• Laster aksjedata...


  

Danskene er det mest forgjeldede folket i Europa

Både offentlige og private utlånere bør ta et ansvar I Danmark er det praktisk å låne penge, og det sees tydelig i statistikkene. Danskene er det mer gjeldsplaget folkeferdet i Europa, og gjelden stiger. Det merker RKI også. Antallet er dårlige betaler er steget...

les mer

Forhåndsbetalte begravelser

Man bør grundig undersøke økonomien i å betale egen begravelse Flere og flere betaler dem egen begravelsen forut i rater. Men det kan kanskje bedre betale seg å få en ordning med sin banken. - Begravelsen kan betales forut kontant eller i rater. Ved ratebetaling er...

les mer

Inkassovirksomhet

Hva er inkasso og når kan en sak settes i gang? Inkassovirksomhet er når et selskap inndriver gjeld, som ikke er betalt. Selskapet skal ha autorisasjon fra Rigspolitiet (Justitsministeriet), som fører tilsyn og kan inndra autorisasjonen igjen. Som kunde skal du betale...

les mer

Prissmerkingkunngjøring

04.11.2005 Les forbrukerrådets høringsuttalelser til Finanstilsynet vedsrørende prissmerkingkunnjøring I den siste tiden har prissmerkingkunnjøring og forbrukerrådets holdning hit vært gjenstand for debatt. forbrukerrådet har en annen holdning til kunnjøring, enn...

les mer

Få mer ut av banken

23.05.2005 Bli kritisk bankforbrukere og få del i bankenes overskudd Bankene tjener penger - riktig mange penge. I 2004 ble det til et overskudd på 27 milliarder kroner. Mange av pengen tjener bankene, fordi forbrukerne gir dem lov det. Derfor skal vi være mer...

les mer

Kredittskostnader

Anmeldelse til Københavns Politi 21.12.2005 forbrukerrådet anmelder hermed Veko, Vesterbrogade 63, 1620 København for å ha overtrådt §6 i kunnjøring om opplysning til forbrukere i ekspedisjon-lokaler, i annonser m.v. om renter og andre kredittkostnader (BEK nr. 1228...

les mer

Ulovlig beregning av de årlige kostnadene i prosent

21.12.2005 VEKO lar rabatter inngå i beregningen av lånekostnadene. forbrukerrådet mener at det er ulovlig. Metoden gjør det vanskeligere for forbrukerne å sammenligne prisene på lån ved bruk av ÅOP - I forbrukerredegørelsen 2005 fremgår det, at 7 ut av 10 forbrukere...

les mer

Sentrum 2 Konto skal redegjøre for renten

Rentebetingelsene strider imot kredittavtaleloven, mener forbrukerrådet Den variable renten varierer etter "et gjennomsnitt av de to hodebankenes rentesats", men ifølge kredittavtaleloven skal den følge diskontoen eller lignende. Sentrum 2 Konto er blant rekken av...

les mer

Dårlig økonomisk rådgivning

20.07.2006 forbrukerrådet ønsker finansiell rådgiveransvarslov Avdragsfrie lån, max-lån, flexlån og prioritetslån. Boligeierne boltrer seg i finansmarkedenes velsignelser. Det fremgår av en ny bok, som lektor Henrik Juul fra Handelshøjskolen er medforfatter til. Men...

les mer

Dumt å betale for mye

08.08.2006 JP: "God ide med karenstid på raske lån" "Det er grenser for, hvor meget samfunnet skal handle barnepike for mennesker, som handler økonomisk uansvarligt, og som er blinde for den faktum at lånte penger skal betales tilbake med renter. Det hører med til den...

les mer

Lov om finansiell virksomhet

Forslag til endring av lov om finansiell virksomhet mv. forbrukerrådet har mottatt forslag til lov om endring av lov om finansiell virksomhet, lov om forebyggende foranstaltninger mot hvitvask av utbytte og finansiering av terrorisme, lov om en garantifond for...

les mer

Urimelig å la forbrukerne betale

Ugjennomtenkt forslag fra Finanstilsynet forbrukerrådet har avgitt høringsuttalelser til Finanstilsynet angående forslag til endring av lov om finansiell virksomhet mv. forbrukerrådet finner forslaget beklagelig og tar avstand fra å oppheve §47 og § 48, stk. 1 og 7....

les mer

Lov om finansiell virksomhet

forbrukerrådet har mottatt forslag til lov om endring av lov om finansiell virksomhet, lov om forebyggende foranstaltninger mot hvitvask av utbytte og finansiering av terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringselskap, lov om forsikringsformidling og...

les mer

FRANKRIKE – Paradis for pensjonister

Frankrike er en populær reisemål - ikke minst blant danske pensjonister. FRANKRIKE: Danmark har en dobbeltsbeskatningavtale med Frankrike, som gir franskmennene beskatningsretten over løpende pensjonsutbetalinger. Og da skatten er lavere i Frankrike enn i Danmark, kan...

les mer

Unge vet for lite om økonomi

28.08.2006 De bør beskyttes mot massiv markedsføring av lånemuligheter Økonom Lotte Aakjær Jensen fra forbrukerrådet mener ikke, man kan forvente av 18-20-årig at de skal vite en masse om privatøkonomi. Tvert imot bør man beskytte dem mot den voldsomme markedsføringen...

les mer

Om forbrukerkreditt

30.11.2006 Møte i Europa-utvalget den Hermed forbrukerrådets kommentarer til ett av punktene på Europa-utvalgets dagsorden 1. desember 2006 kl. 11. Rådsmøte (konkurranseevne) 4.-5. desember 2006 Pkt. 4. Endret forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om...

les mer

Firma slår mynt på gjeld

Internettfirma lokker flere penger ut av mennesker i pengenød Flere hjemmesider, som for eksempel RKI-sletning.dk og RKI-fri.dk, lokker registrerte dårlige betalere med hel eller delvis sletting fra RKI, hvis man betaler mellom 250 og 1200 kroner. Problemet er, at...

les mer

Forbrukerrådet vil stramme opp på boligrådgivning

15.03.2007 Lov om nye boliglån skal følges opp av barske krav til bankenes rådgivning. forbrukerrådet frykter at bankenes rådgivning vil favorisere dem egne boliglånene, når nye lånetyper kommer på markedet til sommer. Rådet foreslår et nyt boligrådgivningsskema til...

les mer

Kredittavtaler

Brev til Europa-utvalget 30.11.2006 Direktiv om kredittavtaler er et skritt i den riktige retningen Møte i Europa-utvalget 1. desember 2006 Hermed forbrukerrådets kommentarer til ett av punktene på Europa-utvalgets dagsorden 1. desember 2006 kl. 11. Rådsmøte...

les mer

Høyere arveavgift i Spania

Spania er danskenes foretrukken reisemål, når pensjonisttilværelsen skal nytes ved Middelhavet. SPANIA: Klimaet - og ikke minst den faktumet at Spania ifølge dobbeltsbeskatningavtalen med Danmark har beskatningsretten til hovedsdelen av pensjoner med løpende...

les mer

Kunnjøring om god skikk for finansielle virksomheter

20.09.2007 Høring vedr. veiledning til kunnjøring om god skikk for finansielle virksomheter. Til Finanstilsynet forbrukerrådet har mottatt utkast til veiledning til kunnjøring om god skikk for finansielle virksomheter i høring og har følgende kommentarer til...

les mer

Tenk før du handler

29.05.2007 forbrukerrådet besøker Horsens, Frederikshavn og Viborg i juni, hvor vi gir gode råd og svarer på spørsmål forbrukerrådets gamle slogan "Tænk før du handler" stammer fra 50, hvor rådd besøkte byer over hele landet og ga gode råd om plikter og rettigheter...

les mer

Hedgeforeninger er uoverskuelige

Private investorer er ikke tilstrekkelig beskyttet En hedgeforening er et så komplekst produkt, at en privat investor uten særlige forutsetninger vil ha vanskeligheter ved å overskue den risikoen som er knyttet med investering i en hedgeforening. Da det er investoren...

les mer

Finanstilsynets avgjørelser bør offentliggjøres

Forbrukerrådet ønsker større åpenhet Med mindre offentliggjørelsen av en avgjørelse skader en virksomhet vesentlig, skal offentligheten kjenne den, skriver Forbrukerrådet om Finanstilsynets taushetsplikt i høringsuttalelser vedrørende forslag til endring av lov om...

les mer

Sett pris på pengene

21.01.2008 Hundre kroner er vel hundre kroner verdt? Nei, ikke ifølge pengepriser.dk. Et lån på hundre kroner koster forskjellig alt etter hvor man handler. Derfor skal forbrukerne venne seg til at man skal prute om prisen - også i banken En forutsetning for å få...

les mer

Gledelig jul og dyrt nyttår

20.12.2007 Hvor store blir tømmermenn etter nyttår? Se etter de årlige kostnadene i prosent (ÅOP). Forbruksfesten fortsetter med uforminsket styrke, og mange stift gjeld for å finansiere forbruket. Det vurderes, at vi låner omkring 5 milliarder kroner i banken til...

les mer

Sparing til begravelsen

20.11.2001 Lav rente og uoppsigelighet gjør Elysium mindre enn andre sparingsmuligheter Siden 1996 har det være mulig å spare opp til sin egen begravelsen i Elysium begravelsessparing, som eies av Landsforeningen Danske Bedemænd. Næsten 2000 dansk har foreløpig tatt...

les mer

Bankenes kvittering ingen garanti

28.01.2004 Bankene kaster ikke penger vekk, og sikkerhetsprosedyrene er i orden - men kvitteringene er intet verdi. En kvittering er ikke alltid nok til å bevise at du har innbetalt penger i en bank. Det måtte Erling Knudsen fra Fredericia sanne. Erling Knudsen fikk...

les mer

Strategiplanen på det finansielle området

Høringsuttalelser til Finanstilsynet 21.10.2003 Den forbrukerpolitiske strategiplanen på det finansielle området Intensjonene i utkastet til den forbrukerpolitiske strategiplanen på det finansielle området harmonerer med forbrukerrådets oppfatning av de kommende...

les mer

Innsikt i investeringsfond

Lovforslag pålegger foreningene å offentliggjøre opplysninger om økonomien Forbrukerrådet støtter at det blir pålagt investeringsfonder å bringe opplysninger og nøkkeltall om seg selv. Det er imidlertid viktig, at forbrukerne gjennom opplysningene også kan vurdere...

les mer

Kommentar og høringsuttalelser til prissmerkingkungjøring

04.11.2005 Les forbrukerrådets høringsuttalelser til Finanstilsynet vedsrørende prissmerkingkungjøring I den siste tiden har prissmerkingkunnjøring og forbrukerrådets holdning hit vært gjenstand for debatt. forbrukerrådet har en annen holdning til kunnjøring, enn...

les mer

Investeringsselskaper bør ikke eies av bankene

Lovendring kan true selskapenes upartiskhet En eventuell lovendring på investeringsområdet kan bety at forbrukerne ikke kan være sikre på atderes investeringssfondene er upartiske. Det er i dag et mer nært forhold mellom banker (depotsselskap) ogderes...

les mer

Høringsuttalelser til Finanstilsynet

EU gjennomfører større gjennomskuelighet i forbindelse med verdipapirhandler. Vedr. Kommissionens direktivforslag om harmonisering av gjennomsiktighetskrav til opplysninger om utstedere, hvem sin verdipapirer er tatt opp til omsetning på et regulert marked, og om...

les mer

God skikk med forbrukerinnflytelse

Forbrukerrådet ser positivt på Økonomi-og-Erhvervsminister Bendt Bendtsens nye modell for, hvordan det lages regler om god skikk i den finansielle sektoren. Regler om god skikk omfatter blant annet markedsføring og rådgivning. - Statsrådens raske utspill imøtekommer...

les mer

Finanstilsynet undersøker høyrentekonti

02.05.2007 I kjærlighet og krig gjelder alle knep. Men Finanstilsynet undersøker nå om bankene gikk for vid under vårens rentekrig. Finanstilsynet undersøker om bankene har markedsført dem særlige højrentekonti på rette vis og overholdt reglene om god skikk under...

les mer

finanssinstitusjonene

12.07.2005 Nytt forslag vil hindre åpenhet Høring om kunnjøring om informasjon til forbrukere om priser mv. i finansinstitusjoner forbrukerrådet har mottatt utkast til "Kunnjøring om Informasjon til forbrukere om priser mv. i pengeinstitutter" i høring, og har...

les mer

Garantifond for innskytere

Handel med verdipapirer kan stadig være risikofylt. Det er positivt, at private investorer får en garanti for tap, hvis verdipapirer ikke kan utleveres fra et konkursbo. Det skriver Forbrukerrådet til Økonomiministeriet i forbindelse med et lovforslag om garantifond...

les mer

Flytt til Sverige og få råd til mer

Billige boliger og biler får flere og flere dansker til å flytte til Sverige. Det kan særlig betale seg å flytte, hvis du blir ved med arbeid i Danmark. Bo i SVERIGE: Danskene myldrer i øyeblikket til Skåne, og selv om en del av flytter tilbake igjen, er det likevel...

les mer

Hypoteklån

Hva er et hypoteklån egentlig, hvilke typer finnes det, og hvordan får du overblikk over, hva du selv skal velge? Hva er et hypoteklån? I motsetning til lån i banken er hypoteklån basert på obligasjoner. Her er det tilbud og etterspørsel på de finansielle markedene,...

les mer

Skjær toppen av elregningen

Gode elvaner er den direkte veien til lavere elregning og renere miljø. I denne artikkelen vil jeg gi inspirasjon og råd til hvordan du griper det an. Langt de mange familiene kan skjære 10 % av forbruket vekk - uten å senke komforten. Og det kan lett bli til kr....

les mer

Sikkerhetselementer på Euromynter

Euromyntene er forsynt med maskinlesbare sikkerhetselementer av høyeste standard. De kan uansett utstedelsesland anvendes i salgsautomater i hele euroområdet. * 1- og 2-euromynterne er blevet fremstillet ved hjælp av avanceret teknologi, der har gjort det muligt at...

les mer

Sjekk økonomien

Kan en familie med far, mor og to barn greie husholdningen for 2.000 kr. om uken? Umiddelbar kan beløpet synes satt ganske høyt, men det avhenger helt av hva den enkelte familiens daglige forbruket består av. Drikker I vann fra springen til middagen - eller deler de...

les mer

Beskytt inntekten din

Kan du leve for dagpenger, hvis du blir sagt opp? For mange er svaret "nei". Hus, bil og andre fast utgifter på budsjettet gjør de mange avhengige av en pen arbeidsinntekt. Og er man i den situasjonen, så kan en ledighetsforsikring gi ro i sjelen....

les mer

Skifte bank?

Hvis du tenker på å skifte bank, er det, som vet alle andre store beslutninger, en fordel å planlegge det i god tid. Derfor så start med å sjekke finansinstitusjonene på internettet. Huskeliste Lønn og pensjon: Arbeidsgiver eller pensjonsselskap skal ha de nye...

les mer

Giske drar dit pengene og populærkulturen befinner seg

Dissimilis-general Kai Zahl sier så treffende i Dagbladet: "Det er et paradoks at Giske flere ganger ba om gratisbilletter til Norwegian Wood i år, uten å få det, men ikke kommer på Dissimilis-festivalen etter gjentatte invitasjoner." Det sier det meste om vår...

les mer

Barnehage og barnehageplass

Jeg trenger barnehageplass til mitt barn – hvem kan jeg spørre? Foreldre som vil ha barnehageplass til barnet sitt kan kontakte kommunen. Kommunen gir veiledning om søknadsfrist og søknadsskjema samt informasjon om barnehagetilbudet i kommunen. Foreldre kan også ta...

les mer

katt

Når du anskaffer deg en katt, påtar du deg det fulle ansvaret for den også det finansielle. Det gjelder også, hvis katten er kommet tilfeldig til deg,og du har knyttet den til deg ved å fôre den eller gi den husly. De forpliktelser som du påtar deg, omfatter fortsatt...

les mer

BankTrelleborg

Vi er en familie som flyttet på landet i 2003. I samme forbindelse flyttet vi alle vi bankforretningene til Spar Trelleborg. Vi ble anbefalt å konvertere en del av vi pensjonssparingene og barnesparinger til garantbevis for å få rabatter på gebyr. Vi barnesparinger og...

les mer

Tjent

Vennligst vent til dataene har lastet inn. Dersom en snekker tjener 11.000.000 i året, har han hittil tjent: Dersom en kvinne tjener 5.000.000 i året, har hun hittil tjent:

les mer