• Laster aksjedata...


  

ENDRINGER I BILBESKATNINGEN 2016

En bil er i utgangspunktet enten en privatbil eller en yrkesbil. For privatbiler skal ALLE kostnader dekkes privat og er ikke fra-dragsberettiget i regnskapet. For yrkesbiler skal ALLE kostnader føres i regnskapet og bilen skal være aktivert for avskrivninger i...

les mer

Meninger rundt skattelistene

Spørsmål: Ser ikke helt problemet med lista. kunne ikke brydd meg mindre om hva andre evetuelt måtte mene om det jeg tjener. samtidig syntes jeg det er feks greit å sammenligne seg med kolleger, for å muligens kunne gå til lønnsforhandlinger med sjefen, hvis man...

les mer

To ting som er feil ved skattelistene

Her er to ting som ofte er feil med skattelistene. 1. Skattemessig inntekt er jo ikke det samme som det en egentlig tjener. Med forum er det jo enda mer feilaktig. Fordi alle som eier mye fast eiendom jo ikke har formue fordi de har mer gjeld enn ligningsverdien av...

les mer

Skatt og septikktank

Spørsmål om skatt 2008: Vi eier en enebolig i trondheim,vi benytter idag en septikktank for vann og avløp som kommunen tømmer en gang iåret.Har fått et krav fra trondheim kommune om at vi må koble oss på felles kloakkledning.Dette koster oss 22500 kr, er dette noe som...

les mer

Annen skatteklasse når man er blitt separert?

Spørsmål om skatt 2008: Lurte på om man skatter i en annen skatteklasse når man er blitt separert? Svar: Separerte lignes hver for seg. I utgangspunktet er dette skatteklasse 1. Hvis den ene (eller begge) blir enslig forsørger skal de lignes i skatteklasse 2.

les mer

Skatt på fortjeneste

Spørsmål. Har nå registrert meg i brønnøysund registeret under salg og reparasjon av PC, som i hovedsak vil være mer eller mindre et PC verksted. Det meste har gått smertefritt, men nå står jeg liksom på kanten til å "bryte ut" til kundene. Har så og si alt klart, men...

les mer

Skattefradrag for å forsørge 6 barn?

Spørsmål om skatt 2008: Lurer på noe ganske enkelt: Vi er begge i full jobb, er gift, har 6 barn. Ingen av barna fra 1-13 år går i barnehage eller SFO. Er det virkelig ikke noe skattefradrag for å forsørge 6 barn? Har jo minstefradraget selvfølgelig, og...

les mer

Overstige frikortgrensen

Spørsmål: Jeg har 7000kr igjen på frikortet mitt! Og neste månede går arbeidskontakten min ut, og jeg er ferdig i det firmaet og skal heller ikke jobbe mer i år! Men til poenget: Neste lønning vil bli på ca 10.000kr, noe som fører meg 3000 kroner over frikortet! Vil...

les mer

Selge eiendom – formueskatt

Spørsmål: Bestefar skal selge eiendom. Han er pensjonist og mottar ca. 11 000 i pensjon i mnd. Han er gjedsfri på hus. Han vurderer å selge eiedom for ca. 5 mill. Dette beløpet blir stående på konto "til bruk". I familien lurer vi på hvor mye formuskatten blir. Svar:...

les mer

Skatt på utleie av hus

Spørsmål: Hvis du eier to hus og skal leie ut det ene, hvor stor prosent må du da skatte av leieinntekten? Svar: Leieinntekter minus kostnader som vedlikehold, vann, kloakk og renovasjon mm. Av dette må du skatte 28%.

les mer

Skatt ved gevinst på lotteri i utlandet?

Sett at du spiller på bingo på internett eller leverer en ”Joker-kupong” i Tyskland – og vinner store penger. Vil du da måtte være skattepliktig i Norge av den grunn? Vi fikk inn et spørsmål fra en som hadde nettopp dette problemet, og lurer på hva han må gjøre for å...

les mer

Føre opp utestående gjeld

Skatt 2011 Jeg har en privatperson som skylder meg nesten kr. 250 000,-. Spørsmålet mitt er om jeg skal føre opp dette, og event hvor? Personen har altså ikke betalt meg enda, og det er usikkert på når dette blir gjort. Gjeld fører du opp i post 4.8.1 i...

les mer

Aksjetap – skrive av over flere år

Skatt 2011 Har et realisert aksjetap som privatperson på kr. 200.000,- og lurer på hvordan dette "motregnes" skatten min? Er det slik at man kan skrive av hele beløpet, eventuelt fordele det over flere år om man f.eks. skatter kr. 100.000,- pr. år?   Dette skal...

les mer

Kodekort altinn

Skatt 2011 Jeg har behov for å foreta endringer i selvangivelsen. Problemet er at jeg ikke finner kodekortet som gjør at jeg får foretatt disse endringene. Hvordan fikse dette? Du kan få tilsendt nye koder på SMS ved å registrere deg på MinID. Ved første gangs...

les mer

RF 1179 som vedlegg

Skatt 2011 Hvorfor er det underskrift-felt på RF 1179 som vedlegg - når selvangivelsen kan leveres elektronisk uten underskrift ? Er dette en gjenglemt etterlevning fra papirtiden ? Hvis ikke - tungvint og utrolig sløsing med å måtte printe ut bare for å underskrive...

les mer

Foreldrefradrag å hente fra barna er født?

Skatt 2011 Foreldrefradrag er knyttet til dokumenterte utgifter for pass og stell av barn. Vil det i praksis si at man ikke har noe foreldrefradrag å hente fra barna er født til man betaler noen for å passe på dem? Det er riktig som du skriver at man må ha pådratt seg...

les mer

Tannbehandling – fradrag i skatt

Skatt 2011 Jeg har i løpet av året hatt betydelige utgifter til tannbehandling. Kan dette føres som fradrag, og i tilfelle under hvilken post? Det gis fradrag for store sykdomsutgifter når utgiftene er pådratt i forbindelse med en varig sykdom. Utgifter til ordinær...

les mer

Utleie og fradrag på selvangivelsen

Skatt 2011 1. Må jeg betale skatt på utleie av en leilighet osm jeg har kjøpt i 2010 og bodd i to mnd og leid ut 4,5 mnd? 2. Hvilke fradrag har jeg rett på når jeg har leid ut leiligheten med tanke på utgifter til oppussing, faste kostnader, kommunale utgifter og...

les mer

Aksjer på Stockholm Børs – skatt

Skatt 2011 Jeg har aksjer på Stockholm Børs. Kjøpt før 2010 og jeg har ikke solgt eller fått noe utbytte i 2010. Men selskapet har gjort 2 "spinoff" i løpet av 2010. Føres det som Fisjon? Forsøkt å fylle ut RF1059 men fant ingen sted å føre opp markedsverdien på de...

les mer

Fradrag som gis når man får barn

Skatt 2011 Vi er to samboere som fikk ei lita jente i november 2010. Vi jobber begge fullt, men mor har vært i permisjon fra november 2010. Er det noe fradrag i det å få barn, eller må vi ha utgifter til f.eks barnehage, dagmamma, stell osv. Man må ha faktiske...

les mer

Skatte av husleieinntekter – leie ut til til kontor?

Må jeg skatte av husleieinntekter om jeg leier ut sokkelleiligheten min til kontor (firma er AS)? Utleieinntekter fra egen bolig er skattefrie hvis du ikke leier ut mer enn halvparten av boligen, dvs. at utleieverdien av den delen som leies ut ikke overstiger...

les mer

klasse 1 eller i klasse 2

Skatt 2011 Har vært gift i mange år og ble separert i 2010. Vi har ingen barn sammen. Skal jeg likne i klasse 1 eller i klasse 2? Har ikke hatt jobb de 3 siste årene, kun en liten inntekt. Hva med renter på lånet som sto på oss begge, kan jeg trekke i fra halvparten?...

les mer

Minstefradrag egen inntekt

Skatt 2011 Hva er grunnen til at mitt er "Minstefradrag egen inntekt -59 875" skal ikke dette være 72800? Minstefradrag beregnes til 36% av total lønnsinntekt, og maksimalt 72 800. For pensjonsinntekt beregnes minstefradraget til 26%, og maksimalt 60 950.

les mer

Korrigert selvangivelsen – restskatt

Skatt 2011 I følge tilsendt selvangivelse på nett skal jeg betale vel kr 2000 i restskatt. Jeg har endret selvangivelsen med fratrekk av tap på vel kr 20 000 som ikke har vært innrapportert. Den er sendt med rettingen. Dette vil medføre at jeg vil få skattepenger...

les mer

Krav på kost og losji i helgene

Skatt 2011 Angående kost og losji: Har man krav på kost og losji i helgene man oppholder seg i pendlerboligen og ikke har reist hjem til skattemessig bosted? Eller føres bare arbeidsdagene her? Jeg er under 21 år og skattemessig bosted i foreldrehjemmet....

les mer

Bidrag til fraskilt ektefelle

Skatt 2011 Vedr. bidrag til fraskilt ektefelle. Jeg betaler kr. 6.500,- pr. måned til min fraskilte ektefelle i barnebidrag for 3 barn under 18 år. Dette er en privat avtale vi har inngått, og beløpet overstiger det NAV's satser tilsier at jeg skal betale. Vi har...

les mer

Lønnsinntekter i utlandet – fylle ut skjema RF-1150

Skatt 2011 Jeg er ansatt i et av departementene, men utlånt til en av EU-institusjonene siden 1. januar 2010, og arbeider der fremdeles. Med norsk arbeidsgiver er jeg medlem i folketrygden og skatter til Norge som "vanlig" men bor i utlandet og har meldt flytting ut...

les mer

Skrive av kjøringen på skatten

Skatt 2011 Jeg har byttet jobb i år og har begynt å pendle en mye lengre distanse enn før. Det vil si at jeg får skrevet av kjøringen på skatten. Men i år har jeg bare jobbet 3 mnd. og vil derfor ikke gå over minimumsgrensen. Skal jeg føre på dette i år, eller skal...

les mer

Skatt – fradrag for dagmamma

Skatt 2011 Vi har datteren vår hos dagmamma siden september 2010. Dagmamma har barnet hos seg, og skatter derfor selv av pengene vi gir henne. Jeg har forstått at vi får fradrag for dagmamma, men finner ikke posten hvor jeg skal føre det opp. Og hvordan "beviser" jeg...

les mer

Fradragsrett for barnebidrag

Skatt 2011 Jeg bor alene og har to barn fra et tidligere samboerforhold (8 og 10 år) 40% av tiden, og betaler barnebidrag privat til mammaen. Jeg står i skatteklasse 1, og har ikke noe fradrag for barnebidraget - er det noe av dette jeg kan føre opp på selvangivelsen...

les mer

Musiker og skatt

Skatt 2011 Jeg er musiker og dermed selvstendig næringsdrivende, og lurer på noe så enkelt som i hvilke poster mine inntekter og utgifter skal føres? Jeg forstår det som at man ikke lenger trenger å spesifisere hva de forskjellige utgiftene er (utstyr, reise- og...

les mer

Selvangivelsen – død person

Skatt 2011 Min far døde i fjor, og min mor lever fortsatt. Hun har ikke mottatt selvangivelse for min far. Er dette feil, da han både mottok pensjon og betalte skatt frem til Juni måned. Selvangivelsen for din far skal være sendt til hans folkeregistrerte adresse....

les mer

Skatt – pensjon fra Tyskland

Skatt 2011 Siden 2008 har jeg fått en liten pensjon fra Tyskland. Nylig, 3 år etter,har jeg fått beskjed om at dette er skattbart i Tyskland. Jeg har inkludert dette i skattbar pensjon i Norge de siste 3 år. Er det mulig at dette kan være skattbart også i Tyskland? Er...

les mer

fradragsrettighetene for lånerentene i Sverige

Skatt 2011 Jeg har sammen med min kone (som er bosatt og arbeider i Sverige) kjøpt leilighet i Stockholm. Vi eier og har lån (3.6 MSEK) på denne boligen sammen. Hvordan er det med fradragsrettighetene for lånerentene; Er de noen form for begrensinger i rentefradrag...

les mer

Skatt ved kjøp av hus

Skatt 2011 Min samboer og jeg vant budrunden på en bolig i september 2010, men flyttet ikke inn før i januar 2011. Deler av kjøpssummen ble betalt i høst, mens vi betalte resten i januar i forbindelse med innflytning. Bør noe av dette fremkomme på selvangivelsene våre...

les mer

Skatt og skattetrekk

Arbeidsgiveren din har ikke lov til å endre ett skattetrekk, så de 50% du ble trukket ser du ikke noe til før ved neste skatteoppgjør. Du får se det som ett innskudd på høyrentekonto da skatteetaten gir deg bedre rente enn banken. Fjorårets skattekort er kun lov å...

les mer

Viktige fradrag – skatt

Skatt 2011 Maksimumsbeløp for fradrag er 25.000 kroner for ett barn, og 30.000 kroner for to eller flere barn. Pass på at alt du har krav på er med! Vanligvis er det kun kommunale barnehager som innrapporterer til myndighetene. Pass på at private barnehager eller...

les mer

Firmabil og reisefradrag

Skatt 2011 Jeg har firmabil og reiser 3 dager i uken fra Porsgrunn til Oslo. Kan jeg trekke fra denne avstanden fra på posten som omhandler «kjøring Hjem arbeid»? Ja, hvis arbeidsstedet da er i Oslo (og du bor i Porsgrunn) er det bare å føre opp! 1,50 kr. pr km i post...

les mer

Billån innfridd i 2010 – skatt

Skatt 2011 Vi eide en bil som vi hadde lån på, 200.000 kroner, fra mars til desember som vi betalte på. Denne er ikke oppført på selvangivelsen. Hvor skal det føres opp? Får man noe til gode på et så lite lån, eventuelt hvor mye? Bilen regnes som en formuesgjenstand,...

les mer

Hvilken post skal fradraget for BSU sparing føres?

Skatt 2011 Hvilken post skal fradraget for BSU sparing føres? BSU-fradraget skal dukke opp automatisk og du skal ikke føre dette inn selv. Det synes imidlertid ikke i selve selvangivelsen. Det dukker først opp når du ser på skatteberegningen på siste side i...

les mer

Arvet et hus – skatt

Skatt 2011 Jeg og min bror har arvet ett hus, og med det huset fulgte det med ett lån på kr. 400.000. Skal dette føres opp, og evntuelt hvor? Så lenge dere reelt overtok huset i 2010, skal formuesverdien, dvs. ligningsverdien av huset, føres i selvangivelsen i post...

les mer

Samboere og lån – skatt

Skatt 2011 Jeg og samboeren min har en leilighet i lag. I banken står det at lånet står på begge, men lånet ble bare registrert på min samboers selvangivelse. Hvor skal dette føres inn i min selvangivelse? Som samboere kan dere føre 50 prosent av lån og rente utgifter...

les mer