• Laster aksjedata...


  

ASEM-Topmøtet

Folkets Store Hal i Beijing gjenlød av felles fotslag fra de asiatiske og europeiske lederne under ASEM-Topmøtet, det lukket på lørdag. Det er tre ledende eksperter på området enige om. Finanskrisen overskygget klimaproblemene Topmøtet var på forhånd sett som en...

les mer

WTO – Historie

Historie WTO startet i 1995, og er en av de yngste internasjonale organisasjonene men har imidlertid utrettet mye. GATT og WTO har til sammen fått verdenshandelen til å stige, eksporten er steget med en årlig prosent på 6 %. WTO har sørget for friere handelen på...

les mer

34 land inngår avtale om frihandel

NAFTA er modell for forhandlinger om en ny frihandelsavtale for hele det amerikanske kontinentet Det er fri adgang for 500 amerikanske monopol til forhandlingene om en ny avtale om frihandel, som skal dekke hele det amerikanske kontinentet. Men de 800 millionene...

les mer

Skatteparadis skyld i finanskrise

På mandag i Paris begynner en konferanse om hvordan man kan bekjempe de såkalte skatteparadisene, hvor et utall av banker leker med penger uten noen form for kontroll. Flere millioner skattefrie skuffselskap spiller også en negativ rolle for verdensøkonomien. Den...

les mer

Morgan Stanley taper milliarder

Den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley har tapt flere penger på den nåværende kredittkrisen enn først antatt. Morgan Stanley har skrevet ned ytterligere 5,7 milliarder dollar på grunn av bankens eksponering mot de såkalte subprime-lånene, og dermed kommer...

les mer

Skjevhet i amerikansk økonomi øker arbeidsløsheten

Det har bare vært reallønnsstigninger til de aller rikeste amerikanerne de siste 20 årene. Så de vanlige amerikanerne har måtte finansiere økte velstand med lån, mens toppen har skummet fløten. Det straffer seg, og ledigheten stiger i USA. Den amerikanske ledigheten...

les mer

Presidentvalget påvirker dollarkursen

Hvordan vil presidentvalget påvirke dollarkursen og/eller oljekursen, og er norges handelsbalanse eksponert såpass at vi vil tjene/tape på forventningene? Etter at Obama vant i natt norsk tid, har dollaren har svekket seg noe mot både euro og NOK. Ojleprisen i New...

les mer

Økonomisk krise er viktig i amerikansk valgkamp

Det kommer neppe som den store overraskelsen, men den økonomiske nedturen og uroen omkring amerikanske banker er blitt et tema i den amerikanske valgkampen. Neppe heller den store overraskelsen at den demokratiske håpefulle Barack Obama har kastet skylden for den...

les mer

Finanssektor må selv greie krisen

Den amerikanske staten har valgt å etablere en pulje på 700 milliarder dollar, som skal komme en rekke nødstedte banker til hjelp her i ett av finanskrisens verste øyeblikk. En plan som av liberalister vil bli oppfattet som en feil prioritering. Da den kullseilte...

les mer

Ekstreme bonuser er medvirkende årsak til finanskrisen

Ekstreme bonuser til Wall Street og London Citys toppsjefer og finansfolk har vært en av de utløsende faktorene for finanskrisen, mener en av englands mest anerkjente finansjournalister, Alex Brummer. Bak ved ligger det en tankegang, hvor vekst er drivkraften og...

les mer

Valutafond: Dystre utsikter for økonomien

06. november 2008 15.37 Utland De siste ukenes nedtur på de internasjonale finansmarkedene kaster mørke skygger over verdensøkonomien neste år, hvor frykten om global resesjon kan bli til virkelighet. Den økonomiske veksten på verdensplan blir i 2009 bare på 2,2...

les mer

Masseoppsigelse i Citigroup

USAs nest største bank, Citigroup, skjærer enda engang voldsomt i medarbeiderstaben. Flere amerikanske medier rapporterer at Citigroup sier opp 50.000 medarbeidere. Tidligere i år ble 23.000 jobber nedlagt, og når også de 50.000 bebudet avskjedene er en realitet, vil...

les mer

ASEAN

ASEAN ble opprettet 8. august 1967 med det formålet å skape fred og økonomisk vekst i sørøst Asia. De første medlemslandene var Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore og Thailand, senere ble Brunei (1984), Vietnam og Laos (1995), Burma (1997) og Kambodsja (1999)...

les mer

Så traff finanskrisen også Russland

Så traff finanskrisen også for alvor Russland med et slag, så aksjemarkedet måtte til telling og all aksjehandel ble stoppet for et stykke tid i går. Den russiske økonomien er sunn og sterk, sier den politiske ledelsen i Moskva. Men russiske virksomheter og banker har...

les mer

Apec-land vil handle rask mot krisen

23. november 2008 20.55 Utland Ledere fra Asia og de to amerikanske kontinentene lovet i helgen å handle "rask og besluttsomt" for å vende den globale økonomiske krisen etter å ha forutsett at krisen kan overvinnes i løpet av 18 måneder. Lederne fra de 21 Apec-landene...

les mer

Fiscal Cliff lite sannsynlig?

Noen sier at mye av risikoen for en resesjon og et krakk i aksjemarkedet er tatt vekk ved at de store sentralbankene (FED EU, osv) trykker penger og støtter opp om aksjekursene. Er du enig i dette? og er risikoen for en resesjon(gitt at Fiscal Cliff blir utsatt) lite...

les mer

Takler USA utfordingene?

U-6 tallene viser en arbeidsledighet på ca 15%, the trade deficit har økt, budsjettunderskuddene er på stedet hvil, og det virker som at politikerne kommer til å feige ut i siste liten når det gjelder de automatiske kuttene, for på unngå "the fiscal cliff". Obama...

les mer

Aksjemarkedet kommer til å bevege seg etter USA-valget?

Hvordan tror du aksjemarkedet kommer til å bevege seg etter valget? Vil det bli veldig mye uroligheter når en eventuell Fiscal cliff nærmer seg? Amerikanske børsen er føreløpig stengt, men vi ser at børsenen i Europa er litt opp. Historisk har det ikke vært...

les mer

Fiscal cliff

Hvilke konsekvenser vil fiscal cliff få? Fiscal cliff vil være en innstramning tilsvarende rundt $600mrd, omtrent 4% av BNP. Det er veldig mye. Central Budget Office (CBO) i USA har beregnet at hvis ikke denne innstramningen utsettes, vil amerikansk økonomi falle inn...

les mer

Kina driver direkte og indirekte subsidiering

Mange mener at det er åpenbart at Kina driver direkte og indirekte subsidiering av sin industri og manipulering av sin valuta. Er du enig i dette? Samtidig har Obama gått svært forsiktig i dørene, mens Romney i valgkampen har vært langt mer konfronterende. Hva hadde...

les mer

Kreditt

kreditt, økonomisk tillit som gjør at man kan få lån eller kjøpt varer uten å betale straks. Utenom personlig tillit kan kreditt grunnes på kausjon, garanti og pant av forskjellig slag. Den tid kreditt ytes kan være avtalt (kort- el. langsiktig) eller ubestemt. Etter...

les mer

Inflasjon

inflasjon – økonomi, omfattende oppgang i det alminnelige prisnivå. Dette er det samme som et fall i pengeenhetens verdi regnet i varer og tjenester, dvs. dens kjøpekraft. Inflasjon vil praktisk talt alltid måtte ha sitt grunnlag i en stigning i pengemengden. Motsatt:...

les mer

Statsgjeld

statsgjeld, gjeldsforpliktelser som staten har overfor innenlandske og utenlandske kreditorer. Den kan være midlertidig eller fast. Den midlertidige (flytende) statsgjeld består av lån i seddelbanken eller lån mot statskasseveksler, statssertifikater, kontolån og...

les mer

USAs sentralbank på gigantisk oppkjøp

USAS forbundsbank har tatt et nytt gigantisk initiativ for å puste liv i det kriserammede finansielle systemet. Centralbanken opplyste at den vil avsette 600 milliarder dollar (3500 milliarder kroner) til å overta gjeld, som er garantert av fast eiendom. Ytterligere...

les mer

USAs økonomi skrumper

USAs økonomi skrumpet mer enn ventet i tredje kvartal, viser et revidert oppgjør. Tilbakegangen var på 0,5 prosent. Det var 0,2 prosentpoeng mer enn opprinnelig anslått av handelsdepartementet i siste måned. Det nye offisielle tallet svarer til vurderinger fra private...

les mer

Russland – næringsliv og økonomi

Russland – næringsliv og økonomi. De nye russiske myndighetene stod overfor store problemer da Russland ble etablert som en separat stat mot slutten av 1991. Den sentralplanlagte økonomien var i ferd med å bryte sammen, og faren for en omfattende forsyningskrise...

les mer

Grameen Bank

Grameen Bank, «landsbybanken», finansinstitusjon i Bangladesh. Delte Nobels fredspris for 2006 med bankens grunnlegger, Muhammad Yunus, for sin pionérinnsats for mikrokreditt. Grameen Bank ble formelt etablert 1986 etter at Yunus i noen år hadde ledet forprosjektet...

les mer

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, hovedorganisasjon etablert 1977. YS er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner med ca. 200 000 medlemmer (2007). Leder fra 2006: Tore Eugen Kvalheim. Organisasjonen ble...

les mer

Etterspørsel

Etterspørsel – økonomi, mengden av et gode som kjøperne ønsker å kjøpe. Etterspørselen er sammen med tilbudet avgjørende for prisdannelsen. I den alminnelige etterspørselsteorien tar man utgangspunkt i en gitt behovsstruktur og utleder hvordan priser og inntekter...

les mer

Usikkerheten raser men hva sier fakta

25.01.2008 Regnskapssesongen i USA er skutt i gang. Tapene er store, men mange selskap overrasker positiv. Regnskapssesongen i USA er som bekendt skutt i gang, og 140 ut av S&P 500 selskapene har avlagt regnskap. Det samlet resultatet er ikke akkurat prangende....

les mer

Synlig vekst i en usikker verden

Tross de synkende aksjekursene er det stadig områder, hvor den framtidige veksten er til å få øye på. Serviceselskap innenfor oljeindustrien er ett av dem. Usikkerheten omkring de makroøkonomiske fremtidsutsiktene er større enn sett lenge, og inntjeningsestimatene...

les mer

Islendinger på gaten hver lørdag

23. november 2008 03.08 For femte lørdag i strekk gikk 6000-7000 islendere i demonstrasjon foran parlamentsbygningen i hovedstaden Reykjavik. Ifølge den danske ambassadøren på Island Lasse Reimann er demonstrasjonene hver lørdag er uttrykk for den stemningen av...

les mer

Bruker 15 mrd. på julegaver

Desember 2006 Hvert eneste danske på 16 år og derover akter å kjøpe julegaver for 3.400 kr. i år. Det viser en frisk undersøkelse gjennomført av Synovate Vilstrup for Nordea. Nord- og østjydene vil bruke noe mer, københavnerne og bornholmerne noe mindre. De unge vil...

les mer

den globale finanskrisen

* Den globale finanskrisen har sitt utspring i dårlige lån i det amerikanske boligmarkedet. Lånene ble etter hvert en tyngre bør enn finansinstitusjonene kunne bære. * USAs føderale myndigheter tok i begynnelsen av september kontroll over boliglånsbankene Fannie Mae...

les mer

Synkende huspriser i Europa

Selv om den amerikanske regjeringens inngrep i det kriserammede eiendomsmarkedet mandag sendte europeiske bankaksjer oppover, løser det ikke Europas problemer på lengre sikt. Europas finansministrer står overfor en barsk historisk test, når det handler om å styre...

les mer

Statens lånekasse for utdanning

Statens lånekasse for utdanning, Lånekassen, opprettet ved lov av 6. juni 1947; någjeldende lov er av 26. april 1985. Lånekassen har til formål å støtte videregående og høyere utdanning for å sikre lik adgang for alle studiesøkere, og for å sikre samfunnet tilgang på...

les mer

Boligprisene faller

Kredittkrisen i USA har ført til at boligprisene har rast kraftig i verdi det siste året. I «subprime-lånets» hjemland falt prisene justert for inflasjon med 18,93 prosent fra andre kvartal i fjor og til samme periode i år. En gjennomgang Global Property Guide har...

les mer

Oljefondet og Lehman Brothers

I takt med at aksjen i investeringsbanken Lehman Brothers raste til katastrofenivåer, gikk noen investorer tungt inn og gamblet på at banken skulle reddes av enten det private næringslivet eller myndighetene. Strategien var enkel, men risikabel, skriver Financial...

les mer

Korrupsjon i Norge

På Transparency Internationals årlige korrupsjonsindeks er Norge ett av landene som går mest tilbake. Mens Danmark og Sverige topper listen befinner Norge seg helt nede på en 14. plass. Sammen med Storbritannia, Burundi, Bulgaria og Maldivene er Norge det landet som...

les mer

Samfunnsøkonomi

God samfunnsøkonomi er å bedrive en god pengepolitikk, samt å ha en stram pengepolitikk.

les mer

Kina – en trussel eller mulighetenes land?

- Når Kina våkner, vil verden skjelve, skulle keiser Napoleon engang ha sagt. Kina er våknet! Landets økonomi buldrer derfra i disse årene, og flere av de 1,3 milliardene innbyggere begynner å bli kjøpsdyktige forbrukere. Det gjør det attraktivt for danske...

les mer

devaluering

devaluering. (av de- og lat. valere, 'være verdt, gjelde'), nedsetting (nedskrivning) av en pengeenhets verdi i forhold til myntfoten eller til et annet lands valuta. Under metallpengesystemer (mynt eller sedler som innløses med mynt) består en devaluering i at man...

les mer