• Laster aksjedata...


  

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsningFinansdepartementet mener det er vanskelig å finne en god løsning på problemet med diskriminering av private grunneiere når det gjelder moms på jakt og fiske. Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet...

les mer

NTNU fornøyd med årets statsbudsjett

NTNU mener årets budsjett viser regjeringens vilje til å satse på forskning og utdanning. – Dette er et budsjett for omstilling og det viser at universitetene er viktige for å legge kunnskapsgrunnlaget for ny vekst, sier fungerende rektor ved NTNU Kari Melby....

les mer

Forskrift om kredittavtaler mv. | FOR-2010-05-07-654

Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 2) Kapittel 2. Kredittgiverens opplysningsplikt (§§ 3 - 4) Kapittel 3. Beregning av effektiv rente (§§ 5 - 7) Kapittel 4. Avtale om fastrentekreditt (§§ 8 - 9) Kapittel 5. Visse former for forbrukerleie (§§ 10 - 13) Kapittel...

les mer

Kapittel 7. Tilsyn (§16)

§ 16.Tilsyn Ved kjøp av varer eller tjenester på kreditt i forbrukerforhold og ved forbrukerleie som nevnt i forskriften kapittel 5 skal Forbrukerombudet ha tilsynet med at bestemmelsene om kreditt fastsatt i eller i medhold av finansavtaleloven kapittel 3 blir...

les mer

Kapittel 5. Visse former for forbrukerleie (§§ 10 – 13)

§ 10.Kapitlets virkeområde Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for forbrukerleie som i realiteten tjener til å sikre et avhendingsvederlag, eller som ellers i det vesentlige fyller samme økonomiske funksjon som salg av varer på kreditt, selv om det ikke er meningen...

les mer

Kapittel 4. Avtale om fastrentekreditt (§§ 8 – 9)

§ 8.Kapitlets virkeområde Kapitlet gjelder for avtale om fastrentekreditt som nevnt i finansavtaleloven § 54 første ledd første punktum mellom en kredittgiver og en kredittkunde som er forbruker. § 9.Om førtidig innfrielse av fastrentekreditt Denne bestemmelsen...

les mer

Kapittel 3. Beregning av effektiv rente (§§ 5 – 7)

§ 5.Effektiv rente Med effektiv rente menes kredittkostnadene uttrykt i prosent per år av kredittbeløpet, beregnet i samsvar med matematisk formel som fremgår av § 6, jf. finansavtaleloven § 44a bokstav g, og på grunnlag av forutsetninger som nevnt i § 7. §...

les mer

Kapittel 2. Kredittgiverens opplysningsplikt (§§ 3 – 4)

§ 3.Bruk av formularet Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Opplysningene etter finansavtaleloven § 46a første ledd skal gis ved bruk av formularet i vedlegg I til denne forskriften. Opplysningene etter finansavtaleloven § 46a annet ledd kan gis...

les mer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 – 2)

§ 1.Virkeområde Forskriften gjelder for kredittavtaler som omfattes av finansavtaleloven kapittel 3. For avtaler om forbrukerleie som angitt i finansavtaleloven § 44 syvende ledd annet punktum gjelder bare forskriften kapittel 5. Forskriften omfatter også kreditt gitt...

les mer

Veiledning til finansavtaleloven § 46

Mars 2011 Veiledning til finansavtaleloven § 46 - krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1. Innledning 2. Markedsføring av låne og kredittavtaler – generelt 2.1. Finansavtalelovens § 46 – ordlyden 2.2. Formål med veiledningen 2.3. Effektiv rente...

les mer

Dollaren styrke seg?

Hvordan kan du mene at dollaren vil styrke seg når USA står ovenfår massiv statsgjeld og den mest sannsynlige veien de kommer å gå for å møte gjeldsobligasjonene sine er å trykke mer penger som fører til inflasjon og svekkelse av dollaren? Effektene av den første og...

les mer

Resesjon i USA etter 2012?

En eventuell resesjon i USA vil påvirke verdensøkonomien kraftig. Vil det lønne seg mer eller mindre å investere i fysiske, edle metaller som gull og sølv fremover, i stedet for å ha sparepengene i banken? Hva tror du? Nå går vi litt utover effektene av selve valget,...

les mer

Under Obama har gjelden til USA vokst

Under obama har gjelden til USA vokst med 4,9 trillioner dollar, noe som er høyere enn under Bush. Hvordan vil obama senke denne gjelden? Vil han fortsette og bruke penger, eller vil han faktisk vurdere og deregulere, og kutte ned noen steder? Du skriver på norsk, men...

les mer

Økonomer alltid så opptatt av endringer fremfor nivå?

Hvorfor er dere økonomer alltid så opptatt av endringer fremfor nivå? "alle" snakker om BNP-veksten i Kina, men "ingen" vet hvor lav den faktisk er pr capita.. etc. Antyder du at nivå er viktigere enn endring? Det er jeg uenig i, like mye som jeg er uenig i at endring...

les mer

Hva vil Obama gjøre for å senke gjelden til USA?

Hva vil Obama gjøre for å senke gjelden til USA? Dette spm. henger sammen med det rett over. Obamas sier at han vil bedre statsfinansene med det han kaller en "grand bargaing" av velferdsgoder (deriblant trygderettigheter) og skattereformer (deriblant skatteøkninger...

les mer

Kypros taper økonomisk

Kypros er et lite land med store økonomiske problemer og Kypros regjering har søkt offisielt om finansiell støtte fra de europeiske hjelpefondene. Dermed ble øystaten i Middelhavet det femte eurolandet som må be fellesskapet om hjelp til å klare de økonomiske...

les mer

Webforumet.no vinner på statsbudsjettet

Webforumet.no vinner på statsbudsjettet og får 560 millioner i støtte neste år. Webforumet.no får økt sitt tilskudd i 2013 med hele 50,5 millioner kroner. Støtten for 2013 blir på 560 millioner kroner. Det var på forhånd ventet at Webforumet ville bli vinneren i...

les mer

Statlig økonomi som løser miljøutfordringer

Det er et faktum at mer utviklede økonomier gir mindre forurensing. Det er ikke så mange år siden vi spyttet cellulose og DHT rett ut i vannet. Det var ikke fordi det var lønnsomt at vi dumpet driten, det var fordi vi ikke visste bedre. I dag vet vi bedre, og siden...

les mer

Pengesporing knyttet til kriminalitet

Spørsmål: Sitter her og leser om et ran som skjedde i Brazil 2005, mange millioner dollar som ble stjålet. Dem visste at en stor mengde av pengene som var i volten ikke var sporbare. Disse pengene skulle nemlig makuleres. Greia var det at i den volten var det flere...

les mer

Rikdom og fattigdom samfunnsmessig

Spørsmål: Jeg skal skrive en oppgave i filosofi hvor oppgaven går ut på å tenke over hvorfor det har seg slik at de rike fortsatt er rike, mens de fattige forsatt er like fattig som før. Jeg tenkte at siden mange av dere er så glad i å diskutere, kunne dere sikkert si...

les mer

Hvor mye tjener ungdommen i Norge?

Spørsmål: Sitter her og lurer på hva norsk ungdom tjener. Jeg er 18, og vil gjerne egentlig jobbe mest mulig, for mest mulig lønn ved å gjøre minst mulig, ikke ulikt de fleste andre i min alder. Jeg jobber på posten, der har jeg 140 kroner timen, men får sjeldent...

les mer

Hvorfor er overbruk av pensjonsfondet skadelig?

Å forklare hvorfor overbruk av pensjonsfondet er skadelig for økonomien er strengt tatt ikke så vanskelig, om man er veldig generell og hopper bukk over enkelte elementer som gjør teorien litt svakere, men det kommer jeg tilbake til. Det som skjer når man øker...

les mer

Virkningene av finanskrisen

Spørsmål: I den siste tiden har vi etter et nokså stabilt 2009 -ihvertfall ut ifra banksektoren, aksjemarkedene og det økonomer samt andre meningsbærere i mediene har å si- nok en gang sett markedene svinge vilt denne våren. Ikke bare har flere land begynt å slite pga...

les mer

Hvorfor er arbeidsledigheten i Norge slik den er?

Problemet i dag er at minstelønn holder ukvalifisert arbeidskraft ute av arbeidsmarkedet. De kan simpelten ikke forsvare minstelønnsatsen med produktiviteten. Dermed holdes de utenfor arbeidslivet, og får aldri muligheten til å tilgegne seg kvalifikasjoner....

les mer

Blir vi lurt av samfunnet økonomisk?

Spørsmål:Hei, spørsmålet er, som overskriften sier: "Blir vi lurt av samfunnet?"Dette er jo helt klart et stort og vanskelig spørsmål, og derfor vil jeg illustrere det norske samfunnet på en litt kritisk måte. Jeg har spurt meg selv om vi egentlig lever i et...

les mer

Slik fungerer det økonomiske arbeidsmarkedet i Norge

Hver eneste bedrift i Norge drives under diktatur. De daglige beslutningene tas av de administrerende, de viktigere av styret og aksjonærene. De store og rike aksjonærene. Javisst er ledelsen i noen selskaper åpen for innspill fra "grasrota", men tro ikke at de tar...

les mer

Hvordan fungerer penger og økonomi i dagens samfunn?

Penger kan være hva som helst, bare mange nok er villige til å akseptere det som betaling mot noe annet. Penger er en vare som alle andre, forskjellen er bare at penger er en vare alle vil ha. Med penger unngår man at bonden med egg som har lyst på ris, må finne en...

les mer

Norges økonomi i fremtiden

Befolkningsveksten på globalt plan er sterk i de fattige områdene .Dette er ikke bærekraftig. Men når vi ser så sterke bevis på at den beste medisinen mot befolkningsvekst er velstandsøkning, så kan ikke målet være å gi dem brød så de kan overleve og formere seg mer....

les mer

Fakta: Det vil det si å gå statsbankerott

Offentliggjort 15.06.11 kl. 17:52 Statsbankerott er, når et land ikke overholder sine finansielle forpliktelser. - Det finnes ingen internasjonalt etablerte regler, og derfor kan et land som er rammet av statsbankerott, i vid utstrekning gjøre det det vil. - Det er...

les mer

Professor: Bankerott ikke nødvendigvis en katastrofe

Offentliggjort 16.06.11 kl. 15:30 Mens Hellas for øyeblikket kjemper med nebb og klør for å unngå en statsbankerott, er de aller fleste økonomene ikke i tvil om at gjeldskrisen vil ende med en økonomisk kollaps. Å gå bankerott er imidlertid ikke nødvendigvis verdens...

les mer

Operasjon dagsverk – et godt samfunnsøkonomisk prosjekt

Operasjon dagsverk er noe skoler rundt om i hele landet setter opp èn dag i året hovedsakelig for to grunner: 1. Skaffe penger til prosjekter i U-land slik at skole, sykehus m.m. bygges på en god og fornuftig måte. 2. Skaffer norske ungdommer arbeidserfaring før de er...

les mer

Levestandard og inntekt

De fleste av oss sitter med gjeld, slik at det er ingen automatikk som tilsier at er du ansatt som sykepleier, tømrer, elektriker, kokk, lærer osv. så går man i pluss i forhold til de utgiftene man må ut med for å kunne leve etter en viss standard(som det på en måte...

les mer

Fildeling og økonomiske ulemper for plateindustrien

Det har i de seneste årene blitt mer og mer vanlig å laste ned sanger gratis på internett. Og det finnes vel ikke èn eneste ungdom som ikke har "snytt" platebransjen for penger ved å hente sanger fra The Pirate Bay i stedet for å kjøpe CD-en. Men hvordan påvirker...

les mer

Pengekulturen i Norge

Dette er en kronikk skrevet av en som reflekterer rundt nordmenns pengevaner samt den generelle pengekulturen i Norge. Litt inspirert av Jobb tråden der en filisoferer rundt spørsmålet om hva slags jobb han har lyst på, og utifra den første posten hans så gir han...

les mer

Hvordan vil det norske folk stå stilt økonomisk fremover?

Finanssektoren har de siste årene håvet inn enormt mange smarte og dyktige mennesker, fordi det har vært mye penger å hente i den. Dette vil nå ta slutt, eller i det minste bli sterkt redusert. Jeg tror de glupeste vil velge å bli ingeniører for å utvikle morgendagens...

les mer

Spørsmål om valuta og samfunnsøkonomi

Spørsmål: "Kursen på den norske kronen har betydning for den norske utenriksøkonomien og sysselsettingen. Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og vurder hvordan en svekkelse av den norske kronen vil kunne virke inn på norsk utenriksøkonomi og sysselsetting....

les mer

Hvor mye penger bør Norge bruke på klimakrisen?

Fakta: Norge slipper ut 10,45 tonn CO2 per pers. USA: 18,59 tonn per pers. Det er 178% mer. Videre står Norge for 0,0178% av totale utslipp i verden. Hvor USA+Kina står alene for 41%. Mine spørsmål er enkle: Hvorfor bruker vi 4,2% av alle utgifter i statsbudsjettet på...

les mer

Avgifter på tobakk – lønnsomt for staten

Det er sånn i Norge at det er ganske høye avgifter på både tobakk og alkohol, noe som er blitt regulert av regjeringen. Med den nåværende regjeringen vil det nok ikke gis mye sympati til de som er avhengige av nikotin eller de som ønsker å ta seg en pils i ny og ne....

les mer

Hva fremmer norsk økonomi?

Gode veiforhold er viktig for økonomien, fordi det fraktes varer fra A til B. Desto bedre veiene er, desto fortere kommer varene frem og mindre energi kreves for å frakte dem. Dersom alle pengene som faktisk betales i bomringer, drivstoffavgifter og veiavgifter...

les mer

Inflasjon og norsk økonomi

Staten må ikke noe annet enn det vi vil at den skal gjøre. Staten tar ikke inn noe som helst nå, de trykker penger som stjeler kjøpekraft for pengene som allerede er i samfunnet. Dette straffer alle som har sparepenger på bok. Det de gjør når de trykker penger, er å...

les mer

Kina i WTO

Denne overskriften er nok etter hvert temmelig oppbrukt, det er nemlig hele 15 år siden det først kom lyder om at Kina skulle med i WTO, men like siden da har Kina vært overbevokst om at de ville ha noen særregler som de andre WTO-landene ikke gikk like mye inn for...

les mer

Nå kommer den kinesiske muren av penger

Med Beijings melding om at privatpersoner vil få lov til å investere i utenlandske aksjer, er det lagt opp til at kinesernes penger vil skylle utover verdensmarkedet. Det er et viktig skritt for den fortsatte åpningen av Kinas økonomi BEIJING - Spillelystne fra Kina...

les mer

Historien om finanskrisen og bakgrunnen

Finanskrisen har etter hvert rast på internasjonalt plan i mer enn en måned. Banker er nasjonalisert og aksjeindekser er banket i bunn. Men hva var det egentlig det satte det hele i gang? Orientering har sett nærere på den økonomiske utviklingen i årene før vårt tids...

les mer

Toppmøte skal koordinere kriseinnsats

I går kom det bud om at den tyske økonomien teknisk sett er i resesjon, det vil si at den har trukket sammen seg i to kvartal i strekk nå. I dag kom samme melding først fra Italia og så fra hele Euro-sonen, de 15 landene, som er med i euro-samarbeidet. De er samlet...

les mer

ASEM-toppmøte åpner i finanskrisens tegn

24. oktober 2008 08.48 Utland Opdat.: 24. oktober 2008 10.16 Den internasjonale finanskrisen preger dagsordenen i mediene for øyeblikket, og kommer også til å prege dagsordenen på det syvende ASEM-toppmøtet mellom asiatiske og europeiske ledere, som åpner i Kinas...

les mer