• Laster aksjedata...


  

Spar penger på å utnytte Eurokrisen

Eurokrisen er et begrep som omfatter store deler av den sør-europeiske økonomien. Land som Hellas, Spania og til dels Italia sliter med stor arbeidsløshet, opprør blant studenter og unge mennesker samt en rimelig skakkjørt økonomi. Ingen bruker penger og landet...

les mer

Italiensk finanspanikk truer euro

Offentliggjort 11.07.11 kl. 11:38 - oppdatert kl. 11:55 Hele eurosamarbeid er truet, hvis ikke EU får stoppet eskaleringen av krisen, sier økonom. De siste dagenes utbrudd av finansiell uro i Italia utgjør et alvorlig problem for EU og eurosamarbeidet, advarer Frank...

les mer

Krisestemningen i euroland blusser opp igjen

Offentliggjort 11.07.11 kl. 10:01 Dominoeffekten truer igjen eurosonen, hvor den blusset opp krisen i Hellas nå smitter av på Italia. Krisestemningen er for alvor vendt tilbake i EU. Etter en uke, hvor først Portugal og deretter Italia er kommet under press på...

les mer

Gjeldskrisen forverres time for time

Offentliggjort 11.07.11 kl. 15:20 Investorer på flukt skaper tumult på finansmarkedene. Krisen er blitt dypere siden i morges. Den europeiske gjeldskrisen forverres mandag time for time. En kraftig stigning i mistilliten til den økonomiske situasjonen i Italia, Spania...

les mer

Nedtur i internasjonale aksjemarkeder

Offentliggjort 11.07.11 kl. 17:38 Gjeldskrise i EU og amerikanske arbeidtall fører til nedgang på internasjonale aksjemarkeder. Mandag ble en dårlig dag for aksjeeiere verden over. Kursen gikk ned over så godt som hele linjen like fra Tokyo i Japan over Europa til New...

les mer

Tyskland ser frem til å få Island inn i EU

Offentliggjort 11.07.11 kl. 14:44 Den tyske kansleren, Angela Merkel, vil ønske Island velkommen som nytt EU-land. - Vi har stor respekt for den måten Island har taklet den finansielle krisen, og vi vil være svært glade for å by Island velkommen som nytt medlem av EU,...

les mer

EU klar med bankers stresstester på fredag

Offentliggjort 08.07.11 kl. 13:21 Resultatene av EUs stresstest av banker vil bli offentliggjort fredag 16. juli kl. 18 dansk tid. Det opplyser to kilder til Bloomberg News. Ifølge et internt dokument fra EU, som Bloomberg har fått fingrene i, vil banker som dumper...

les mer

Renteøkninger på vei i EU

Offentliggjort 09.06.11 kl. 14:43 ECB-sjefen Jean-Claude Trichet signaliserer at renten stiger i neste måned. ECB løfter skjønn for BNP og inflasjon: ECB løfter skjønnet sitt for veksten i eurosonen for 2011, mens den stort sett fastholdes for 2012, fremgår det av...

les mer

Hvordan blir norsk økonomi med EU-medlemsskap?

Norge har en typisk råvareøkonomi som i stor grad er basert på eksport av olje, fisk, metaller og papir. Det betyr at norsk økonomi er svært knyttet til råvareprisene på verdensmarkedet. Når disse er høye går norsk økonomi godt. Tilfellet for EU er det motsatte. De...

les mer

EUs budsjett

Finansministeriet ivaretar den koordinerende funksjonen for den danske håndteringen av EU-budsjett-saker. Dette innebærer særlig følgende forhold: * Fastleggelse av det kommende årens EU-budsjett * Løpende stillingtagen til enkeltsaker med udgiftsmæssige konsekvenser...

les mer

Den felles pengepolitikken

Eurolandenes nasjonale pengepolitikker ble ved euroen innførsel erstattet av en felles pengepolitikk. Den føres av Den Europeiske Centralbank (ECB). Målet for den felles pengepolitikken er å fastholde stabile priser. Det er fastlagt i Traktatens artikkel 105. ECB har...

les mer

Selskapsbeskatning i EU

I relasjon til selskapsbeskatningen er det som ledd i gjennomføringen av det indre markedet vedtatt viss felles regler, som skal fjerne skattemessige hindringer for selskaps operasjoner på tvers av landegrenser, herunder dobbeltbeskatning. Blant de senest vedtatte...

les mer

EUs energibeskatningsdirektiv

Råden vedtok i våren 2003 enstemmig et nyt energibeskatningsdirektiv, som utvider grunnlaget for EUs minimumssatser til også å omfatte kull, naturgass og elektrisitet. Tidligere var bare mineralolje omfattet herav. Direktivet reduserer den konkurransevridningen som...

les mer

EU arbeider med enighet innen møte i USA

07. november 2008 kl. 17:10 på P1 EU-landene, og ikke minst det fransk formannskap, vil gjerne føre an, når det i neste uke er toppmøte i Washington om en reform av verdens finansielle institusjoner. Krise eller ikke, så er det vanskelig for for eksempel Frankrikes...

les mer

EU – Europas økonomi går i stå

Redningspakke greier ikke fortsatt nedtur Den knapp en måned gamle garantipakke for banksektoren, som skulle øke kundenes tillit til bankene og tilliten bankene imellom, kan ikke løse sektorens problemer, hvis den økonomiske nedturen her forverres. Det skriver...

les mer

OECD forutser inngrep i 2009

OECD sier nei til et finanspolitisk inngrep for å sette gang i veksten i dansk økonomi allerede nå, men holder en kattelem åpen til et finanspolitisk inngrep i løpet av 2009, hvis nedturen i internasjonal og dansk økonomi blir større enn forventet. Det skriver...

les mer

Kypros og Malta med i euroområdet

Nye mynter og sedler i omløp i Kypros og Malta - de siste medlemmene av euroområdet. Kypros og Malta kommer nå også til å merke fordelene ved euroen, lettere samhandel og praktiskere reiser for bare å nevne to. 1. januar ble det kypriotiske pundet omregnet til kurs...

les mer

Beskatning av inntekter fra sparing i EU

EUs endelige formål er å muliggjøre, at inntekter fra sparing, som utbetales i en medlemsstat til fysiske personer med skattemessig bopel i en annen medlemsstat, gjøres til gjenstand for reell beskatning i overensstemmelse med den sistnevnte medlemsstatens lovgivning....

les mer

EU oppjusterer økonomiske forventninger

EU Kommisjonen har nettopp offentliggjort vårsprognosen for 2007 og 2008, og oppjusterer høstens forventning til veksten med en halv prosent fra 2,4 prosent til 2,9 prosent i 2007. Selv om veksten i euroområdet er litt mindre, forventer Kommisjonen fortsatt solide...

les mer

EUS FINANSER

Forfatningstraktatens endringer vedrørende beslutninger om EUs finanser omfatter dels en formalisering av prosedyrer, som ikke tidligere har vært skrevet i inn traktaten, dels en økte innflytelse til Europaparlamentet. Slik traktatfestes såvel bruken av flerårige...

les mer

DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIKKEN I EU

I overensstemmelse med målsettingartikkelen i art. I arbeider EU for en bæredyktig utvikling i Europa basert på en avbalansert økonomisk vekst og prisstabilitet og en sosial markedsøkonomi med høy konkurranseevne. Et sentral middel hit er den økonomiske og monetære...

les mer

Russland i EU

Etter opptaket av de 10 nye landene i EU, kommer spørsmålet rask, hvem blir de neste. Utover de resterendee østlandene diskuteres Tyrkia meget, men det er faktisk en annen lagt opp og økonomisk langt mer interessant kandidat, nemlig Russland. Kommisjonens formann...

les mer

Utvidelse av Eurosonen Euro

- 24-11-2005-16: 21 Økonomi-og-Valutautvalget har, med Dariusz Rosati (PSE, PL) som talsperson, utarbeidet en betenkning om den forordningen som skal tillate nye medlemsstater å tiltrede Euroen fra 1. januar 2007. Utvalget anbefaler å godkjenne Kommisjonens...

les mer

En momssats på 25 % skal være maksimum beskatning

21 Økonomi-og-Valutautvalget har satt momsen på dagsordenen. I to betenkninger av Zsolt László=Becsey (Epp-Ed, HU) behandles henholdsvis medlemsstatenes minimumssats for moms og en forenkling av momssystemet, i forbindelse med særlig små virksomheters...

les mer

Europaparlamentet godkjenner medlem av ECBs ledelse

Europaparlamentet bakker opp om Rådets anbefaling av Jürgen Stark til nytt medlem av ECBs ledelse. Parlamentet kunne bekrefte Starks faglige kompetanse samt hans åpenhet i forhold til Europaparlamentets rettigheter. 15. februar 2006 anmodet Råden Europaparlamentet om...

les mer

Medlemsstaters finanspolitikk under angrep

Parlamentet har vedtatt en betenkning, som sterkt kritiserer medlemsstatenes evne til å holde styr på budsjettunderskudd og samordning av de økonomiske politikkene. I betenkningen, som opprinnelig ble utarbeidet av Dariusz Rosati (PSE, PL), uttrykker EU-utsendinger...

les mer

Utvidelse av Eurosonen – Økonomisk og monetær union

Finansutvalget fastslår at medlemskap av eurosonen krever full etterlevelse av Maastricht-kriteriene om økonomisk konvergens. EU-utsendingene i utvalget siktet ikke mot noe spesifikke kandidatland, men gjorde derimot meget ut av å understreke at Maastricht-kriteriene...

les mer

EU-utsendinger vil ha klarhet over offentlig service

Hvordan skal man se EUs konkurranseregler og reglene for det indre markedet i forhold til de serviceytelsene som det offentlige tradisjonelt tar seg av? Europaparlamentet vil ha Kommisjonen til å oppklare forholdet mellom forsyningspligtsydelsene og den fri...

les mer

Blir våre bankoverførsler overvåket?

Kikker CIA med på kontoen, når vi betaler for å leie et sommerhus i Spania eller kjøper over nettet? Og hva gjør EU for å beskytte borgernes personlige opplysninger om f.eks. bankoverførsler? Flere utvalg fra Parlamentet ønsker nå svar fra Rådet og Kommisjonen i den...

les mer

Ekte eller falske penger

Pengesedler fra hele verdenen på en hvit bakgrunn EU bekjemper euroforfalskninger Næsten 5 årer etter dens innføring er det intet som tyder på at euroen er blitt forfalsket i den graden som noen hadde fryktet. Den er tvert imot blitt utsatt for færre forfalskninger,...

les mer

Stigende energipriser

Europa bør handle nå Økonomiske og monetære anliggender - 08-02-2007-09: 13 Oljeprisenes himmelflukt har fått Økonomi-og-Valutautvalget til å komme med en betenkning som understreker at det er på høye tid, at Europa gjør seg fri av avhengigheten av olje. Hvis det ikke...

les mer

Euroen er en troverdig valuta for Europa

For to måneder siden innførte Slovenia som det 13. landet offiselt euroen. I siste uke søkte Malta sammen med Kypros offiselt om å kunne tre i inn myntfoten fra neste år. Mens nye medlemmer slik nærest står i kø for å slutte til seg, holdt EU-utsendinger og nasjonale...

les mer

Euro til Kypros og Malta fra 2008

38 Europaparlamentet stemte onsdag for at kyprioter og maltesere fra 1. januar 2008 skal kunne kjøpe med inn euro. Ved samme leilighet vedtok EU-utsendingene et vedtaksforslag, hvor de ber om en formell avtale med Rådet og Kommisjonen, som skal forbedre den måten...

les mer

FORSLAG Til Europa Parlaments BESLUTNING

om ECBs årsberetning 2006 (2007/2142 (INI)) Europaparlamentet, - det henviser til Den Europeisk Sentralbanks årsberetning for 2006, - det henviser til artikkel 113 i traktaten om opprettelse av Det Europeisk Fellesskap, - det henviser til Artikkel 15 i Protokollen om...

les mer

Debatt om euro og sentralbanken

Debatt om euro og sentralbanken med Trichet, Juncker og Almunia Økonomiske og monetære anliggender - 05-07-2007-11: 24 Onsdag skal EU-utsendingene diskutere den Europeiske Centralbanks (ECB) og Eurolandenes politikker, og fremtidsutsiktene for euroen med formannen for...

les mer

Punktavgifter på alkohol i EU

Finansutvalget prøver igjen Økonomiske og monetære anliggender - 05-07-2007-11: 24 Punktavgifter på alkohol har vært litt av en hodepine for utvalget for Økonomi og Valuta, som for annen gang legger fram betenkning om punktavgifter på alkohol. Under forrige avstemning...

les mer

Om kredittvurderingsinstitutts roller og metoder

BETENKNING 29. januar 2004 PE 333.078 A5-0040/2004 om kredittvurderingsinstitutts roller og metoder (2003/2081(INI)) utvalget om Økonomi og Valutaspørsmål Talsperson: Giorgos Katiforis PROTOKOLLSIDE På møtet 5. juni 2003 meddelte Parlamentets formann at utvalget om...

les mer

EP overveier reform av statsstøtten i perioden 2005-2009

Europaparlamentet skal drøfte Kommisjonens planer for reform av reglene om statsstøtte med det formålet å få mindre, men bedre statsstøtte i fremtiden. Det skjer på grunnlag av en initiativbetenkning, som Økonomi-og-Valutautvalget har utarbeidet med Gunnar HÖKMARK...

les mer

Er du euroskeptiker?

Husker du januar 2002, da euroen ble innført som gangbar mynt? Overgangen fra de gamle valutaene var i sannhet en skremmende oppgave. 300 millioner borgere fikk en nye valuta i løpet av få uker. Tross enkelte tekniske uhell gikk skiftet mer glatt enn selv de mest...

les mer

Statsstøtte til innovasjon bør være unntaket

Statlig støtte til framme av innovasjon skal være unntaket - ikke regelen - ifølge en nye betenkning utarbeidet av Sophia Int Veld (ALDE, NL) for utvalget om Økonomi og Valutaspørsmål. Betenkningen fastslår at statsstøtte alene bør være et instrument til å håndtere...

les mer