• Laster aksjedata...


  

Store svingninger i kraftprisene etter milliardtap

Store svingninger i kraftprisene etter milliardtap

Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget. Feil pris? Store...

les mer

Om utenlandsk eierskap av norske aksjeselskaper

Nå kommer ny lov som vil vise hvilke utenlandske eiere som eier aksjer i norske aksjeselskaper. Til nå (01.06.2015) har det vært slik: Utenlandske statsborgere og foretak, kan oppbevare midler på forvalterkonti. I eierskapsregistrene står de oppført som nominee konti,...

les mer

Herbalifeaksjer

Vil gjerne skrive her litt om det første Aksje jeg noensinne kjøpte til pensjonssparingen min og en Aksje jeg løpende har supplert i og som jeg også forventer skal være i pensjonen mange år frem. Jeg kan selvfølgelig vel ergre meg litt over at jeg ikke fikk solgt noen...

les mer

Lurte aksjerobot igjen

Svend Egil Larsen har gjort det før og gjør det igjen, lurer aksjeroboter til å selge og kjøpe tilbake slik at han tjener penger på det. Larsen fikk kjøpt en rekke "billige" Infratek-aksjer i mars 2012. Han er tidligere tiltalt for å ha svindlet en aksjerobot, men ble...

les mer

Ulike Aksjefond

De fleste av oss har hørt om sparing i fond, og da spesielt sparing i aksjefond. De de fleste ikke er klar over, er at det eksisterer flere forskjellige typer fond. I denne artikkelen skal vi ta for oss de mest kjente fondstypene, samt se nærmere på risikoen forbundet...

les mer

Prada på børsen til tilbudspris

Offentliggjort 17.06.11 kl. 07:18 Børsnoteringen i Hong Kong vil bringe inn motehuset Prada mindre enn opprinnelig planlagt. Det italienske motehuset Prada har fått prismerket aksjer ved den pågående børsnoteringen, og det blir ikke helt så dyrt for de nyslåtte...

les mer

Stor rabatt på europeiske aksjer

Offentliggjort 17.06.11 kl. 13:09 Krisen i Hellas har nådd nye dybder, og det innregner investorene helt kontant i aksjekursen. Nordea forteller at europeiske aksjer for øyeblikket handles 20 prosent under deres amerikanske kolleger. For øyeblikket er det...

les mer

Tør du å satse på aksjemarkedet?

Det finnes mange selskaper som reklamerer for at de kan få deg I gang når det kommer til aksjetrading på nettet. Men det som er med disse selskapene er at de selger deg verktøy og service som kan hjelpe deg I å komme I gang. De selger ikke noen garantier for suksess....

les mer

Aksjer eller aksjefond?

Har selv hatt litt lykke med tanke på fond. Aksjer er noe man ikke burde hoppe ut i. Dette er forbeholdt de som kan det. Aksjefond er sikrere og finner du et globalt fond har disse som regel den laveste risikoen. Velg derfor aksjefond med hodet og ikke med hjertet....

les mer

Hva skal man investere pengene sine i?

Hvis formålet ikke er øyeblikkelig forbruk, burde du først sette deg ned å finne ut hva slags risiko du føler deg komfortabel med.Dette for å finne ut av hva slags investeringer du kan føle deg komfortabel med, mao. du skal sove godt om natten. Når det er sagt, velger...

les mer

Omkostninger ved kjøp i norsk aksjefond – skatt

Skatt 2011 Er det slik at dette er fradragsberettiget og i så fall hvor fører man det? Eller blir dette tatt hensyn til i det man selger andeler? Omkostninger ved kjøp og salg av fond behandles på samme måte som kurtasje ved aksjekjøp - disse legges til eller trekkes...

les mer

Aksjer i utlandet – skatt

Skatt 2011 Solgte aksjer iUSA med tap sist år. Kjøpte de i 2000, men de har ikke blitt oppgitt noen steder siden de ble kjøpt. Kan jeg føre tapet opp på selvangivelsen for 2010? Hvilket papirer skal evt fylles? Utenlandske aksjer beskattes etter samme regler som...

les mer

Fradrag for kurtasje på aksjer

Skatt 2011 Hvor fører jeg opp fradrag for kurtasje ved aksje kjøp/salg i selvangivelsen? Kurtasjen skal automatisk være lagt til inngangsverdien (kjøpssummen) på aksjene dine - eventuelt trukket fra realisasjonsverdien (salgssummen). Det er derfor ikke noen egen post...

les mer

Hva må til for å begynne med aksjer?

Du har kanskje et brennende ønske om å begynne med aksjer, uten helt å vite hva du går til. Da kan det være greit å få med seg noen gode tips på veien - og om du blir avskrekket av det vi skriver her, ja - så er det kanskje til ditt eget beste. Husk på at...

les mer

Tips til aksjeinvestering

Har du et ønske om å begynne med aksjer - eller trenger du bare råd til hvilke innskudd du bør gjøre i aksjemarkedet? Vi har tipsene som kan vise deg veien til gode innkjøp av aksjer. I starten er det for øvrig viktig at du er beskjeden med antall kroner du spytter...

les mer

Guide – hvordan lykkes på aksjemarkedet?

Mange ser på misunnelse med de som virkelig har gjort seg rike innenfor finanssektoren. Og aksjemarkedet er et av de markedene med de aller største vinnerne. Vi gir deg en liten pekepinn på hvordan du kan lykkes på aksjemarkedet som nybegynner. Her er rett og slett en...

les mer

10 gyldne aksjeråd

1) Sett deg et mål! Sett et mål for aksjeinvesteringene dine. Hav realistiske forventninger. Aksjer er et langsiktig sparingsalternativ, som historisk sett har gitt et attraktivt utbytte. 2) Tenk holdbart! Aksjekurser svinger opp og ned, men er alltid steget til nye...

les mer

Sparing i aksjer

Sparer en del i aksjer, har solgt en del med tap i år, har flere aksjer med urealisert gevinst som vil overstige tapet betraktelig. Hva vil være lurt i forhold til beskatning, å ta ut gevinsten også i år, eller avvente? Hvordan vil evt. tapet slå ut i form av...

les mer

Nasdaq

Nasdaq, opprinnelig forkortelse for eng. National Association of Securities Dealers Automated Quotation, amerikansk elektronisk markedsplass for aksjer, i virksomhet fra 1971. Nasdaq har utviklet seg fra et automatisert system for omstning av unoterte aksjer til en av...

les mer

Grunnfondsbevis

Grunnfondsbevis, verdipapir som utstedes av sparebanker for å hente inn ny kapital til bankens grunnfond. Grunnfondsbevisene representerer et innskudd i grunnfondet, og det kan utdeles årlige renter av bankens overskudd, omtrent som det utdeles utbytte på aksjer....

les mer

Aksjekursindeks

aksjekursindeks, et beregnet gjennomsnittstall som viser svingningene i flere ulike aksjers kursverdi. Vanligst er børsindekser, som viser svingningene i alle eller et utvalg aksjer på en spesiell børs. Dow Jones-indeksen i New York baserer seg på et utvalg aksjer,...

les mer

Aksjeeierregisteret

aksjeeierregisteret, register over aksjonærene i et allmennaksjeselskap, AS eller aksjeselskap hvor aksjene er registrert i et verdipapirregister. Aksjeeierregisteret, som føres i tilknytning til et verdipapirregister, inneholder bl.a. opplysninger om selskapets navn,...

les mer

Aksjeselskap

Aksjeselskap, fork. AS, et selskap med bestemt kapital fordelt på en eller flere andeler (aksjer). Deltakerne (aksjonærene) har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I Norge var det i 2003...

les mer

Aksjer går alltid opp på sikt

Å spare i aksjer krever et visst aktivt engasjement. Den kapitalen du investerer påvirker av hva som skjer rundt om i verden. Følg den daglige utviklingen og du får både en god base for å vite hvor du skal satse investeringene dine og du får samtidig en bred...

les mer

Den er IKKE hjemme

11.11.2007 Gevinster på aksjer kan først gjøres endelig opp, når den siste aksjen er solgt - det lønner seg ikke å ta pauser i aksjekampen. Det starter hele tiden en ny runde på aksjemarkedet, sier man. Og ingen er som bekendt bedre enn sin siste kamp. Mens politikere...

les mer

Investorer kveles i informasjon

Kvartalregnskap gir mediumomtale og øker fokus hos aksjonærene - men skaper de verdi for virksomheten? Forbruket av finansnyheter har vært i kraftig vekst de senere årene, godt hjulpet på vei av en kanskje allmenn oppfatning av at det skjer spennende og avgjørende...

les mer

Den største risikoen er ikke å ta noen

Selv om det gjør ondt å følge kurstapene på skjermen i disse dagene bør langsiktige investorer overveie å gå inn i aksjemarkedet nå. Milliarder av kroner står kontant. Verdipapirsentralens siste statistikk viser et nettotilbakesalg av aksjer fra de private...

les mer

Er Deres guru fra Bombay eller Wall Street?

Aksjeguruer er dårligere til å spå om framtiden enn mynt og krone. Her ved årsskiftet er vi mange, som tenker, hva bringer 2008? Hvilken guru skal vi helle våre hode til i våre forventning til framtiden? Nå har jeg alltid undret meg over profesjonen, finansiell guru...

les mer

Det vi ikke forstår, er vi redd for

Aksjemarkedet drives like nå av frykt. Investorer bør se frykten i øynene, så de kan finne ut av om de trenger være fryktsomme eller ikke. Frykt er fravær av trygghet ved en ting, situasjon, hendelse eller person (er). En ubehagelig fornemmelse av at noe - reelt eller...

les mer

Valutaindekserte obligasjoner

* Utbyttemuligheter * Begrenset risiko * Skatt * Deltagelsesgrad og innfrielseskurs * Rådgivning Utviklingen på valutamarkeda avspeiler i høy grad landenes innbyrdes økonomiske styrke og inflasjonsutvikling. Men også geopolitiske forhold, herunder politisk ustabilitet...

les mer

Dyr olje + billig dollar = billige aksjer?

Aksjeinvestorene må forberede seg på flere og større utsvinger i 2008, enn det har vært sedvane i de senere årene. Årsaken er usikkerhet om den amerikanske økonomien, renteutviklingen og en høy oljepris. Men det kan fremdeles bli gjort gode handler på aksjemarkedet....

les mer

Fond og legat

Forvaltning av kapital Vi bestyrer kapitaler, som tilhører ikke-næringsdrivende fonder og legat. Våre administrasjon skjer på bakgrunn av bestemmelsene i fonds- og fondsbeskatningslov samt kunnjøring om anbringelse av fonders midler og styresvederlag mv. Bestemmelsene...

les mer

Investeringsfond

Et investeringsfond er en forening av medlemmer, som er gått sammen om å investere. Investeringsfonden er et godt alternativ til selv å kjøpe verdipapirer, fordi: * Du får profesjonell overvåking * Du får praktisk adgang til samtlige finansielle marked * Du sparer tid...

les mer

Hva er en indeksert obligasjon?

Med indekserte obligasjoner kan du investere i aksjer, valutakurser, råstoff - ja, i prinsippet alt - med en begrenset risiko. Utbyttet på en indekserte obligasjon følger utviklingen i ett eller flere valgte indekser. Hvis indeksene er steget i verdi, oppnås et...

les mer

Generell informasjon om aksjeindekserte obligasjoner

* Utbyttesmuligheter * Begrenset risiko * Skatt * Deltagelsesgrad og innfrielseskurs * Rådgivning Sett over en lengre periode anses utbyttet på aksjer å være bedre enn på obligasjoner, selv om historiske utbytter ikke er en pålitelig indikator for framtiden. Omvendt...

les mer

Hvorfor handle Derivater?

Opsjoner, forwards og futures byr på unike muligheter til å tjene penger eller sikre seg mot tap. En investor kan ved å kombinere forskjellige derivater og underliggende instrumenter skreddersy en avkastningsprofil tilpasset hans markedssyn. Uansett behov og motiv kan...

les mer

Forwards og futures

Forwards og futures er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Både futures og forwards går under betegnelsen "terminer". I likhet med opsjoner er terminer en avtale om kjøp og...

les mer

Hva er Opsjoner? Hva er en opsjon?

Hva er en Opsjon? En opsjon kan kort defineres som en rett til å kjøpe eller selge noe til en fastsatt pris innen eller på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Man kan både kjøpe og utstede (eller selge) opsjoner. Kjøperen betaler for retten til å benytte seg av...

les mer

HVA KOSTER DET Å HANDLE OPSJONER?

HVA KOSTER DET Å HANDLE OPSJONER? OPSJONSPREMIEN Opsjonens verdi er til enhver tid lik kursen på opsjonen i opsjonsmarkedet. Kursen på opsjonen, dvs. opsjonspremien, består av to deler; realverdi og tidsverdi. Opsjonens realverdi bestemmes av forskjellen mellom...

les mer

Fra taper-selskap til vinner-aksje

Investorer bør sondre mellom det gode selskapet og den gode aksjen. Den gode aksjen er den, som stiger mest, og potensialet er størst i de dårlige selskapene. Når man investerer innenfor en gitt bransje, finnes det både "gode" og "dårlige" selskap. * Det gode...

les mer

Vi aksjeanalytikere kan også være redde

Mer enn halvdelen av gangene treffer analytikerne skjevt i sine forutsigelser. Forklaringen er flokkmentalitet og fokus på andre faktorer enn prisen. La oss innledningsvis slå fast at forskning peker på at aksjeanalytikere bidrar positiv til et mer informativt og...

les mer

CMC Markets

CMC i 2008 * CMC Markets(Australia) avslutter forhandlinger og kjøper det ledende meglerhuset Andrew West Stockbrokers. * CMC Markets fortsetter sin globale ekspansjon med nye kontorer i Skottland og Irland. * CMC Markets blir den første CFD leverandøren med...

les mer

CFD

# Handel med lav kurtasje # Ingen stempelavgift # Gå long og short # Handel med sikkerhetskrav # Stort utvalg av globale markeder Gå long eller short med CFDer Markeder går både ned og opp. Med CFDer kan du potensielt tjene på fallende markeder ettersom du handler på...

les mer

Investorer på skadelig utbyttejakt

Investorenes krav om stadig større utbytter og reduksjon av virksomhetenes gjeldsnivå er desidert skadelige. Det pålegger aksjonærene unødig beskatning og hemmer virksomhetenes langsiktige verdisvekst. Til stor forundring handler aksjemarkedets investorer fortsatt...

les mer

Gratis lunsj på børsen?

Intet er så skjønt som å få noe gratis. Slik også i den finansielle sektoren, hvor uttrykket "en gratis lunsj" dekker over å oppnå et høyere utbytte - uten en høyere risiko! Alle investorer søker logisk nok det høyt mulige utbytte. Ofte skjer det likevel uten...

les mer

Stopp Loss er falsk trygghet

Aksjemarkedets autopiloter ruinerer glupske investorer med falsk trygghet. Gir investeringer med lån og forsikre deg med et effektivt "stopp utløp-verktøy", som automatisk selger aksjene, når de faller under et visst nivå. Det lyder som oppskriften på en sikker...

les mer

Hvem kan slå aksjemarkedet?

Profesjonelle kapitalforvaltere har mer enn svor ved å skape verdi for kundene - og det blir verre, jo lengre tidshorisonten er. Skreller man hele fernissen vekk, er det bare kastet av tilbake. Det er og blir en kapitalforvalters oppgave - å få investors formue til å...

les mer

Ulven kommer – men behold aksjene

Offentliggjort 09.02.2007 Aksjefesten har vart lenge, og er kanskje ved å ebbe ut. Langsiktige investorer kan likevel rolig beholde aksjene. Vi hører det igjen og igjen: "Det er overveiende sannsynlig, at det kommer en korreksjon på aksjemarkedet". Uttalelsen er...

les mer

Masochister tjener på aksjekorreksjoner

Kjøp aksjer i perioder med uro, og fordoble utbyttet. Det gjør ondt, men det virker. Den langsiktige investoren kan fordoble sitt utbytte ved aksjekjøp i perioder med stor uro og overreaksjoner, viser en analyse. Men det gjelder bare for den masochistiske investoren...

les mer