersom du selger en bolig med...

les mer

Hvem fører vi lånet på?

Skatt 2011 Vi er to i jobb med felles økonomi og to barn. Mannen tjener 100 000 mer enn meg. Huslån på 1.800 000 og billån på 150 000. Burde han ha alt av lån på seg for å få mest fradrag? Nei, lånet gir "flatt fradrag" på 28 % av renteutgiftene. Dermed er det hipp...

les mer

Når får jeg igjen?

Skatt 2011 Jeg er både lønnsmottaker og selvstendig næringsdrivende - og har helt klart mest inntekter som lønnsmottaker. Vet dere om jeg får igjen i juni eller til høsten da? Her "smitter" nok næringsdelen. Du får nok ikke oppgjøret før i oktober, dessverre.

les mer

Fradrag for barnepass

Skatt 2011 Kan man skrive av fradrag på barnepass/ barnehage når man er hjemme med baby i mammapermisjon og i tilleg et barn som er i barnehagen? Kan man da føre opp begge? Ja, det kan du! En ukjent og litt rar regel. Det betyr at dere kan få foreldrefradrag for...

les mer

BSU – skatt

Skatt 2011 Hvilken post skal fradraget for BSU sparing føres? BSU-fradraget skal dukke opp automatisk og du skal ikke føre dette inn selv. Det synes imidlertid ikke i selve selvangivelsen. Det dukker først opp når du ser på skatteberegningen på siste side i...

les mer

Skatt på mobil

Skatt 2011 Har to mobiltelefoner som er dekt av to ulike firma. Er det full skatt fra begge hold? Ja, hvis begge er slik at du kan bruke dem privat, skal begge gå inn under "mobilskattereglene" med 1000 kr dekket skattefritt, så 4000 kr som er skattepliktig, og...

les mer

Feriepenger og lønn – skattegrunnlag

Skatt 2011 eg byttet jobb 1.januar 2010. Under inntekter står feriepenger utbetalt fra mine arbeidsgivere i 2009 også oppført, slik at total lønnsgodgjørelse er da totalt ca330000kr. Godtgjørelse fra min arbeidsgiver i 2010 (som er eneste sum jeg skattet i 2010) er...

les mer

Skatt ved arbeidsledighet i ekteskap

Skatt 2011 Jeg var arbeidsledig siste 3 mnd 2010- har mannen min rett på mindre skatt/annen skatteklasse i de 3 mnd? Det kommer an på hvor høy inntekten din var i de første 9 månedene. Det er din inntekt for hele året 2010 som avgjør om dere kan få skatteklasse 2. Du...

les mer

Privat lån + Skrive av månedskortet?

Skatt 2011 To spørsmål: 1. Jeg har tatt opp et privat boligån som er satt opp på samme måte som et normalt boliglån med renter og avdrag etc. Jeg har enkelt googlet meg frem til hvordan det skal fylles ut av meg (lånetager) og lånegiver i selvangivelsen. Imidlertid må...

les mer

Fradrag for kurtasje på aksjer

Skatt 2011 Hvor fører jeg opp fradrag for kurtasje ved aksje kjøp/salg i selvangivelsen? Kurtasjen skal automatisk være lagt til inngangsverdien (kjøpssummen) på aksjene dine - eventuelt trukket fra realisasjonsverdien (salgssummen). Det er derfor ikke noen egen post...

les mer

Firmabil og pendling

Skatt 2011 Jeg har firmabil og pendler 3 dager i uken fra Porsgrunn til Oslo. Kan jeg trekke fra denne avstanden fra på posten som omhandler "kjøring Hjem arbeid"? Ja, hvis arbeidsstedet da er i Oslo (og du bor i Porsgrunn) er det bare å føre opp! 1,50 kr pr km i post...

les mer

Fradragtyper for aksjehandel

Skatt 2011 I 2010 handlet jeg aksjer for ca 700.000 kr (kjøp + salg). kan jeg føre følgende fradrag? Fradrag for utgifter til 1. internettabonement for aksjehandel 2. blekkpatroner til skriver (utskrift av handelsoppgaver) 3. utgifter til selskapet som handler aksjer...

les mer

Reisepenger

Skatt 2011 Jeg jobbet kun til 1.12.2010 Har jeg krav på avfrag for reisepenger frem til den datoen da? Ja, du har rett på reisefradrag for de dagene du har arbeidet. Fradraget er på 1,50 kr pr km. Til fradrag går 13.700 kroner som bunnfradrag.

les mer

Salg av hytte – skatt på gevinst

Skatt 2011 Jeg solgte i fjor en hytte med 80000 i gevinst (hytta var bare eid i et år). Jeg tok så disse pengene og brukte dem på kjøp av ny hytte. Må jeg da skatte for disse pengene? Ja, det må du. For at gevinsten skulle vært skattefri, måtte du ha eid hytta i minst...

les mer

Fradrag for skatt på utenlandske aksjer

Skatt 2011 Jeg har noen amerikanske aksjer notert i USA som har betalt meg utbytte i løpet av 2010. På disse har jeg blitt trukket 15% kildeskatt. Kan dette trekkes fra på selvangivelsen og hvor gjør jeg dette? Mottar du utbytte fra dine utenlandske aksjer må du...

les mer

Hvor skal jeg skrive inn bompengene i selvangivelsen?

Skatt 2011 Hvor skal jeg skrive inn bompengene i selvangivelsen? Vi antar du mener bompenger ved kjøring til/fra arbeid? Da får du reisefradrag for kjøring mellom jobb og arbeid - 1,50 kr pr km. Fra summen skal trekkes et bunnfradrag på 13.700 kroner. Føres i post...

les mer

Føre opp lån på arvet hus

Skatt 2011 Jeg og min bror har arvet ett hus, og med det huset fulgte det med ett lån på kr400.000. Sal dette føres opp, og evnt. hvor? Så lenge dere reellt overtok huset i 2010, skal formuesverdien, dvs ligningsverdien av huset føres i selvangivelsen i post 4.3.2....

les mer

Særfradag for ekstra store sykdomsutgifter

Skatt 2011 Lurer på hvordan jeg får opplysninger når det gjelder Særdradrag hos nav.I fjor fikk jeg baksmell på over 18 tusen men etter å fått hjelp ,viste det seg at jeg skulle ha tilbake over 19 tusen kr.Hadde rett på særfradrag hos nav blandt annet..Årsoppgaven fra...

les mer

barnebidrag – trekke fra i selvangivelsen

Skatt 2011 Har betalt bidrag i 2010,men dette regnes ikke noen steder. Det er snakk om kanskje 30000 i året. Er det slik at de kan ikke skrives i selvangivelsen. Nei, barnebidrag får du ikke trukket fra i selvangivelsen.

les mer

Skatter man toppskatt av feriepenger?

Skatt 2011 Skatter man toppskatt av feriepenger? Feriepenger skattlegges som lønn. Så hvis du betaler toppskatt, blir det litt toppskatt av feriepengene også. (Feriepenger utbetales uten skattetrekk, men du trekkes litt ekstra resten av året for å veie opp for denne...

les mer

Hvordan innberette personinntekt

Spørsmål om skatt 2008: Vi har hatt et enkeltmannsforetak siden oktober i fjor og lurte på hvordan man innberetter personinntekt, og hva som skattes av og hvor mye? Oppgir man det man har tatt ut i lønn til seg selv eller skatter man bare av resultatet? Håper du...

les mer

Hvilken skatteklasse skal benytte?

Spørsmål om skatt 2008: Først og fremst, takk for muligheten til å stille skattemessige spørsmål.Mitt spørsmål er som følger: Hvilken skatteklasse skal benytte da min samboer og jeg har felles barn, begge har inntektsgivende arbeid. Jeg antar at vi begge skal lignes i...

les mer

Hva er reglene for fradrag for hjemmekontor?

Spørsmål om skatt 2008: Hva er reglene for fradrag for hjemmekontor? Svar: Lønnsmottakere kan få et skattefritt beløp på 1.500 kroner til dekning av hjemmekontoret. Nærinsdrivende kan velge mellom to fradragsmuligheter: * Et standardfradrag på 1.500 kroner *...

les mer

Kjøper betalte ikke for boligen – skattefradrag?

Spørsmål om skatt 2008: Ifm boligsalg måtte vi gå rettens vei da kjøper aldri betalte for boligen vi solgte. Saken endte opp i tingretten og vi ble, ved dom i august 2008, tilkjent en erstatning på 270.000,- Erstatningsbeløpet består av renter på salgssum,reelt tap...

les mer

Skal man betale skatt av feriepenger?

Gikk av med pensjon i staten 31.12.07. Feriepenger ble utbetalt i januar 2008. Deklarert som lønn fra tidliger arbeidsgiver uten skattetrekk. Fikk da selvfølgelig restskatt. Svar: Ja, feriepenger er skattepliktig som all annen lønn.

les mer

Pensjonert gårdbruker og har ferdigutfylt selvangivelse

Spørsmål om skatt 2008: Jeg er pensjonert gårdbruker og har ferdigutfylt selvangivelse. Jeg leier ut dyrkamarka og utmarka. Leieinntekta har jeg alltid ført som inntekt/lønn. Nå mener andre at dette skal føres som avkasting av eiendom/kapital og skal beskattes etter...

les mer

Fri bil og bensin som jeg skatter av

Spørsmål om skatt 2008: Jeg kjører ca 22 mil daglig frem og tilbake på jobb og har fri bil og bensin som jeg skatter av, mitt spørsmål er om jeg har krav på reisefradrag til og fra jobb. Svar: Ja, du kan kan trekke fra 1,40 kroner per km for de første 35.000 km,...

les mer

50% uføretrygded alenemor

Jeg er en 50% uføretrygded alene mor, to barn. Jeg har en total inntekt på 271 309. Sum grunnlag for inntekts og formuessakatt er 92 613,- Skal betale skatt kr 18 967.- Stemmer dette? I fjor fikk jeg dårlig skatte evne, å fikk dermed alt jeg betalte inn igjen, men det...

les mer

Fradraget for renteutgifter

Spørsmål om skatt 2008: Vi har felles barn og hus med felles gjeld. Hun har ca 135000,- i uførestønad men jeg hadde ca 685000,- i lønn inkl. feriepenger. Fradraget for renteutgiftene tilfalt meg. Det jeg lurer på er om vi kan overføre fradraget for renteutgiftene fra...

les mer

Avskrivinger for hjemme kontor?

Spørsmål om skatt 2008: Heisan. Kan jeg og hvordan gjør jeg det om avskrivinger for hjemme kontor?? Jobber som takstmann med kontorer i Oslo og jeg bor i Fet. Jobber mye i distriktet og skriver ofte takster mellom befaringer. Svar: Hvis du er lønnsmottager kan du...

les mer

Brakkehotell og skatt

Spørsmål om skatt 2008: Jeg pendler fra Grenland til Ormen Lange utenfor Molde . Der bor jeg på brakkehotel ,jeg har dekket reiseutgifter og mat. I fjor skreiv jeg av noe jeg mener de kalte småutgifter på ca 130 pr dag. Kan ikke se at det er tatt med i likningen....

les mer

Fradrag for alt fra fotkrem til behanlinger av ymse slag

Spørsmål om skatt 2008: Jeg har Diabetes 1. Jeg hører om folk som får fradrag for alt fra fotkrem til behanlinger av ymse slag. Hva kan jeg få fradrag for. Jeg har prøvet å få fradrag før, men har ikke greid det. Da jeg ringte skattekontoret på mitt sted, sa...

les mer

Fradrag for tannbehandling

Spørsmål om skatt 2008: Min kone har fått tann behandling for nærmere 30,000 i 2008. Hvilken Post skal jeg legge den inn som fradrag. Svar: For at utgifter til tannbehandling skal kunne fradragføres, må tannbehandlingen ha sammenheng med en sykdom. Tannkjøttsykdom er...

les mer

Eneforsørger for en gutt

Spørsmål om skatt 2008: Hei! jeg var eneforsørger for en gutt på 16 år fra januar til juli. Da flyttet han til sin mor for å gå på skole. Får jeg skatteklasse 2 hele året på selvangivelsen, eller må jeg regne halve året i klasse 1? Svar: Det er den som har hatt...

les mer

Refundert drivstoff, hva kan jeg trekke fra på bilen?

Spørsmål om skatt 2008: Jeg bruker egen bil av type pickup på arbeid, kjører ca 13000 kilometer i arbeid , og får bare refundert drivstoff, hva kan jeg trekke fra på bilen på ligningen. Har endel fratrekk fra før på kjøring da jeg er ukependler. Ps skal selvfølgelig...

les mer

Sykepengene er erstatning for tapt arbeidsinntekt?

Spørsmål om skatt 2008: Da jeg hadde jobbet vel ett år i Hurtigruten ASA, ble jeg gravid og sykemeldt. Jeg ble sykemeldt i mai, og hadde da naturligvis ikke dager nok ombord (130) i 2008 for å oppnå fullt sjømannsfradrag. Det jeg lurer på er om ikke sykepengene er...

les mer

Trekke i fra advokat utgiftene på selvangivelsen

Spørsmål om skatt 2008: Jeg har brukt over 200 000 kr til advokat som har hjelpt meg med arve oppgjør. Jeg har fått 1,1 millioner i arv takket være advokaten. Jeg lurer på om jeg kan trekke i fra advokat utgiftene på selvangivelsen? Svar: Så lenge advokatutgiftene...

les mer

Trekke fra kurtasjen på kjøp og salg av aksjer

Spørsmål om skatt 2008: lurer på om jeg kan trekke fra kurtasjen på kjøp og salg av aksjer, eller er kurtasjen allerede bakt inn i ”oppgaven over aksjer og grunnfondsbevis” sendt til meg fra Ligningskontoret? Svar: Omkostningene skal være med. Men du må sjekke at...

les mer

Kriterier som brukes for å sette ligningsverdi på eiendom

Spørsmål om skatt 2008: Hei jeg lurer på hvilke kriterier som brukes for å sette ligningsverdi på eiendom? Jeg har en tomt som det står oppført en garasje og et skur som jeg har fått ligningsverdi på. Lurer på om det kan være riktig, da jeg ikke har hatt dette før,...

les mer

Skatteemigrert til Chile

Skatt 2009 Jeg er pensjonist og bor i utlandet. Har skatteemigrert til Chile, men lurer på om jrg må bet. kildeskatt fom. 1/1 2010 . Står i kl. 2. Min kone jobber ikke.Skal alle bet. kildeskatt uansett hva de har i inntekt? Jeg har fom.1/1 2010en årlig pensjon på...

les mer