• Laster aksjedata...


  

Slik foregår en kredittvurdering av deg steg for steg

Slik foregår en kredittvurdering av deg steg for steg

Når du søker om kredittkort og lån tar banken alltid en kredittsjekk av deg. Vi kan si at dette er en kvalifisert gjetning utført av et kredittvurderingsselskap. Når et kredittvurderingsselskap skal vurdere deg, vil de vurdere hvor stor sjansen er for at du kan havne...

les mer
Utregning av bidragskalkyle og selvkostmetoden

Utregning av bidragskalkyle og selvkostmetoden

Bidragskalkyle (bare variable kostnader) Dekningsbidrag= Pris - VEK = inntekt - VK Selvkostkalkyle (både variable og faste kostnader) Fortjeneste = pris - selvkost Oppgave 1 fra arket. Nortech AS. Satser: Indirekte variable kostnader: 7200/720= 0,01 Indirekte faste...

les mer

Kostnadsbegreper i økonomistyring

Kostnadsbegreper - 3 stykker. Kostnad: Forbruk av ressurser. Utgift: En betalingsforpliktelse. Utbetaling: Penger ut av lommen, enten om man betaler med kort eller om man gir de i kontanter. Eks: GÅr på rema 1000 og handler melk. Legger melken i kurven: utgift. Går i...

les mer

Noen viktige økonomiske begreper

4.1 - Innbetalinger og utbetalinger Kontantstrømmer er det som påvirker langsiktige investeringer. Forskjell på kontantstrømmer og inntekter/utgifter er at kontantstrømmer ALLTID kan måles i kroner og øre. Et lån er for eksempel en kontantstrøm da man aldri i...

les mer

NAV og økonomi for en ung gutt

Siden du har fylt 18 år har du flere krav du kan støtte deg på. Du kan søke om å få hjelp til depositum fra Nav og videre hjelp til leie osv. Det viktigste er at eier godtar kommunal garanti (det vil si at kommunen betaler husleia hvis du ikke har mulighet til det)....

les mer

Slik fungerer det økonomiske arbeidsmarkedet i Norge

Hver eneste bedrift i Norge drives under diktatur. De daglige beslutningene tas av de administrerende, de viktigere av styret og aksjonærene. De store og rike aksjonærene. Javisst er ledelsen i noen selskaper åpen for innspill fra "grasrota", men tro ikke at de tar...

les mer

Gullpris

Nyheter om gullprisene ---------------------- 18-07-11: 08:32 Oljeprisene faller mandag morgen, og særlig Nordsjøoljen blir påvirket av at det i den nærmeste framtiden ventes et lavere forbruk i Europa, som følge av gjeldskrisens effekt på veksten. - På global plan...

les mer

Hvordan fungerer penger og økonomi i dagens samfunn?

Penger kan være hva som helst, bare mange nok er villige til å akseptere det som betaling mot noe annet. Penger er en vare som alle andre, forskjellen er bare at penger er en vare alle vil ha. Med penger unngår man at bonden med egg som har lyst på ris, må finne en...

les mer

Norges økonomi i fremtiden

Befolkningsveksten på globalt plan er sterk i de fattige områdene .Dette er ikke bærekraftig. Men når vi ser så sterke bevis på at den beste medisinen mot befolkningsvekst er velstandsøkning, så kan ikke målet være å gi dem brød så de kan overleve og formere seg mer....

les mer

Hvorfor det er viktig å lære barna om økonomi

Har barna dine forståelse for hvordan penger fungerer? Har de tjent en godtgjørelse for å gjøre oppgaver rundt i huset? Har de sittet barnevakt eller klippet plener for å tjene noen ekstra kroner? Vet de det grunnleggende om å spare penger? Har de forstår hvordan de...

les mer

10 måter å spare penger på

Går du tom for penger før du er ferdig med måneden? Lurer du på hvor pengene går hver måned? Har du problemer med å finne penger til å investere for pensjonisttilværelsen, nødsituasjoner eller andre finansielle ting? Her er 10 tips for å kutte dine utgifter og spare...

les mer

Tips for å bli bedre økonomisk

Vi presenterer en del tips til deg som ønsker å spare mer penger, tjene mer penger eller bare generelt få en bedre økonomisk forståelse. For å skape en bedre privatøkonomisk hverdag må man handle der du får de laveste prisene i tillegg til å ta høyde for at kvaliteten...

les mer

Unngå finansielle problemer med god planlegging

Det er tøft å klare seg økonomisk i dagens harde liv. Med boliglån, billån og massive mengder av kredittkortgjel sliter de fleste med å klare seg fra måned til måned. Selv om de fleste folk gjør hva de kan for å betale regningene sine, er det få som er forberedt på...

les mer

Hvordan bli mer økonomisk?

Spørsmål Jeg bruker rett og slett for mye penger. Kredittkortet går varmt, og jeg sliter med refinansiering av diverse lån som jeg har tatt opp tidligere. Spørsmålet er hvordan jeg skal få kontroll på økonomien min. Vil det være lurt å gå til banken og høre hvordan vi...

les mer

Økonomi og økonomisk kriminalitet i Norge

I et land som Norge er det ekstremt strengt på økonomi (religion nærmest) og det skal ikke mye tilfør noen hever øyenbrynet og sier "vent litt her...". Økonomi i Norge blir sett på som noe hellig - og straffene for de som driver økonomisk kriminalitet er deretter. Du...

les mer

Hjelp til økonomi

Er økonomien din ute å seiler? Befinner du deg i en situasjon når alle regningene dine er betalt så har du ingen penger igjen. Vi vet det kan være en vanskelig situasjon, men og det kommer nok ikke et mirakel som får alle regningene til å forsvinne. Men vi har noen...

les mer

Privat Lån

Privat lån var i gamle dager typisk når man gikk i sin bank og forhørte seg om mulighetene for å låne penger til private formål. Det kunne f.eks. være i form av en kassakreditt eller et forbrukslån. I dag bombarderes man på det nærmeste med muligheter for finansiering...

les mer

Gjeld

Gjeld er økonomisk skyld, i visse forbindelser enhver formuerettslig forpliktelse, men i alminnelighet bare forpliktelser som går ut på å betale penger. For gjelden utstedes ofte gjeldsbrev eller annet dokument. Renter Skyldneren plikter som hovedregel ikke å betale...

les mer

Kredittkjøp

Kredittkjøp er kjøp av løsøre hvor det gis hel eller delvis utsettelse med betaling av kjøpesummen, kjøp der kjøpesummen helt eller delvis dekkes av lån gitt etter avtale med selgeren, og avtaler om leie av løsøre som i realiteten skal sikre avhendingsvederlag....

les mer

Økonomisere

Økonomisere. Det «å økonomisere», dvs. oppnå et bestemt mål med den minst mulige innsats; dette er et grunnleggende prinsipp i økonomisk virksomhet, også kalt de minste midlers lov.

les mer

Bedriftsøkonomi

bedriftsøkonomi, foretaksøkonomi, studiet av den økonomiske virksomhet sett fra en bedrifts synspunkt og i særlig grad den økonomiske virksomhet som foregår innen bedriftens egen ramme. En systematisk oppbygging av den bedriftsøkonomiske vitenskap tok til i Tyskland...

les mer

Økonomisk tilstand

økonomi – tilstand, Økonomisk tilstand (jfr. f.eks. «å ha en god økonomi»), det vil nærmest si den mengde resurser som disponeres.

les mer

Økonomisk system

økonomi – system, Økonomisk system, bestemt ved den måten produksjon og omsetning foregår på, karakterisert ved sammensetninger som naturaløkonomi, markedsøkonomi, planøkonomi osv. I slike sammensetninger brukes betegnelsen husholdning ofte synonymt med...

les mer

Sosialøkonomi

Sosialøkonomi kaltes i Norge tidligere statsøkonomi. I andre skandinaviske land brukes betegnelsen nasjonaløkonomi. Det engelske navn på faget er economics (tidl. også political economy). Ordet økonomi kommer fra gr. oikonomia, 'styring av husholdning'; dette er...

les mer

Økonomisk antropologi

I økonomisk antropologi har man bl.a. studert fenomenet penger i før-kapitalistiske («primitive», «tradisjonelle») økonomiske systemer, både historisk og i ulike samfunn i vår tid. I slike økonomier kan penger være fraværende, som i byttehandel. Ved mer komplekse...

les mer

Byttehusholdning

byttehusholdning – økonomi, uttrykk som brukes om det økonomiske system i et samfunn, når den enkelte produksjonsenhet ikke lenger dekker det vesentligste av deltagernes behov ved egen produksjon, men driver mer spesialisert produksjon og skaffer seg varer og...

les mer

Autarki – økonomi

autarki – økonomi, Økonomiske systemer som forsøker å gjøre hjemlandet mest mulig uavhengig av utlandet, kalles derfor ofte autarki, selv om det rene autarki skulle betinge hel isolasjon i økonomisk forstand. selvberging, evne til å klare seg selv over lange tidsrom....

les mer

Anvisning – økonomi

anvisning – økonomi. Skriftlig oppfordring til en annen om å betale et beløp til en tredjemann. Brukes internt i bedrifter, organisasjoner, offentlig forvaltning o.l., der anvisningsmyndigheten, retten til å anvise til utbetaling fra kasse, tilligger visse personer....

les mer

Tips til en bedre privatøkonomi

Du kan spare tusenvis av kroner hvert år ved å holde styr på dine faste utgifter. Bruk litt tid på å finne de billigste selskapene og tjen penger hver eneste måned uten å røre en finger. Disse gode rådene krever et minimum av arbeidsinnsats og du trenger bare å endre...

les mer

konkurranseevne – økonomi

konkurranseevne – økonomi, mål for hvor god evne næringslivet i et land har til å selge sine produkter i konkurranse med bedrifter i andre land. Statistisk er det vanligvis bare aktuelt å beregne den relative konkurranseevne, dvs. en indikator for endringer i...

les mer

Arbeidsdeling – økonomi

arbeidsdeling – økonomi, oppdeling av produksjonsvirksomhet i spesialiserte oppgaver. Det økonomiske liv i våre dager hviler på en vidtgående arbeidsdeling både internt, nasjonalt og i verdensøkonomisk målestokk. Den er en forutsetning for den høye levestandard i de...

les mer

Alternativkostnad

alternativkostnad – økonomi, betegner som oftest kostnaden som kommer om man lar være å gjøre en investering. Skal man bygge en bro, kan alternativkostnaden være hva det koster å drive fergen videre. Om vi ikke kjøper ny bil, er alternativkostnaden hva den gamle vil...

les mer

Matematisk økonomi

matematisk økonomi, økonomisk teori analysert matematisk. Betegnelsen har ikke noen emnemessig avgrensning, men brukes mest om sosialøkonomisk teori som er direkte avhengig av mer krevende matematiske metoder for i det hele tatt å kunne behandles. Dette gjelder først...

les mer

Indeks

indeks – økonomi. Fellesuttrykk for variasjonen i en gruppe av statistiske serier. Oftest er det variasjonen over tid man er interessert i, men også variasjon mellom andre typer av observasjonspunkter kan behandles, som f.eks. geografiske ulikheter. Indeks uttrykkes i...

les mer

Bytteverdi

bytteverdi – økonomi, det forhold hvori et gode kan ombyttes i andre goder. Når varenes pris fastsettes i penger, vil en vares bytteverdi overfor en annen vare være uttrykt ved den relative pris, dvs. forholdet mellom de to priser. Om oksekjøtt f.eks. koster 60 kr pr....

les mer

Opplevelsesgaver

desember 2007 Hvert eneste danske på 16 år og derover akter å kjøpe julegaver for 3.400 kr. i år. Det er samme nivå som i 2006. Dansker over 67 år spenner livremmen ut, mens barnesfamiliene holder igjen. Hvert tredje danske har opplevelser på gavelisten, og så vil det...

les mer

Økonomisk kartell

kartell – økonomi. Konkurranseregulerende avtale mellom selvstendige foretak . Konkurransen kan reguleres ved at kartellmedlemmene forplikter seg til å holde samme priser, ensartede rabatter og andre salgsvilkår, eller ved at de deler markedet seg imellom. Det siste...

les mer

Akselerasjonsprinsippet – økonomi

akselerasjonsprinsippet – økonomi, betegnelse på det forhold at den absolutte verdi av en størrelse avhenger av veksthastigheten i en annen. Brukes spesielt om forholdet mellom størrelsen på investeringer (som er en del av den samlede produksjon) og veksthastigheten i...

les mer

Å være verge

Vergemål Vi bestyrer kapitaler, som tilhører barn og unge under 18 år og voksen, som er under vergemål. Våre administrasjon skjer på bakgrunn av bestemmelsene i Vergemålsloven og kunnjøring om vergemål. Bestemmelsene fastsetter blant annet de nersmer reglene for: *...

les mer

Styrer provisjonen din rådgiver?

Provisjoner styrer investeringsverdenen. La ikke banktenderen bedøve sansene med kafe list. Min bror er i klesbransjen og rådgir kundene om valg av de best tekstilene å gå vinteren i møte med. Han velger ut de best designene blant kolleksjoner fra verdenens ledende...

les mer

Er det fornuftig å spare pengene?

Det er alltid fornuftig å spare opp. Hvis ikke hensynet til inflasjon, skatt og velferdsytelser påbyr noe annen. "Anser De det for fornuftig å spare opp i den nåværende økonomiske situasjonen?" Sånn lyder den rask-talende stemmen i telefonen hvert måned hjemme hos...

les mer

Det Internasjonale Valutafond (IMF)

Det Internasjonale Valutafond (engelsk International Monetary Fund, IMF) er et sentralt organ for det internasjonale pengesystemet og den internasjonale økonomi. IMF ble opprettet av de alliert i 1944 ved konferansen i Bretton Woods i USA for å sikre internasjonal...

les mer

Industrilønnen opp 1,7%

I løpet av annet kvartal har lønnen til industriansatte økt med hele 1,7%. På samme tid i fjor gikk lønnen opp med 0,9%. Opp 1,5% Innenfor varehandel og i hotell og restaurant viser lønnsindeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn fra 1. kvartal til 2. kvartal...

les mer

De 10 beste land å starte bedrift i

Her er det best å starte bedrift: Land     Kontinent 1     Singapore     Asia 2     New Zealand     Asia 3     USA     Nord-Amerika 4     Hong Kong     Asia 5     Danmark     Europa 6     Storbritannia     Europa 7     Irland     Europa 8     Canada     Nord-Amerika 9...

les mer

De 10 verste land å starte bedrift i

Her er det verst å starte bedrift: 1     Dem. Rep. Kongo     Afrika 2     Den Sentralafrikanske Rep.     Afrika 3     Guinea-Bissau     Afrika 4     Kongo     Afrika 5     Burundi     Afrika 6     Sao Tome & Principe     Afrika 7     Chad     Afrika 8    ...

les mer